Co zrobić gdy dostaniesz NAKAZ zapłaty? poradnik [Krok po Kroku]

Witam. Dostałem nakaz zapłaty z sądu, co zrobić w takiej sytuacji? miałem i wciąż nadal mam dług w firmie pożyczkowej, dług jest przedawniony, bo minęło już 5 lat. Wszystko przez utratę pracy, dzięki której mogłem terminowo spłacać raty pożyczki.

Czy jeśli nie złożę sprzeciwu, to zostanie wobec mnie wszczęta egzekucja komornicza? czy przyjdzie komornik? jeśli tak to kiedy? mogę rozłożyć dług na raty? Jakie można wymienić zarzuty w sprzeciwie od nakazu zapłaty?


Sądowe wezwanie do zapłaty co dalej…?

Niestety w Polsce z roku na rok przybywa osób, które nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Wierzyciele mają wiele praw, z których mogą skorzystać, aby odzyskać swoje środki. Ale na szczęście i dłużnicy nie są bezbronni, zwłaszcza gdy mają wątpliwości co do istnienia jakiejś części długu lub jest on przedawniony, a mimo to wierzyciel chce go ściągnąć.

Jednym z podstawowych pism, jakie może dostać dłużnik, jest nakaz zapłaty. Co robić w sytuacji, gdy go dostaniemy?

Postępowanie z nakazem zapłaty

Warto wspomnieć, że w trzech rodzajach postępowania wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty. Są to:

 • postępowanie nakazowe,
 • postępowanie upominawcze
 • i elektroniczne postępowanie upominawcze.

Dla kwot roszczeń poniżej 75 tysięcy złotych właściwy będzie sąd rejonowy, dla kwot wyższych właściwy będzie sąd okręgowy. Do tego samego sądu, który wydał nakaz zapłaty, wnosi się sprzeciw.

W wypadku, gdy wierzyciel skorzystał z e-sądu, na nakazie zapłaty będzie zapisany kod sprawy do systemu teleinformatycznego, z którego trzeba skorzystać, aby złożyć sprzeciw. W innym wypadku po prostu składa się pisemnie wniosek do sądu, z którego przyszedł nakaz zapłaty.

Jak zgłosić sprzeciw wobec nakazu zapłaty?

Sprzeciw można wnieść w terminie 2 tygodni od daty doręczenia nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się na stosownym formularzu w takiej formie, w jakiej wniesiono pozew oraz do tego sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Sprzeciw musi być bardzo dobrze napisany i zawierać wszystkie twierdzenia, jakie dłużnik chce podnieść przed sądem, wraz z okolicznościami faktycznymi i dowodami racji po stronie dłużnika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Co musi być zawarte w treści sprzeciwu?

Najistotniejsze w składaniu sprzeciwu są dwie rzeczy: termin i dowody. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty można zgłosić sprzeciw, albo nie robić nic, a wtedy wyrok się uprawomocni i po 2 tygodniach będzie prawomocny, a wierzyciel będzie oczekiwał jego wypełnienia.

Dlatego też w ciągu tych dwóch tygodni, trzeba złożyć sprzeciw lub zarzuty. We wniosku trzeba przytoczyć wszystkie znane nam okoliczności faktyczne, a co ważniejsze dowody potwierdzające te okoliczności.

Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe, dlatego też będą tu miały zastosowanie przepisy z artykułów 126 i 503 Kodeksu postępowania cywilnego. Z tego powodu takie pismo nie może być napisane byle jak, a wręcz musi spełniać wymogi formalne narzucone od górnie, aby pismo było w ogóle zaakceptowane.

Wymogi formalne, które pismo ze sprzeciwem musi spełniać to:

 • Oznaczenie sądu, do którego kieruje się pismo,
 • Oznaczenie stron, czyli wierzyciela i dłużnika oraz uczestników np. przedstawicieli i pełnomocników,
 • Oznaczenie rodzaju pisma: sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty do nakazu zapłaty albo sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • Argumenty wniosku albo oświadczenia, dlaczego nie zgadzamy się z treścią wydanego nakazu lub pozwu, np. przedawnienie,
 • Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, które nie pozostawiają wątpliwości oraz wykazują, dlaczego nie zgadzamy się z nakazem,
 • Data, miejsce sporządzenie pisma,
 • Podpis dłużnika składającego sprzeciw,
 • Załączniki np. z dowodami,
 • Sygnatura akt, która zapisana jest na nakazie zapłaty.

Jeśli pozew wierzyciela był złożony na formularzu, to również dłużnik musi skorzystać z takiego typu formularza, aby złożyć sprzeciw. Na szczęście aktualne wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z racji tego, że sprzeciw jest kolejnym w sprawie pismem procesowym i jest kontynuacją sprawy, to trzeba we wniosku zawrzeć sygnaturę akt sprawy, bez tego wniosek nie będzie zaakceptowany, bo właśnie po sygnaturze identyfikowane są sprawy w sądzie.

Jakie zarzuty można postawić do nakazu zapłaty?

Warto skorzystać ze wszystkich zarzutów, jakie są adekwatne do naszej sprawy, ponieważ wbrew pozorom im więcej zarzutów i dowodów na ich poparcie, tym łatwiej przed sądem wykazać, że to my mamy rację. Czasem jednak można mieć wątpliwość co jest zarzutem, a co się nie kwalifikuje.

Przykładowe zarzuty, jakie można postawić do nakazu zapłaty to m.in.:

 • Przedawnienie.
 • Wykonanie zobowiązania.
 • Potrącenie wierzytelności.
 • Spełnienie roszczenia.
 • Zobowiązanie nie jest ważne.
 • Roszczenie nie istnieje.
 • Niewłaściwy sąd.

Są to najpopularniej stawiane zarzuty, ale warto pamiętać, że każda sprawa jest inna i może się okazać, że w naszej sytuacji można postawić jeszcze inne zarzuty. Jeśli nie jesteśmy sami w stanie określić jakie zarzuty można postawić lub nie wiemy jak je prawidłowo sformułować, to warto zgłosić się po poradę prawną do radcy lub prawnika, który bardzo szybko zorientuje się jakie zarzuty będą tu stosowne.

Jeśli chodzi o zakres zaskarżenia nakazu na podstawie zarzutów, to wystarczy wskazać, że nie zgadzamy się z całym żądaniem wierzyciela lub z jego częścią. Są tu potrzebne sformułowania jak „w całości” lub „w części”. Przy czym, jeśli skarżymy nakaz zapłaty w części, trzeba też wskazać, jaka to część.

Jakie wnioski można zawrzeć w piśmie sprzeciwu?

Wnioski zaraz po piśmie sprzeciwu z zarzutami, to istotny element sprawy ze sprzeciwem. Można wykorzystać różne wnioski. Między innymi jest to:

 • wniosek o przekazanie sprawy do sądu wedle miejsca zamieszkania pozwanego,
 • wniosek o oddalenie powództwa,
 • wniosek o skierowanie zapytania do banku, US, UC, Policji, towarzystwa ubezpieczeniowego czy organu administracji przez sądem celem przekazania informacji albo dokumentów dotyczących sprawy,
 • czy też wniosek o rozpoznanie sprawy mimo nieobecności pozwanego.

Często też składa się wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną, przy czym dodatkowo trzeba złożyć oświadczenie o stanie majątku. Można też złożyć wniosek o rozłożenie świadczenia na raty, również ze względu na trudną sytuację materialną, co oczywiście też trzeba będzie wykazać.

Nie można zapomnieć o najważniejszym rodzaju wniosku, czyli wniosku dowodowym. Tutaj załącza się wszystkie dowody, jakimi dysponujemy na poparcie twierdzeń, które zostały wskazane w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Dowodem jest każdy dokument o wierzytelności w oryginalne lub jako uwierzytelniony odpis. Można też złożyć wniosek o wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków, gdzie trzeba też podać ich adresy oraz okoliczności, jakie mają potwierdzić lub im zaprzeczyć wedle swojej wiedzy.

Ważnym wnioskiem oprócz zwolnienia z kosztów sądowych, jest też wniosek o zwrot kosztów procesu. Oznacza to, że jeśli zapłaciliśmy już np. za opinię biegłego, to możemy tym wnioskiem ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Co napisać w uzasadnieniu do sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Uzasadnienie to część podsumowująca całe pismo. Ma ono na celu przybliżyć sądowi nasze stanowisko i dowody, jakie mamy na poparcie swojego stanowiska. W uzasadnieniu trzeba napisać, dlaczego według nas jest konieczne dopuszczeni i rozpatrzenie dowodów, jakie przedstawiliśmy przed sądem.

Trzeba jasno napisać, czego oczekujemy i na co się nie zgadzamy, ponieważ nie może to dla sądu budzić wątpliwości.

Można zastosować formuły jak np. „Nie zgadzam się z wysokością zadłużenia, które wykazał powód, ponieważ spłaciłem już X złotych, na co przedkładam dowód Y”. Wtedy trzeba wcześniej przedstawić jako dowód Y np. wykaz wpłaty danej kwoty na rzecz wierzyciela itp.

Trzeba zawsze wyraźnie zaprzeczyć twierdzeniom powoda, czyli wierzyciela. Sąd nie będzie się domyślał ,o co nam chodzi i musi mieć konkretnie wskazane, na co pozwany, czyli dłużnik się nie zgadza i czego oczekuje od sądu, wnosząc sprzeciw.

Sądowe wezwanie do zapłaty – procedura jak widzisz, nie jest zbyt skomplikowana, bo dostajesz sądowy nakaz zapłaty, zgadzasz się z nim lub nie, jeśli się zgadzasz, to wkrótce zostanie wobec Ciebie wszczęta egzekucja komornicza.

Jeśli nie zgadzasz się na z nakazem zapłaty, to składasz sprzeciwy w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty i powołujesz się na adekwatne do sytuacji zarzuty od nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co jeśli nie zapłacę? konsekwencją niezapłacenia kwoty wymienionej w nakazie zapłaty, będzie ingerencja komornika, jeśli tak zdecyduje wierzyciel, a na pewno tak zdecyduje (po to przecież wierzyciele składają wnioski do sądu).

Komornik będzie próbował zająć Twoją pensję, emeryturę, rentę czy inne świadczenia, które podlegają egzekucji komorniczej. Komornik na wniosek wierzyciela będzie mógł też próbować zająć Twoje konto bankowe, Twoje ruchomości lub nieruchomość. Komornik zajmie także np. zwrot podatku z US.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

11 komentarzy w “Co zrobić gdy dostaniesz NAKAZ zapłaty? poradnik [Krok po Kroku]”
 1. Dostałem pismo: przedsądowe wezwanie do zapłaty i mam 3 dni na spłatę zadłużenia, jak go nie spłacę, to pewnie po kilku dniach zjawi się u mnie komornik w domu, czy tak jest?

  1. Janina Gołębiecka

   To fakt, konsekwencją niespłacenia zadłużenia, będzie i być może wizyta komornika w miejscu Twojego zamieszkania. Jednak działania terenowe komornika to naprawdę ostateczność. Komornik najpierw będzie próbował wyegzekwować od Ciebie spłatę zadłużenia zza biurka. A więc mowa tu o egzekucji wynagrodzenia, rachunku bankowego, świadczeń, zwrotu podatku, zajęcia samochodu itd. Dopiero na samym końcu w kolejce czeka cierpliwie egzekucja z ruchomości, a więc wizyta komornika.

 2. Niestety mam sporo długów. Nie wiem już teraz nawet ile tego jest. Dziś otrzymałam pismo od komornika – wezwanie do zapłaty. Tytuł wykonawczy z dnia 26.06.2014r. Wiem że długi się przedawniają. Nie wiem tylko kiedy. Nie wiem co odpisać komornikowi.

  1. Janina Gołębiecka

   Dług stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym ulega teraz przedawnieniu po 6 latach, pod warunkiem, że nie doszło między czasie do przerwania biegu przedawnienia. Jeśli tak jak piszesz tytuł wykonawczy pochodzi z 2014 roku, to przedawnienie może mieć miejsce dopiero pod koniec 2020 roku. Więc niestety ten dług nie uległ jeszcze przedawnieniu.

 3. Dostałam pismo od komornika o zajęciu wierzytelności z roku 2011, lecz w roku 2012 zmieniłam miejsce zamieszkania i żadne pismo mi nie przychodziło, wczoraj otrzymałam pismo o nakazie spłaty, nie zgadzam się z tym ponieważ naliczono mi odsetki za kilka lat, jeżeli bym wiedziała od długu wcześniej, na pewno by do tego nie doszło…

 4. Stanisław

  W 2004 roku dokonałem zakupu kredytowanego przez AIG Bank Polska, termin spłaty ostatniej raty kredytu – 24.11.2006 rok, rata w wysokości 127,66 zł, wówczas zamieszkiwałem w Lublinie, w 2007 roku wyjechałem z Lublina i zamieszkałem w Warszawie, posiadam dokumenty o wymeldowaniu i zameldowaniu, pod nowym adresem mieszkam 12 lat, w listopadzie 2018 r otrzymałem pismo od komornika sądowego przy sądzie rej. Lublin zachód mówiące o zajęciu wierzytelności na wniosek prokura fundusz Inwestycyjny.

  We Wrocławiu dnia 4.02.2016 r. dokonano kupna-sprzedaży wierzytelności pomiędzy Santander bank a prokura fundusz… we Wrocławiu sąd rej. Lublin zachód dnia 4.09.2017 zgodnie z tytułem wykonawczym wydał nakaz zapłaty a następnie dnia 19.07.2018r. zaopatrzył go w klauzule wykonalności.

  Powyższe dotyczy niespłaconego kredytu w kwocie 153,44 zł plus inne opłaty-razem ok 750 zł. ja o całej historii dowiedziałem się w listopadzie 2018 r. czyli po 12 latach od momentu spłaty ostatniej raty.

  Podobno rożne pisma wysyłano na adres lubelski – w 2017 i 18 roku. Komornik nie szukał mnie w Lublinie tylko natychmiast dokonał egzekucji. Czy właściwe jest sądzenie nieistniejących osób i czy okres 12 lat jest wystarczający, aby dług przedawnił się jeżeli istniał?

 5. Witam. Chodzi o SMS z nakazem zapłaty. Jakiś czas temu otrzymałem SMS z firmy windykacyjnej Best z treścią typu: wydano nakaz zapłaty o syg akt X Nc 58103/17 tylko, że dług ten został mi umorzony i w BIK-u jest jako odzyskany i przez około cztery, pięć lat nic nie było wysyłane. A rzekomy dług z 5000 urósł do 15 000 zł. Co mogę z tym teraz zrobić?

 6. Witam, dostałam Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na kwotę 8.751,40 zł. Dostałam pismo 20.05.2019 i mam jeszcze parę dni, żeby wnieść zarzut do tutejszego Sądu. Czy w zarzucie do sądu mogę napisać, że nie stać mnie na zapłacenie takiej dużej kwoty? I czy jest możliwość, żeby mi rozłożyli ten dług na raty? ponieważ jestem w trudnej sytuacji finansowej? Bardzo. Proszę. O pomoc, ponieważ nie miałam jeszcze takiej sytuacji i nie wiem, jak mam się za to zabrać.

 7. czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty? dostałam właśnie pismo z sądu, do zapłaty mam 15 000 zł, nie stać mnie na zapłatę takiej kwoty. Jak odpowiedzieć na ten sądowy nakaz zapłaty?

 8. Karolina Walezka

  czy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym rozłożenie na raty jest możliwe? w piśmie napisane jest, że mam to spłacić w ciągu 14 dni?? czy oni oszaleli? co, jeśli tego nie spłacę? co dalej/

Comments are closed.