Witam serdecznie, mam taki problem, gdyż byłam w domu dziecka do 2003 r, ADM żądał ode mnie spłaty zadłużenia za czynsz, który rodzice nie płacili, ta sprawa zakończyła się umarzając mi dług, ponieważ udowodniłam, ze tam byłam tylko zameldowana, miesiąc temu dowiedziałam się z wypłaty o zajęciu komorniczym.

Dzwoniąc do ADM-u usłyszałam, ze ten dług mam spłacić, ponieważ byłam tam zameldowana, a dług za mieszkanie wynosi 30 tys zł, jestem załamana. Z rodzicami nie utrzymuje kontaktu odkąd się usamodzielniłam, mama tam mieszkała w tym zadłużonym mieszkaniu z tego co wiem i dostała eksmisje, potem się zamieniła na mieszkanie.

Ja usamodzielniając się z Domem Dziecka nie miałam warunków do wrócenia do domu rodzinnego, wiec poszłam na swoje tułając się po znajomych lub wynajmując mieszkanie po znajomych lub pokój np.

Ale tam nadal byłam zameldowana na stale, ponieważ w tamtych czasach musiałam mieć gdzieś stałe zameldowanie, a Dom Dziecka złożył mi wniosek bym dostała swoje mieszkanie i tak się stało w 2008 roku – dostałam swoje mieszkanie.

Administracja domu dziecka chce, abym im udowodniła, ze nie mieszkałam tam, ale nikt mi nie podpisze takiego papierka, nie wiem co mam robić, zaczęłam żyć własnym życiem, dużo osiągnęłam dzięki sobie, a teraz świat mi się zawalił.

Proszę o pomoc, o rade, mogę dołączyć papier z jakiego to roku, może jest to przedawniony dług mieszkaniowy? Napisałam do nich pisma opisując całe moje życie i że nie mieszkałam tam, a byłam tylko zameldowana, chcą tej kwoty od 2004-2006 proszę o rade, lub adres mailowy, wyśle papiery. Pozdrawiam i dziękuję.


Kto odpowiada za zapłatę zaległego czynszu?

dług-czynszowy-egzekucja-komornicza-przedawnienie

Komornik za niepłacenie czynszu – jak się bronić przed egzekucją komorniczą jeśli nie mieszka się w zadłużonym lokalu, a jest się tam jedynie zameldowanym?

Stosownie do treści art. 6881 kc za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ograniczona jest jednak do wysokości wspomnianych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Jeżeli po uzyskaniu pełnoletności i opuszczeniu domu dziecka, nigdy nie wróciłaś do mieszkania zajmowanego przez rodziców, trudno przypisać ci odpowiedzialność za zapłatę zaległego czynszu.

Sam meldunek nie może być podstawą do przyjęcia, że faktycznie w mieszkaniu tym na stałe zamieszkiwałaś. A jak wynika z zapisu ustawy, odpowiedzialność za zapłatę czynszu może obejmować jedynie okres stałego zamieszkiwania.

Należy uznać zatem że roszczenie ADM jest bezzasadne i powinno być przez sąd oddalone.

Dlaczego tak się nie stało i dlaczego nie wiedziałaś o toczącej się sprawie? To musisz ustalić na pierwszym miejscu.

Prawdopodobnie pozew w sprawie o zapłatę został wydany w postępowaniu upominawczym, które nie wymaga przeprowadzenia rozprawy. Wydany przez sąd nakaz zapłaty nie został jednak ci doręczony. Tylko na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z nadaną mu klauzulą wykonalności, komornik na wniosek wierzyciela – ADM mógł wszcząć przeciwko tobie egzekucje.

Dlaczego nie wiedziałaś o sprawie sądowej? Z doświadczenie wnioskuje, że mogły zdarzyć się dwie sytuacje:

  • albo ADM wskazała błędnie twój adres do doręczeń
  • albo nie odebrałaś korespondencji z sądu.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

W chwili obecnej, kiedy prowadzona jest już egzekucja komornicza musisz podjąć kroki, by jak najszybciej została ona wstrzymana. W pierwszej kolejność skontaktuj się z kancelarią komorniczą i poproś o wydanie kserokopii tytułu egzekucyjnego.

Z niego dowiesz się jaki sąd prowadził postępowanie w twojej sprawie i kiedy, ustalisz również sygnaturę akt. W dalszej kolejności powinnaś udać się lub zadzwonić do właściwego sądu i powołując się na numer sprawy zapytać dlaczego nie byłaś o niej powiadomiona. Ważne jest również ustalenie adresu na który kierowana była do ciebie korespondencja.

Musisz działaś szybko, bowiem w każdym razie liczą się terminy. Jeżeli w twojej sprawie sąd wydał nakaz zapłaty, który został przesłany na niewłaściwy adres jednak zgodnie z regułą „domniemania doręczenia” sąd stwierdził jego prawomocność, a następnie nadał klauzulę wykonalności na postanowienie to przysługuje ci zażalenie.

Zgodnie z art. 795 kpc termin na wniesienie zażalenia rozpoczyna swój bieg dla dłużnika od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Samo zawiadomienie dostarcza komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

Zażalenie wnosi się do sądu drugiej instancji w terminie tygodniowym za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. W zażaleniu należy podnieść, iż nakaz zapłaty nie uprawomocnił się z powodu braku doręczenia. Możesz to zrobić załączając np. kserokopię umowy najmu mieszkania lub wskazanie świadków, którzy fakt ten mogą potwierdzić.

W twoim przypadku prawdopodobnie termin tygodniowy już upłynął – policz dni od kiedy wiesz o egzekucji.

Powództwo przeciwegzekucyjne – od czego zacząć?

Jeżeli jest tak jak napisałam powyżej, to nie pozostaje ci nic innego, jak powództwo przeciwegzekucyjne, w którym jednym z żądań będzie uchylenie tytułu egzekucyjnego oraz wstrzymanie egzekucji (zawieszanie) do czasu rozpoznania sprawy.

Aby zwolnić się z długu, powinnaś przedstawić odpowiedni materiał dowodowy. Możesz powołać świadków, którzy zeznają w sądzie, że w spornym okresie nie zamieszkiwałaś z rodzicami zadłużonego mieszkania.

Wiarygodni mogą być sąsiedzi z klatki lub nawet bloku, twoje koleżanki, koledzy. Brak dokumentów potwierdzających daną okoliczność nie musi od razu skutkować tym, że sąd nie da wiary twoim wyjaśnieniom.

Powinnaś się zaangażować w sprawę i jeśli uznasz, że nie jesteś w stanie „pociągnąć” jej samodzielnie zwrócić się o pomoc do profesjonalisty.

Po ilu latach przedawnia się zaległy czynsz?

Ubocznie możesz również podnieść zarzut przedawnienia długu czynszowego. Termin przedawnienia roszczeń czynszowych, o których mowa w twojej sprawie wynosi 3 lata.

Jednak trzeba pamiętać, że  każdy wniosek z prośbą o rozłożenie długu na raty bądź o jego umorzenie, może być traktowany za uznanie długu, które przerywa bieg przedawnienia i od tej daty przedawnienie zaczyna swój bieg na nowo.

Mam nadzieje, że wiesz już co masz robić i jakie prawne kroki podjąć, by uwolnić się od egzekucji komorniczej spowodowanej długiem czynszowy m i by nie odpowiadać za nie swoje długi. Trzymam za ciebie kciuki i życzę pomyślnego rozstrzygnięcia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień