Czy komornik może zająć mieszkanie jeżeli zostało darowane synowi?

Dzień dobry, czy komornik może zająć mieszkanie, jeżeli zostało darowane synowi (darowizna mieszkania), a to rodzice mają długi? a dziecko jest jeszcze małoletnie? i czy komornik ma wgląd do ksiąg wieczystych? Bardzo proszę o odpowiedź.


Czy komornik może podważyć darowiznę

Nie ma nic złego w darowiźnie mieszkania czy domu, jednak sprawa przybiera nieco innego charakteru, gdy na darującym (w tym przypadku na rodzicach) ciąży postępowanie egzekucyjnej, wtedy bowiem, wygląda to na ucieczkę z majątkiem, by zapobiec ewentualnej egzekucji z nieruchomości.

Tutaj warto przytoczyć poniższy artykuł:

Art. 300. Utrudnianie zaspokojenia wierzyciela

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

W tym momencie wierzyciel lub wierzyciele rodziców, którzy przepisali mieszkanie, mają prawo wytoczyć przeciwko osobie obdarowanej (synowi) skargę pauliańską.

Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Wierzyciele mogą więc zakwestionować darowiznę mieszkania i żądać, aby ta czynność prawna uznana została za bezskuteczną. Skutkiem skargi pauliańskiej jest sytuacja, w której nieruchomość wraca w ręce dłużnika (rodziców), po czym zostaje wszczęta egzekucja z nieruchomości celem jej zlicytowania.

To na co jeszcze pragnę zwrócić Waszą uwagę to fakt, że należałoby sprawdzić, czy nieruchomość, którą przekazaliście w darowiźnie synowi, nie była już zajęta przez komornika.

Art. 925. § 1. W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.

§ 2. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany.

To, co mogę Wam poradzić na tę chwilę, to skoncentrowanie się na spłacie zadłużenia u wierzycieli, tak aby skarga pauliańska nie została przez nich w ogóle wytoczona, oraz aby syn nie stracił nieruchomości, którą mu przepisaliście.

Jeśli dług nie będzie spłacany, to wielce prawdopodobne, że wierzyciele podejmą kroki prawne, aby darowiznę mieszkania unieważnić.

Pytasz jeszcze: czy komornik ma wgląd do ksiąg wieczystych? oczywiście, że tak, zresztą nie tylko komornik, ale i każda osoba, która wyjdzie na stronę internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Czy komornik może zająć mieszkanie jeżeli zostało darowane synowi?”
  1. Małgorzata

    Witam, chciałam się zapytać, czy jeżeli mama mi przepisze część domu a druga część dla siostry to, czy jeżeli ja mam komornika, to może mi wtedy zająć mieszkanie??? Czy lepiej byłoby, gdyby przepisała mieszkanie na wnuków, czyli moje dzieci??? Wspomnę, że komornik jest za pożyczkę bankową, która na dzień dzisiejszy wynosi około 26 tysięcy.

Comments are closed.