Dług CZYNSZOWY – odpowiedzialność dzieci + KIEDY przedawnienie?

Dzień dobry, chodzi o przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy. Dziś rano mój młodszy brat poinformował mnie, że na adres mojej siostry w Polsce przyszedł list, który odebrał (musiał podpisać potwierdzenie).

W liście znajduje się informacja o tym, że muszę zapłacić dług moich rodziców wynikający z niepłacenia czynszu za mieszkanie komunalne.

Nie ma informacji, za jaki okres jest ten dług czynszowy. W lutym 2014 wyjechałam z Polski na stale (miałam wtedy 19 lat), nie zamieszkiwałam wiec w lokalu, którego tyczy się sprawa już od ponad czterech lat.

W sierpniu 2017 roku wymeldowałam się z mieszkania, ponieważ rodzice wyprowadzali się. W momencie wymeldowania nie podałam żadnego adresu w Polsce, ponieważ od ponad czterech lat na stale mieszkam za granicą.

List, który mój brat odebrał, został wysłany na adres mieszkania, w którym nigdy nie mieszkałam. W liście znajduje się informacja, że muszę zapłacić 20.000 zł w ciągu trzech dni, co oczywiście jest dla mnie nie wykonalne, lub sprawa zostanie skierowana do sądu.

O tym, że rodzice mają długi czynszowe – wiedziałam, natomiast nie wiedziałam, ze ich nie spłacają. Wiem, że rodzice są w stanie spłacić ten dług na raty, jednak uchylają się od tego i nie chcą ze mną rozmawiać o jakichkolwiek spłatach, twierdząc, że dopóki mają dzieci na utrzymaniu, nie będą płacić, bo nie mają pieniędzy.

Nie wiem co zrobić w tej sytuacji, w jaki sposób mogę odwołać się od tego wezwania? czy przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy jest możliwe w moim przypadku? czy taki dług przypadkiem nie ulega przedawnieniu po trzech latach? Czy fakt, że mieszkam na stale za granicą i wyprowadziłam się z tego mieszkania 4 lata temu, ma jakiekolwiek znaczenie? Pozdrawiam, Agnieszka.


dług-za-czynsz-mieszkaniowy-przedawnienie

Długi czynszowe, zwłaszcza te kumulowane przez lata, potrafią wywrócić człowiekowi świat do góry nogami. Niestety nie jesteś jedyna, której spółdzielnia mieszkaniowa każe spłacić dług za czynsz, nawet jeśli w mieszkaniu nie mieszkałaś, a byłaś jedynie tam zameldowana.

Odpowiedzialność za długi czynszowe

Na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że zameldowanie w mieszkaniu jest jakby potwierdzeniem zamieszkiwania tego lokalu i mimo tego, że dorosłe dziecko wyprowadzi się z mieszkania, ale przy tym nie wymelduje się z niego, to może zostać pociągnięte przez wierzyciela (administrację budynku) do uregulowania zaległych opłat czynszowych.

Oprócz najemców mieszkania, obowiązek terminowego płacenia czynszu i innych opłat leży po stronie wszystkich dorosłych wspólnie zamieszkujących dany lokal. A więc obowiązek płacenia czynszu obejmuje również dorosłe dzieci (zaraz po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Co dla mnie jest niezrozumiałe, to nie ma tu znaczenia fakt, czy dorosłe dziecko, które skończyło właśnie 18 lat, uczy się, lub czy osiąga jakieś dochody, które pozwalają mu płacić czynsz za mieszkanie.

Warto też dodać, że odpowiedzialność za czynsz tych osób, ograniczona jest jedynie do wysokości czynszu za mieszkanie, a także innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Jeśli więc chodzi o dług czynszowy, to administracja budynku może domagać się od Ciebie spłaty zaległości czynszowych od momentu ukończenia przez Ciebie 18 roku życia, do momentu, w którym wymeldowałaś się z mieszkania. A więc od 2013 roku do sierpnia 2017 roku.

Jako źródło tego piszę, warto tu przytoczyć:

Art. 6881. §1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Jak widzisz, z powyższego przepisu jasno wynika, że odpowiedzialność za czynsz mieszkaniowy ponosi najemca, a także osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) stale z nim zamieszkujące.

Ty jako osoba zamieszkująca lokal z najemcami (rodzicami), także odpowiadasz za czynsz, do wysokości tego czynszu, a także innych należnych opłat za okres, w którym zamieszkiwałaś lokal.

A więc odpowiedzialność za czynsz mieszkaniowy, to odpowiedzialność solidarna, oznacza to, że administracja budynku ma swobodny wybór jeśli chodzi o żądanie spełnienia tego świadczenia.

Administracja może dochodzić spłaty długu czynszowego w całości lub w części od Twoich rodziców, a także od wszystkich zamieszkujących mieszkanie lub wszystkich zameldowanych w tym mieszkaniu osób, administracja budynku ma prawo dochodzić zapłaty zaległego czynszu mieszkaniowego od niektórych zamieszkujących lub od każdego z osobna (art. 366 § 1 k.c.).

Art. 366. §1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Jeśli nie zapłacisz zaległego czynszu, to wielce prawdopodobne, że administracja budynku złoży wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty, po czym odda sprawę do komornika.

Jeśli nie zgadzasz się z tym, że musisz spłacić dług czynszowy swoich rodziców, to gdy przyjdzie do Ciebie pismo z sądu (nakaz zapłaty), to powinnaś wtedy sprzeciwić się pisemnie i wnieść zarzuty od nakazu zapłaty <– przeczytaj teraz ten artykuł, gdzie wyjaśniam jak to zrobić krok po kroku.

… jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć!

Mianowicie, jeśli spłacisz całą wierzytelność wobec administracji bloku, to masz prawo do żądania regresowego względem pozostałych dłużników (rodzice). Warto teraz przytoczyć art. 376 K.C:

„§1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

§2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników”.

Będziesz więc miała prawo żądać od rodziców, aby cała kwota, którą wpłacisz na dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym, była równomiernie rozłożona na wszystkich zamieszkujących to zadłużone mieszkanie i będziesz mogła dochodzić od nich spłaty pewnej części kwoty, którą Ty sama wpłaciłaś.

Podsumowując jeszcze, jeśli otrzymasz z sądu nakaz zapłaty, to możesz podnieść fakt, że w mieszkaniu nie mieszkałaś od dawna, byłaś tam jedynie zameldowana.

… jest jeszcze jedna deska ratunku:

Przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy

Kiedy przedawnia się dług za czynsz mieszkaniowy? termin przedawnienia roszczeń czynszowych wynosi 3 lata, a więc jeśli lokator nie płacił za czynsz  w mieszkaniu, od powiedzmy 1 stycznia 2014 roku, to dług czynszowy przedawnił się 2 stycznia 2017 roku.

Jeśli więc dowiesz się dokładnie, za jaki okres spółdzielnia mieszkaniowa domaga się od Ciebie spłaty zaległego czynszu mieszkaniowego, to będziesz mogła obliczy termin przedawnienia tego czynszu. Wtedy, jeśli otrzymasz nakaz zapłaty z sądu, to będziesz mogła użyć argumentu, że dług czynszowy przedawnił się.

Jeśli przybywasz za granicą, to warto ustanowić adres do doręczeń lub pełnomocnika do doręczeń w Polsce, aby korespondencja ze spółdzielni mieszkaniowej czy sądu, trafiła pod jeden i ten sam adres.

Mam nadzieję, że uda Ci się dowiedzieć dokładną datę, za jaką administracja budynku żąda spłaty zaległego czynszu, wtedy będziesz mogła obliczyć termin przedawnienia czynszu i podnieść zarzut przedawnienia gdy dostaniesz pismo z sądu. Drugim argumentem, na jaki możesz się powołać, jest inny adres zamieszkania (stały pobyt poza granicami Polski).

Nie musisz oczywiście czekać na pismo z sądu, możesz wspomniane przeze mnie argumenty podważyć już teraz, wysyłając stosowne pismo do administracji budynku, która żąda od Ciebie zapłaty zaległego czynszu za mieszkanie komunalne. Życzę Ci powodzenia!

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

7 komentarzy w “Dług CZYNSZOWY – odpowiedzialność dzieci + KIEDY przedawnienie?”
 1. Dobrze wiedzieć o takich rzeczach na przyszłość. Wydaje mi się, że takie rzezy zdarzają się częściej, niż myślimy :)

 2. Dobry wieczór. Chodzi o dług powstały z nie płacenia czynszu w zarządzie mienia komunalnego. W 2008 roku zmarła moja mama która była dłużnikiem. Minęło 10 lat podczas których nikt nie pociągał mnie do żadnej odpowiedzialności za ten mieszkaniowy dług.

  Czy teraz jeszcze jest możliwość że zaczną szukać możliwości ściągnięcia ze mnie długu? Wymeldowałam się od mamy przed rokiem 2000. Dziękuję za odpowiedź.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli wymeldowałaś się z tego zadłużonego mieszkania i nie mieszkasz/nie mieszkałaś tam, to nikt nie ma prawa aby egzekwować od Ciebie ten czynszowy dług.

 3. Witam, chodzi o dług za mieszkanie który spada na nas po rodzicach. Jestem w sytuacji gdzie moi rodzicie zadłużyli mieszkanie na ponad 70tys złotych, dług przechodzi na mnie i moją siostrę, jako że obie jesteśmy tam zameldowane. Kwota zadłużenia czynszowego jest tak kolosalnie duża, że nie jesteśmy w stanie tego spłacać.

  Ja nie mieszkam w Polsce od 5lat i oczywiście chciałam zacząć planować moje życie w jakikolwiek sposób, aczkolwiek jeżeli bym chciała wrócić do Polski, to nie mam przyszłości, gdyż na każde dochody lub rzeczy które posiadam spadnie ten mieszkaniowy dług.

  Chciałam się dowiedzieć czy jest jakakolwiek opcja wyzbycia się długu? Siostra się dowiadywała i ponoć nie będziemy się w stanie tego pozbyć, gdyż dług jest solidarny. Aczkolwiek ja chciałabym jakiejkolwiek pomocy gdyż nie chce żeby moja przyszłość była przekreślona przez błędy rodziców. Proszę o wszelkie informacje!

 4. Wystarczy że nie przebywałaś w lokalu, najlepiej udać się z tym do prawnika. Przygotuj dowody takie jak rachunki opłacane za granicą, karty na autobus, uowa o prace oraz wszelkie inne dowody. Jeżeli wcześniej nie wiedziałaś o długu to możesz udowodnić, że nie mieszkałaś tam i nie otrzymałaś nigdy takiej informacji. Od przejrzenia akt masz 7 dni na założenie sprawy.

 5. U mnie w rodzinie była akcja. Gdyby nie prawnicy z kancelarii, to chyba do końca życia by spłacali dług za mieszkanie komunalne. Czynsz to jedno, ale odsetki takie urosły, że hej. Po latach się gmina odezwała z taką niespodzianką

 6. aleksandra

  Dzień dobry, chodzi o zadłużenie mieszkaniowe rodziców. Mam problem z długiem rodziców za mieszkanie, nie płacili za mieszkanie, ponieważ szczerze mówiąc, nie mieli na to pieniędzy, tata przez długi czas nie pracował, mama pracowała, ale nie starczało czasem na opłaty wszystkiego i żyliśmy od wypłaty do wypłaty, aby tylko przeżyć, od najmłodszych lat pracuję na swoje „zachcianki” i jedzenie w domu, ponieważ od rodziców nie dostawałam kieszonkowego i to ja im pomagałam, jak tylko mogłam,

  Ostatnio pracując w restauracji po tym, jak skończyła mi się 2-miesięczna umowa zlecenie, państwo dostali pismo, że jestem zadłużona na ok. 8 tysięcy i byłam w szoku, bo nie dostałam wcześniej nic, żadnego pisma, że jestem odpowiedzialna płacić za mieszkanie od 18 roku życia mam 21 lat i mieszkam nadal z mamą i mama od pewnego czasu zaczęła płacić za mieszkanie.

  Mamy w tej chwili mieszkanie socjalne i to te, w którym mieszkaliśmy wcześniej, a nie jest to nadal mieszkanie z dobrymi warunkami, ponieważ że tak powiem „toaletę” mamy na pół pietrze, a łazienki nie mamy w ogóle, ale wracając do tematu, chciałabym spytać, czy jest możliwość o umorzenie tego długu mieszkaniowego rodziców?

Comments are closed.