Dług za czynsz po zmarłym najemcy

Forum prawneKategoria: DługiDług za czynsz po zmarłym najemcy
Paweł zapytał 4 lata temu

Witam. Moja znajoma mieszkała z ojcem, który był głównym najemcą w mieszkaniu socjalnym. Ojciec zmarł i mieszkanie jest zadłużone na kilka tysięcy złotych. Miała meldunek na rok czasu, po czym miała go przedłużyć, lecz ojciec zachorował i przestał chodzić, więc załatwienie meldunku bez ojca obecności nie było możliwe.

Teraz znajoma chce wziąć umowę najmu na siebie, lecz bez zadłużenia po ojcu, czy jest to możliwe, by umorzyli jej ten dług za mieszkanie socjalne wraz z odsetkami? Znajomej też się nie przelewa i żyje skromnie, chcę jej pomóc, ale sam niewiele wiem, dlatego proszę o jakąś wskazówkę w tej sprawie, za co bardzo dziękuję i pozdrawiam. Paweł

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Pawle,

przede wszystkim Twoja znajoma musi udać się do urzędu i tam pytać o wszystkie kwestie. Piszę tak dlatego, że nieco inne regulacje stosuje się do mieszkań komunalnych i do mieszkań socjalnych.

Co do zasady, mieszkanie socjalne jest przyznawane konkretnej osobie z uwagi na jej trudności materialne i bytowe. Co więcej, mieszkanie socjalne nie podlega przejęciu przez spadkobierców zmarłego, ani też przejęciu przez osoby stale w mieszkaniu tym przebywające wraz z najemcą, chyba że zostały wymienione w umowie najmu.

Inaczej jest z mieszkaniem komunalnym, o przejęcie którego mogą wnosić osoby stale zamieszkujące w lokalu z głównym najemcą. A oprócz nich małżonek osoby zmarłej (niebędący współnajemcą), dzieci najemcy i współmałżonka, osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych od zmarłego najemcy oraz osoby, które pozostawały we wspólnym pożyciu ze zmarłym najemcą.

Zasadnym jest więc, by Twoja znajoma udała się do administracji budynku i jeśli jest to lokal socjalny, powołując się na stałe zamieszkiwanie w nim, złożyła wniosek o wejście w najem.

Odnośnie długów mieszkaniowych, to skoro Pani ta mieszkała wraz z ojcem, to pomimo braku meldunku odpowiada za wszystkie nieuregulowane opłaty. Faktu stałego zamieszkiwania nie może zataić, bowiem mogłoby stracić możliwość przejęcia mieszkania socjalnego. Do mieszkania komunalnego będzie miała prawo, bez względu na zamieszkiwanie, jako córka zmarłego najemcy.

Ma jednak prawo wnosić o umorzenie zadłużenia lub rozłożenie długu na raty. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek.

Przydatne wzory pism:

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Wzór wniosku o umorzenie długu czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Wybrane specjalnie dla Ciebie: