Czy grozi mi więzienie za alimenty? od 3 lat ich nie płacę, są zasądzone…

wiezienie-za-nieplacenie-alimentow

Witam, chodzi o niepłacenie alimentów. Mam zasądzone alimenty, 3 lata temu wyjechałem za granicę i przestałem je spłacać. Doszły mnie słuchy, że odbyła się sprawa karna. Nie wiem, co się dzieje w Polsce.

Naturalnie chce zacząć spłacać alimenty, tylko nie wiem, od czego zacząć, gdzie się udać. Do Polski nie ma gdzie wrócić. Nie chce iść do wiezienia, jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów? Proszę o pomoc.


Więzienie za alimenty

Od 1 czerwca 2017 zmieniło się prawo Kodeksu karnego dotyczące sankcji dla dłużników, którzy uchylają się od płacenia alimentów. A na marginesie: według KRD, suma długu z niepłaconych alimentów, wynosi łącznie już 11 miliardów złotych.

Wracając jednak do rzeczy, z datą 1 czerwca 2017 r. na karę grzywny, ograniczenia wolności, lub rok pozbawienia wolności, może zostać skazany dłużnik, którego łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, lub jeżeli opóźnienie zaległych alimentów, innych niż okresowe, wynosi co najmniej 3 miesiące.

Jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów?

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ustawodawca przewidział również, że jeśli osoba do tej pory niepłacąca alimentów, spłaci zaległe świadczenia w całości, w terminie 30 dni od daty pierwszej rozprawy, to nie trafi wtedy do więzienia.

Prawo polskie przewiduje również, że w sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny nie jest w stanie spłacić zaległych alimentów, to w grę wchodzi odrobienie ich, w formie dozoru elektronicznego.

Ministerstwo Sprawiedliwości jak skwitowało, ma obowiązek chronić dzieci, wspierać całe rodziny i otaczać je możliwie najlepszą opieką. Stąd pojawił się pomysł zacieśnienia przepisów dotyczących sankcji za niepłacenie alimentów.

Ogólnie rzecz biorąc, nowelizacja ustawy dotyczącej niepłacenia alimentów miała miejsce, ponieważ alimenciarze niemal do perfekcji opanowali techniki uchylania się od płacenia świadczeń alimentacyjnych.

Np. zasądzone przez sąd alimenty, alimenciarz płacił co którąś ratę, lub płacił jedynie tylko część zasądzonej wysokości alimentów, dochodziło też do tego, że ukrywane były majątki, a także dochody, np. wybierając pracę na czarno.

Alimenciarze bardzo często też wyjeżdżali za granicę, aby uchylić się od płacenia alimentów i kontakt z nimi bezpowrotnie ginął, ci, którzy postanowili pozostać w kraju, dodatkowo:

 • zawyżali swoje koszty utrzymania,
 • przepisywali nieruchomości i inne cenne ruchomości na kogoś innego,
 • pojawiały się też liczne próby wymyślania chorób i schorzeń, aby uzasadnić konieczność przeznaczania pewnej kwoty na własne leczenie.

Tak więc nowelizacja art. 209 kodeksu karnego, jest odpowiedzią ustawodawcy na wspomniane wyżej sztuczki dłużników alimentacyjnych.

Czy pójdę do więzienia za niepłacenie alimentów?

wiezienie-za-nieplacenie-alimentow
Sprawdź, czy grozi Ci więzienie za niepłacenie alimentów

Więzienie za niepłacenie alimentów nie jest tak od razu przesądzone, nikt nie ustanowił, że osoba niepłacąca alimentów od razu trafi do więzienia. Sąd może przecież wyznaczyć oprócz kary pozbawienia wolności, grzywnę!

Jeśli o nią chodzi, to grzywna wymierzana jest w stawce dziennej, która nie może być niższa niż 10 zł i nie wyższa niż 2 tys. zł. Aby wyznaczyć jej wysokość, sąd bierze pod uwagę wiele czynników i okoliczności:

 • zamożność,
 • dochody sprawcy,
 • jego warunki osobiste oraz rodzinne,
 • a także możliwości zarobkowe.

Jest jeszcze kara w postaci systemu dozoru elektronicznego [SDE], czyli elektroniczna bransoleta. Jest to nie tak bardzo uciążliwa kara dla sprawcy, niestety w Twoim przypadku nie wchodzi ona w grę, ponieważ przebywasz poza granicami Polski.

Warto, abyś wiedział, że niepłacenie alimentów, nie jest przestępstwem, które ściga się z urzędu, wniosek o ściganie osoby niepłacącej alimentów, odbywa się jedynie na wniosek opiekuna dziecka (przeważnie jest to rodzic).

… co należy teraz zrobić?

Musisz mieć świadomość, że opiekun dziecka zakładając sprawę w sądzie, podaje kraj, w którym przebywa dłużnik niepłacący alimentów, lub jeśli kraj nie jest znany, to opiekun dziecka składa kolejny wniosek do sądu, tym razem: wniosek o ustalenie miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

I pewnie to właśnie teraz miało miejsce, najwidoczniej opiekun dziecka (Twoja była partnerka), ma trudności z wiązaniem końca z końcem i zamierza wyegzekwować od Ciebie zaległe alimenty.

Sąd wtedy zajmuje się procedurą poszukiwania dłużnika alimentacyjnego i jeśli przebywasz na obszarze Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że sąd nie będzie miał problemu ze znalezieniem Ciebie w kraju, w którym właśnie przebywasz.

Koniecznie w tym miejscu warto przeczytać, czym jest Europejski nakaz zapłaty [ENZ]

Następnie, gdy kraj dłużnika alimentacyjnego jest już znany, to Polski sąd przesyła odpowiedni wniosek do właściwego organu w tymże Państwie.

Wtedy wierzyciel alimentacyjny (opiekun dziecka), będzie miał prawo zaspokoić się z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego, lub z jego zasobności rachunku bankowego.

A więc, jeśli już ruszyła procedura poszukiwania Ciebie w celu uregulowania długu alimentacyjnego, to wielce prawdopodobne, że prędzej czy później zostaniesz przez władze kraju, w którym przebywasz – znaleziony.

Jeśli masz zamiar spłacić zaległe alimenty już teraz, to skontaktuj się z byłą partnerką (opiekunką dziecka, na które zasądzone zostały alimenty), lub nawiąż kontakt bezpośrednio z sądem, w którym toczyła się sprawa karna przeciwko Tobie i poproś o możliwość uregulowania długu alimentacyjnego, oraz dane rachunku, na który należy wpłacać bieżące świadczenia alimentacyjne.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać

Poniżej przedstawiam kilka wzorów pism, które być może komuś z Was przydadzą się:

Pozew o uchylenie alimentów

Wniosek o obniżenie alimentów

Wniosek o obniżenie alimentów - przykład!
Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej
Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Koniecznie przeczytaj także te artykuły:

Imię:
Daniel

Oceń nasz artykuł:
56 komentarzy w “Czy grozi mi więzienie za alimenty? od 3 lat ich nie płacę, są zasądzone…”
 1. Avatar

  W takim razie na ile pójdę do więzienia, jeśli nie mam z czego zapłacić zaległych alimentów, a ich kwota wynosi 9 tys zł? ile odsiadki za takie alimenty?

 2. Avatar

  Jest napisane w artykule, że sąd oblicza najpierw karę grzywny dla alimenciarza (stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł i nie wyższa niż 2 tys. zł. Sąd, żeby móc wyznaczyć jej wysokość, bierze pod uwagę mnóstwo czynników i okoliczności), dopiero po wnikliwej analizie osobistej dłużnika alimenciarza, sąd ustanowi stawkę dzienną i całościowy dług, przeliczy na odsiadkę. Np. jak masz grzywnę 5.000 zł, to np. będziesz musiał odsiedzieć 50 dni, bo wyliczą Ci stawkę 100 zł/dzień.

 3. Avatar
  Olka/Krosno

  Każdy niepłacący alimentów rodzic, może być ściągany, za przewidziane w Kodeksie karnym – przestępstwo niealimentacji. Jest to najcięższa i stosowana ostatecznie sankcja za niewywiązywanie się z zasądzonych alimentów. Jeśli dana osoba nie płaci alimentów, bo ją na to nie stać, to inna sprawa, niż sytuacja w której dłużnik jest zdolny do ponoszenia alimentów, ale nie płaci ich i uporczywie próbuje się od nich uchylić. Przestępstwo takie zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. I to nie prawda, że ściganie przestępstwa niealimentacji następuje tylko na wniosek opiekuna dziecka, ale i na wniosek organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, ale także samego pokrzywdzonego czy np. pomocy społecznej… Ściganie dłużnika alimentacyjnego następuje z automatu, wtedy, gdy opiekun dziecka, zwróci się do Funduszu Alimentacyjnego. Wtedy to Fundusz Alimentacyjny wytacza z automatu sprawę takiemu dłużnikowi…

  1. Avatar

   szczególnie dla dzieci, które nie okazują szacunku i traktują rodzica jak bankomat

 4. Avatar

  Mam długi alimentacyjne, otrzymałem pismo komornicze dotyczące zajęcia zwrotu podatku przez innego komornika w zupełnie innej sprawie (jazda bez biletu). Czy istnieje jakaś kolejność spłaty długów? Przyznam się szczerze, że długi z zaległych alimentów interesują mnie dużo bardziej, a gdzieś czytałem o kolejności spłaty takich długów. Proszę o odpowiedź. Wojciech.

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Jeśli masz więcej niż jednego komornika, to o kolejności zajęć komorniczych niestety decyduje szybkość danej kancelarii komorniczej, ponieważ prawo do egzekwowania zadłużenia jako pierwszy ma ten komornik, który jako pierwszy zgłosi się do dłużnika.

   1. Avatar

    Nie spłacałem alimentów przez 6 lat, jestem w UK bezdomny, chcę wrócić do Polski, ile lat wiezienia mi grozi? chce to mieć już za sobą i nie chce się ukrywać.

 5. Avatar

  Witam, potrzebuje do druku wzoru wniosku ile zostało spłacone i ile jeszcze zostało zaległych alimentów od dłużnika i jaka jest cala wartość zaległych alimentów? Proszę o pomoc.

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Jeśli jesteś wierzycielem lub dłużnikiem alimentacyjnym, to masz prawo zapytać o takie dane komornika, który egzekwuje ten alimentacyjny dług. Podstawę do odpytania komornika o stan zadłużenia daje Ci Art. 763. KPC Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

   Po złożeniu wniosku do komornika, komornik ma obowiązek przesłać Ci zestawienie z którego wyczytasz wszystkie potrzebne informacje. Jeśli zdarzy się, że organ egzekucyjny będzie zwlekał z udzieleniem Ci informacji na temat pozostałego zadłużenia, to możesz złożyć skargę na komornika za niedokonanie przez niego czynności, które są jego obowiązkiem w myśl art. 763 KPC. czyli nieudzielenie żadnej informacji. Skargę składa się u komornika, który nie dopełnił należytych czynności, takie prawo daje Ci Art. 767 Skarga na czynności komornika.

  2. Avatar

   Splacone zostalo 4.500 tys na dwojke dzieci zostalo ponad 100tys zl

 6. Avatar

  Witam. Wczoraj dostałem pismo odnośnie zgłoszenia się na policje jako podejrzanego o nie płacenie alimentów. Problem polega na tym iż sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym członkiem mojej rodziny i dostaje świadczenia z tego tytułu w kwocie 520zl co miesiąc. Niestety z tego względu nie wolno mi podjąć żadnej pracy i porostu nie stać mnie na płacenie. Chciałem się dowiedzieć co może mi grozić w takiej sytuacji?

 7. Avatar

  Witam, płaciłem alimenty na syna do jego 18-tego roku życia, z chwilą gdy syn został pełnoletni, dogadałem się z nim i wpłacam mu pieniądze na konto bankowe, a on umorzył mi bieżące i zaległe alimenty u komornika. Oprócz tego spłacam zadłużenie z funduszu alimentacyjnym komornika, mimo wszystko jestem uznany za nie płacącego alimenty i szykuje mi się sprawa w sądzie. Nie rozumiem dlaczego!? Proszę o poradę co mam zrobić, ponieważ się nie uchylam od płacenia.

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Sama sprawa w sądzie za niepłacenie alimentów to jeszcze nie koniec świata, szczególnie, że masz ze sobą argumenty i dowody na to, że sprawy między Wami poukładały się. Najlepiej jeśli miałbyś ugodę z synem na piśmie, mógłbyś ją wtedy przedstawić sędziemu, bo na „piękne oczy” jak to mówią, to nikt nikomu nie uwierzy.

 8. Avatar

  Sprawa wygoda następująco. Moja córka skończy w tym roku 13 lat. Od 8 lat jestem za granicą. Na samym początku jak wyjechałem nie płaciłem wszystkich alimentów z powodu sytuacji w jakiej się znalazłem. To znaczy był okres, że pracowałem albo nie. Alimenty mam przysądzone w kwocie 380 zł.

  W pewnym momencie alimenty zacząłem płacić i płacę je do dzisiaj, jakieś dobre 6 lat. Chcę dodać że wysyłam mamie Córki więcej niż mam przysądzone. Jest to uzależnione od kursu funta. Ale kilka lat temu wysyłając 100 funtów i w przeliczeniu na złotówki to mama Córki zabierała nawet 570 zł.

  Więc za każdym razem jak wysłałem pieniądze, to była większa kwota niż mam przyznane przez sąd. Do Polski jeżdżę co roku i widuje Córkę. Jakieś 3 tygodnie temu do mojej Mamy przyjechała Policja. Moja mama udała się na komendę policji i powiedziano jej, że ja nie płacę alimentów.

  Ja próbowałem porozmawiać z Panem Policjantem, ale za wiele przez telefon się nie dowiedziałem. Oczywiście byłem świadomy tego, że kiedyś będę musiał uregulować tamtą zaległość alimentacyjną co nie płaciłem.

  Nie wiem co mam robić, czy potwierdzenia moich wpłat wysłać Panu policjantowi co prowadzi moja sprawę? obawiam się także o problemy na lotniskach. Pan policjant powiedział mi, że to Urząd Miasta skierował sprawę na policję.

  Ja chciałbym się dowiedzieć w jakiej sytuacji ja się teraz znajduje i gdzie się z tym wszystkim udać. Jeżeli może mi pani odpowiedzieć na moje pytanie, to z góry dziękuję.

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Jeśli zatrzymają Cię na lotnisku, to tylko poproszą Cię o podanie aktualnego adresu zamieszkania i puszczą Cię dalej. Skoro płacisz alimenty teraz na bieżąco, to bardzo dobrze, zapewne matka Twojego dziecka chce, abyś uregulował kwotę alimentów których kiedyś nie płaciłeś. Najlepiej gdybyś skontaktował się z matką Twojej córki i zapytał ją, jaka jest ogólna kwota zaległych alimentów, które musisz uregulować. Wtedy należałoby tę kwotę spłacić i zażądać zakończenia „ścigania za alimenty” od matki Twojej córki. Bo tylko ona może na swój wniosek zakończyć tę sprawę. Jeśli nie stać Cię na zapłatę sumy zaległych alimentów, to spróbuj podpisać ugodę z matką Twojej córki i umówcie się na ratalną spłatę zadłużenia. Na pewno bądź daleki od unikania kontaktów z matką Twojego dziecka czy z Policją, lepiej zawsze być na bieżąco ze sprawami, które dzieją się wokół Twojej osoby. Podsumowując: radzę nawiązać kontakt z wierzycielem (matka Twojej córki) i ustalić warunki spłaty zaległych alimentów. Postaraj się wszystko mieć na piśmie.

 9. Avatar

  Witam. Przebywam zagranicą i poprzez najbliższych dowiedziałem się, ze wystawiono za mną list gończy za nie płacenie alimentów. Zdawałem sobie z tego sprawę, ze takie coś może kiedyś nastąpić, ale wcześniej nie było mnie stać na płacenie alimentów przez alkoholizm, bezdomność itp. teraz dochodzę do siebie i chciałbym te zaległości w miarę możliwości regulować. Ale tu jest pytanie: skoro już wystawili list gończy za niepłacenie alimentów, to od czego powinienem zacząć? jak na razie osobiście to na pewno nie mogę wjechać do Polski, bo zamkną mnie, a chciałbym tego uniknąć i dogadać się z sądem. Proszę o rade co i jak teraz zacząć robić. Pozdrawiam

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Myślę, że kluczowym będzie tutaj skontaktowanie się z wierzycielem, czyli z matką Twoich dzieci i spłata powstałego długu alimentacyjnego. Następnie musiałbyś zażądać, aby była partnerka wycofała przeciwko Tobie wszelkie czynności mające na celu wyegzekwowanie od Ciebie zaległych alimentów. Spłacając zaległe alimenty, oczyściłbyś się w świetle prawa z przestępstwa niealimentacji i nikt nie miałby powodów ani podstaw, by ścigać Cię za cokolwiek. Skup się proszę na spłacie alimentów.

   1. Avatar

    Hej. Dziękuje. Ale to nie zgłosiła matka dziecka tylko komornik.

    1. Avatar
     Janina Gołębiecka

     No tak, ale wierzyciel wciąż jest osobą decydującą o przebiegu egzekucji komorniczej, oraz decyduje o ściganiu przez organy dłużnika nie płacącego alimentów. Tylko wierzyciel ma prawo umorzyć egzekucję za alimenty… i to z wierzycielem musisz rozmawiać i próbować dogadać się.

     1. Avatar

      Hm. Trochę tego nie rozumiem, bo matka dziecka otrzymywała alimenta z funduszu i tyle co wiem, to mam zadłużenie u komornika, bo mam sądownie zlecona płatność poprzez komornika nie bezpośrednio do matki dziecka. Pozdrawiam

     2. Avatar
      Janina Gołębiecka

      Nie masz zadłużenia u komornika, bo dlaczego miałbyś być winien komornikowi jakieś pieniądze? płacisz komornikowi pieniądze na poczet długu alimentacyjnego, ale pieniądze nie trafiają na konto komornika na zawsze, tylko są dalej przez niego przekazywane matce Twoich dzieci, czyli wierzycielowi.

 10. Avatar

  Ok, dziękuję. Ale z nią na pewno się nie dogadam, czyli z matką dziecka. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam

 11. Avatar

  Witam, otrzymałem wyrok rozwodowy poza granicami UE i następnie ten wyrok rozpoznałem w Polsce. Wyrok był bez uznania winy, bo kraj ten nie rozpatruje winy, nie posiadaliśmy majątku wspólnego ani potomstwa. Ex zgłosiła o alimenty na siebie wskazując na chorobę umysłową po około 2 latach od uprawomocnienia się wyroku i z tego co wyczytałem, to ma prawo jeszcze przez 3 lata mnie obarczyć alimentami. Czy w związku z tym muszę cokolwiek deklarować? Pracuje tylko na swój rachunek, wiec nie mam umowy o prace, praca czasem jest czasem jej nie ma, mieszkam za darmo u znajomego, który zleca mi prace wiec nie mam umowy o pracę, a jedzenie najczęściej organizuje samemu, bo pomagam na farmie jako hobby.

  Nie posiadam konta w jakimkolwiek banku od czasu rozwodu, zawsze rozliczam się gotówką. Jak potrzebuje coś przelać, to znajomi mi robią przelewy. Moje dochody czasem sięgają 15-30 tys zł w przeliczeniu na miesiąc, ale czasem mam 3 miesiące bez pracy. Moja była wskazała na moje wysokie zarobki jeszcze z czasów małżeństwa i twierdzi ze mam możliwości zarobkowe ze względu na moje wysokie wykształcenie i niszową prace.

  Prowadzę bardzo skromny tryb życia na co dzień, ale czasem lubię wypływać na rejsy bądź latam prywatnym samolotem, oba nie są na mnie zarejestrowane. Czy jest się czegokolwiek obawiać? Jak mogę odeprzeć jej atak w sądzie o alimenty bez adwokatów? Czy można się wykupić z odpowiedzialności czy muszę udowadniać jakieś niskie zarobki i kombinować? Myślałem, ze sprawa się zakończyła, a tu taka niespodzianka. Czasem zdarza mi się być w Polsce na dzień czy dwa i nie chce być zatrzymany i wsadzony do wiezienia.

 12. Avatar

  Partner spóźnił się z zapłatą alimentów o tydzień, dzień przed wysłaniem pieniędzy matka dziecka zgłosiła fakt do komornika. Jak zapobiec blokadzie konta bankowego i innych procesów z tym związanych?

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Opóźnienie w spłacie alimentów skutkuje właśnie takim sytuacjami, że w sprawę wierzyciel angażuje komornika, niestety działań komorniczych nie można cofnąć na wniosek dłużnika, a jedynie na wniosek wierzyciela, musisz porozmawiać z matką dziecka i poprosić ją, aby umorzyła egzekucję. Nie ma innej drogi. Nie wolno spóźniać się z alimentami, nigdy.

 13. Avatar

  Dzień dobry, mam pytanie – czy może coś dać ugoda z pełnoletnim dzieckiem, na które są ustalone alimenty? Mój syn skończył 18 lat w czerwcu 2017 roku. Mamy bardzo dobre relacje pomimo długu alimentacyjnego. Nie wiedziałem, ze zmieniło się prawo i obecnie prokurator chce mi wytoczyć sprawę bo komornik złożył zawiadomienie. Syn, mimo bycia pełnoletnim, nie odwołał komornika bo nie wiedział, że komornik mnie ściga. Nawiasem mówiąc: czy komornik jak nie jest w stanie wyegzekwować alimentów to musi złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? czy mój komornik był nadgorliwy?

 14. Avatar

  Witam. Mam pytanie: mianowicie wystawiono za mną list gończy i wydano jakiś wyrok za nie zapłacenie grzywny (myślę, że zamiennik grzywna na wiezienie) i jeżeli teraz ureguluję tą grzywnę, to czy sąd uchyli karę i list gończy? Pozdrawiam

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Tak, jeśli zapłacisz grzywnę, to list gończy zostanie wycofany i nie będziesz musiał odbywać kary zastępczej, czyli odsiedzenia grzywny w więzieniu.

 15. Avatar

  Witam. Dostałam dzisiaj list na policję w sprawie alimentów, było w nim napisane że mam się stawić na przesłuchanie, chciała bym się zapytać czy jeśli mój tata ma wyrok w zawiasach i będzie kolejna sprawa o alimenty, to czy pójdzie on do więzienia?

  Ma założony fundusz alimentacyjny, gdybym nie musiała tego robić to bym nie robiła, jestem już na swoim mieszkaniu, mieszkam tam z moim narzeczonym, nie jest mi na rękę to, że ma iść do więzienia bo mimo wszystko go kocham.

  A z drugiej strony nie chce żeby mój partner miał mnie utrzymywać, został mi ostatni rok nauki i nie chce jej przerywać żeby pójść do pracy, ale tez nie chcę taty wprowadzić do więzienia, jakbym mogła sama bym za niego odsiedziała…

 16. Avatar

  Witam, jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów? kiedyś płaciłem więcej niż powinienem, ale powinęła mi się noga i firma moja upadła, od tamtego czasu chwytam się prac dorywczych, matka dziecka złożyła wniosek do komornika, aby ten ścigał mnie. Jeśli komornik się dowie że pracuję, ale na czarno to poniosę jakieś konsekwencje? ewentualnie proszę o podpowiedź kiedy zamykają za alimenty? za ich niepłacenie?

 17. Avatar

  co grozi za niepłacenie alimentów? ja podobnie jak kolega u góry nie pracuję legalnie, dostałem list że została wszczęta wobec mnie egzekucja komornicza, komornik nic u mnie nie znajdzie. Jakie konsekwencje mnie czekają? czy mogę się jakoś zabezpieczyć przed ukaraniem?

 18. Avatar

  Za zwykłe długi nie można iść do więzienia a za alimenty do więzienia trafić można jak najbardziej, to niesprawiedliwe… czy oprócz więzienia sąd może wyznaczyć jakąś inną karę za niepłacenie alimentów? czy sąd ma dowolność jakąś? czy procedura karania dłużnika alimentacyjnego jest jasna i z góry znana?

 19. Avatar

  Proszę Pani, kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia jeżeli nie płaci alimentów przez 2 lata? czy muszę iść do komornika i wszcząć przeciwko dłużnikowi egzekucję komorniczą? ojciec dwóch moich dzieci uchyla się od płacenia alimentów, jakoś sobie radzimy i bez jego pomocy, ale dlaczego jemu ma wszystko ujść płazem kiedy ja robię wszystko dla moich dzieci co mogę i opiekuje się nimi a ojciec dzieci żyje sobie beztrosko? co zrobić żeby dłużnik trafił do więzienia??

 20. Avatar

  Jedno dziecko 600 zł alimenty, syn obecnie 15 lat, w 2010 koniec sprawy rozwodowej, alimenty płacone po trzech latach, popadłem w dołek finansowy nie płaciłem ich… jednak płaciłem mniej po 100 zł, czasem więcej mniej.. w obecnej chwili zaczynam nowe życie z nową pracą dobrze płatną. Będzie mnie stać płacić bieżące alimenty i odsetki po ok 1000-1200 zł. Problem jest taki, że grozi mi odsiadka za niepłacenie alimentów. Jak będzie odsiadka, nie będę mógł zarabiać i płacić żeby wyjść z długów. Czy po wpłaceniu do komornika większej kwoty, komornik jest w stanie zablokować pozbawienie mnie wolności?

  1. Avatar

   złóż wniosek o dozór elektroniczny zamiast więzienia, dostaniesz bransoletę i będziesz normalnie mógł pracować tylko dadzą ci grafik dnia, za każdy dzień takiej odsiadki będzie odejmowana/spłacana z twego długu kwota pieniędzy: 20 a maksymalnie 2000 zł np. 100 zł za jeden dzień i jak dług ma 3000 zł to dostajesz bransoletę na 30 dni, jak na dłużej, to po odsiedzeniu 6 miesięcy piszesz o warunkowe zwolnienie i po wszystkim, państwu nie opłaca się trzymać w więzieniu, bo to wydatek 3000 zł za miesiąc, a bransoleta kosztuje ich 300 miesięcznie…

   1. Avatar
    Janina Gołębiecka

    Polecam przeczytać dziennikustaw.gov.pl/du/2017/952/1 to prawda, dla Państwa o wiele tańszy będzie dozór elektroniczny niż umieszczenie dłużnika alimentacyjnego w więzieniu… Myślę, że dozór elektroniczny za niepłacenie alimentów, to dobry krok do tego, aby dłużnik miał szansę jednak pójść do tej pracy i zacząć zarabiać pieniądze, dzięki czemu będzie mógł spłacić dług alimentacyjny i zacząć płacić alimenty bieżące.

    Umieszczenie dłużnika alimentacyjnego w jednostce penitencjarnej na pewno nie sprzyja spłacaniu zobowiązań alimentacyjnych, bo jak? zgodnie z art. 122 § 2 z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny służba więzienna ma obowiązek nadać dłużnikom alimentacyjnym pierwszeństwo do podjęcia pracy zarobkowej w zakładzie, niestety jak wiadomo, podjęcie tej pracy przez osadzonego nie jest przymusowe :-).

    Dozór elektroniczny nie tylko generuje mniejsze koszty dla Państwa ale i daje dłużnikowi alimentacyjnemu możliwość podjęcia normalnej zarobkowej racy…

 21. Avatar

  Witam, w moim przypadku niepłacenie alimentów miało miejsce dlatego, że straciłem pracę przez wypadek, teraz nie jestem w stanie pracować w ogóle, bardzo się martwię, bo wiem, że za niepłacenie alimentów grozi więzienie, nie chciałbym tam trafić, co pewnie nikogo nie zdziwi. Moje pytanie brzmi: jak walczyć z komornikiem, żeby ten odczepił się ode mnie raz na zawsze i żebym nie trafił za kraty? zupełnie nie mam pojęcia co robić w tej mojej nieszczęśliwej sytuacji. Alimenty oczywiście zawsze płaciłem na czas gdy byłem zatrudniony, ale tak jak piszę, problem z regulowaniem alimentów na czas zaczął się gdy miałem wypadek i na dobre straciłem zatrudnienie. Co robić? jak nie trafić za kratki?

 22. Avatar

  Jaka jest obecnie kara za niepłacenie alimentów? co mi grozi? czy prawo w tym zakresie często zmienia się? nie płacę alimentów bo już nie pracuję w firmie w której zarabiałem dużo i na podstawie tych zarobków sąd zasądził mi alimenty na dzieci w kwocie 1400 zł/msc. Teraz wróciłem do Polski i pracuję w polskim oddziale gdzie zarobki nie są tak duże. Matka dziecka nie chce obniżyć mi kwoty alimentów, ciągle żąda tyle i sąd zasądził, ale ja tyle niestety nie mam. Nie wiem jakie czekają mnie konsekwencje niepłacenia alimentów…

 23. Avatar

  Naprawdę męczą mnie już te pytania: czy za nieplacenie alimentow idzie sie do wiezienia, wszędzie piszą że idzie się do paki za niepłacenie, dlaczego ludzie wciąż o to pytają, zaglądam tu, żeby poczytać jakieś nowe wypowiedzi a tu ciągle ktoś zadaje pytania na temat alimentów i więzienia..!!!!!!!

 24. Avatar

  Witam, mam wyrok za uchylanie się od płatności alimentów, nie ma z czego tego wszystkie popłacić, moje pytanie brzmi ile jest odsiadki za alimenty? jaki jest przelicznik? już się pogodziłem że wyląduję na jakiś czas za kratkami, ale po prostu nie mam z czego tego zapłacić…

 25. Avatar

  Witam, dostałem pismo od prokuratury z zawiadomieniem o przesłanie aktu oskarżenia do sądu za niepłacenie alimentów. Od samego początku nie płącę całej kwoty gdyż nie stać mnie.
  Pracuje dorywczo, rozliczam się z US , ale nie stać mnie na 1000 zł miesięcznie. Dług obecny to prawie 200 tys.
  Postanowiłem podjąć naukę samemu przy obsłudze programów graficznych by móc więcej zarabiać, ale to jeszcze potrwa.
  Jak mogę się bronić ?

  P.S Matka mojego dziecka zmieniła miejsce zamieszkania oraz numer telefonu, wiec nie mam możliwośći skontaktowania się. Kobieta od zawsze wolała się mścić i uzywać wymiar sprawiedliwości jako narzędzie zemsty.

  1. Avatar

   Mam taki sam problem, że otrzymałem pismo z prokuratury o przesłanie sprawy do sądu karnego z art. 209kk i 2091a kk. A zaległość w funduszu nie jest zbyt wysoka i nie wiem co mi grozi boję się iść do więzienia, wolę tego uniknąć proszę o pomoc

 26. Avatar

  Witam. W lutym mam termin na rozprawę o podwyższeniu alimentów, pracuje za granicą i tam też mieszkam, oczywiście muszę przedstawić niezbędne dokumenty o moich dochodach, ale tu ma pytanie, czy ktoś to przerabiał? i jak Sąd patrzy na zarobki zagraniczne a życie dziecka w Polsce? Dodam, że nie przebywam za granicą w celach zarobkowych, tylko tu mieszkam, żyję, itd.

 27. Avatar

  Witam. Sprawa jest w toku o niealimentacje. Prokurator wyznaczył mu kare w zawieszeniu na rok czasu, dłużnik poddał się karze, odbyła się sprawa zaocznie w październiku i dziś dostałam informacje ze sad zwrócił dokumenty prokuraturze i ze będzie sprawa w sadzie.

  Na ta chwile nic dalej nie wiem, mam oczekiwać na korespondencje, jak to wygląda? czyżby prokurator nie udokumentował odpowiednio? Czy kare jaką wyznaczył jest za niska lub za wysoka? Dostałam info z Sądu że prawdopodobnie będę wzywana i ze Sąd ustala termin nowej sprawy.

 28. Avatar

  Witam serdecznie, jak nie dopuścić do podwyższenia alimentów? niedługo mam sprawę w sądzie, wniosek o podwyższenie alimentów wniosła była żona. Nie zgadzam się na ich podniesienie, bo zarobki moje są na stałym od dwóch lat poziomie, płacę alimenty na czas, a ona chce abym płacił jeszcze więcej, dlaczego? czy jest coś takiego jak obrona ojca przed podwyższeniem alimentów? proszę o pomoc w odparciu prośby żony o zwiększenie wpłat na dziecko.

 29. Avatar

  Mam 317 zł z MOPS-u i alimentów 300 zł. Nie pracuje bo jestem niezdolny do podjęcia pracy, więc nie place alimentów. Państwo polskie sprawiło, że gdybym płacił alimenty miałbym 17 złotych miesięcznie. Mam w d… takie państwo i taki sąd i niech mnie pocałują w d…

 30. Avatar

  Tak już abstrahując od tematu… Jaką trzeba być kutwą, by zrobić dziecko i wyp@#$ić za granicę i nie płacić NA WŁASNE dziecko przez 3 lata…

 31. Avatar

  Moje dzieci są w rodzinie zastępczej – płacę alimenty. PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) płaci rodzinie 4000 tys zł na 2 dzieci, czy jest taka opcja, że mogli mnie podać do komornika żebym zwracała te pieniądze? wyjechałam za granicę i nie podałam adresu zamieszkania. Jak mogę się dowiedzieć dyskretnie czy to prawda ze mam długi alimentacyjne?

  Prawdopodobnie pozbawiono mnie praw rodzicielskich, wcześniej nie pracowałam teraz od pół roku dopiero pracuję, a mój mąż pracował, ale my mamy rozdzielność majątkową zawartą przed ślubem,

 32. Avatar

  Witam, mam zasądzone alimenty, jakiś czas temu płaciłem niepełną kwotę miałem już dwie sprawy w sądzie za rok 2017, teraz mam znów sprawę za pierwszą połowę roku 2018, od czerwca 2018 płace całą kwotę alimentów w terminie do komornika więc mam pytanie: czy znów za jakiś czas będą wzywany na Policie i sądu?

 33. Avatar

  Mam długi w Polsce a pracuje za granicą i mam konto holenderskie, czy płacąc komornikowi miesięczną ratę komornik może zająć mi pensję? Czy nie płacąc trzy miesiące alimentów, a później tak, można pójść do wiezienia? Jak tego uniknąć? Proszę o odpowiedź. Jakie są konsekwencje wezwania o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 34. Avatar

  Witam. Mam wyrok za niepłacenie alimentów. Wyrok to rok i dwa miesiące na dwa lata (w zawieszeniu) i rok i dwa miesiące do odpracowania trzydzieści godzin miesięcznie. Alimentów nie płacę, bo nie mam z czego – nigdzie nie pracuję. Wyjechać do pracy nie mogę, bo ten wyrok nie pozwala, muszę raz w tygodniu odpracowywać osiem godzin. Czy za to ze nie płacę a odpracowuję alimenty mogą mnie zamknąć? żona bierze alimenty z funduszu alimentacyjnego.

 35. Avatar

  Dowiedziałem się, żeby uniknąć więzienia za niepłacone alimenty mogę spłacić zadłużenie przed rozprawą, pytanie moje jest: czy muszę spłacić całe zadłużenie czy tylko za okres który jest podany w akcie oskarżenia? Poza tym płace na 3 dzieci które mam z różnymi kobietami i jak to zrobić, by spłata dotyczyła tylko jednej sprawy? bo komornik twierdzi, ze jeśli wpłacę jakąś kwotę to zostanie ona podzielona na trzy sprawy. Ponieważ w tym czasie grozi mi kryminał chciałbym w pierwszej kolejności uregulować jedno zadłużenie a później resztę.

 36. Avatar

  Chciałbym się dowiedzieć, czy jeśli mnie nie stać płacić 3 świadczeń alimentacyjnych, to czy mogę zrobić to w ratach? jak uniknąć tego, abym nie trafił do więzienia? proszę bardzo o pomoc, czy wynajęcie adwokata mi pomoże, abym uniknął kary więzienia za niepłacenie alimentów? mam rodzinę i nie chce tam trafić, nie stać mnie, aby od razu zapłacić taką kwotę i tu pytanie jest takie: czy można to na raty rozłożyć, jeśli tak to, jak i gdzie mam się kierować?

 37. Avatar

  Mój brat został zamknięty w zakładzie karnym za nie płacenie alimentów. Moje pytanie jest, jeśli ja zapłacę zaległe alimenty, to czy go wypuszczą z zakładu karnego?
  Z góry dziękuje za odp.

  1. Grzegorz Szwaciński
   Grzegorz Szwaciński

   Witaj, tak, jeśli dług alimentacyjny zostanie uregulowany, to sąd dalej nie będzie miał podstaw, by trzymać osadzonego w więzieniu.

Comments are closed.