Czy komornik może zająć 500+ w 2019? [PORADNIK] • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Czy komornik może zająć 500+ w 2019? [PORADNIK]

Proszę Pani, czy bank może zająć 500+ ?? Mam taki problem, bo na moje konto bankowe wpływa moje wynagrodzenia za pracę i świadczenie 500+ na dwoje dzieci, dziś widzę że bank lub komornik zajął mi te pieniądze, których nie powinien, co mam teraz zrobić?? jak to w końcu jest? czy komornik może zająć 500+ albo bank? gubię się w tych wszystkich przepisach, jednego roku jest taka drugiego inaczej, nie mam czasu śledzić zmian prawa…


czy-komornik-może-zająć-świadczenie-rodzinne-500-plus

Zanim Ci odpowiem, tylko kilka zdań wstępu. Niestety coraz więcej osób wpada w pętle długów i nie potrafi z niej samodzielnie wyjść, co prowadzi do tego, że nawet kilku wierzycieli na raz może daną osobę pozwać w sądzie rejonowym, który po rozpatrzeniu sprawy ustanowi komornika. Wtedy negocjacje z wierzycielem nic już nie dadzą.

Przegrana sprawa w sądzie rejonowym upoważnia wierzyciela do złożenia wniosku egzekucyjnego. Taki wniosek trafia do organu egzekucyjnego, czyli komornika sądowego, który natychmiast wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Oprócz tego, że jest ono kosztowne może też być nieprzyjemne i pozbawić dłużnika środków do życia. Kiedy komornik może zająć pensję, konto bankowe, dom i mieszkanie? Czy komornik może zająć konto bankowe, na które wpływa świadczenie 500+? Do czego w ogóle komornik ma prawo?

Wniosek egzekucyjny i sposoby egzekucji należności

Tylko wierzyciel, który uzyska na drodze sądowej prawomocne orzeczenie zobowiązujące dłużnika do zapłaty, oraz nadaną mu klauzulę wykonalności, może złożyć wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.

Po zarejestrowaniu spawy, komornik informuje dłużnika pisemnie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Co to oznacza dla dłużnika? Oznacza to, że wierzyciel decyduje o zakresie, sposobie i rodzaju egzekucji komorniczej.

Samych sposobów egzekucji należności jest wiele, a wierzyciel nie musi wybierać jednej możliwości, a może wybrać ich wiele, jeśli tylko będzie to według niego bardziej skuteczne. Do najpowszechniejszych sposobów egzekucji zalicza się:

Jednak nie oznacza to od razu, że komornik może zająć wszystko. Po pierwsze musi stosować się do obowiązujących przepisów prawnych, a po drugie do kwot wolnych od zajęcia komorniczego. Także niektóre otrzymywane wpływy nie są brane pod uwagę jako dochody, czyli komornik nie może z nich zająć nawet złotówki.

Komornik nie może zająć świadczenia 500+

Od 20 sierpnia 2016 roku wprowadzono nowelizację k.p.c, w której wyłącza się świadczenie wychowawcze z egzekucji komorniczej na rachunku bankowym. Wedle ogólnych zasad, aby komornik nie mógł zająć konta bankowego muszą na nie wpływać środki maksymalnie do kwoty 1575 złotych miesięcznie, ale obojętnie z jakiego tytułu.

Jeśli by na konto wpływało na przykład świadczenie 500+ za troje dzieci i pensja minimalna, kwota ta została by przekroczona, a nadwyżkę od 1575 złotych komornik mógłby zająć.

Dzięki nowelizacji zapisu świadczenia wychowawcze są bezpieczne, ale najpierw trzeba to udowodnić.

Za świadczenia wychowawcze uznaje się nie tylko świadczenie 500+, ale też inne dodatki i świadczenia wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warto przyjrzeć się liście świadczeń, bowiem może się okazać, że nie tylko świadczenie 500+ wpływające na rachunek, ale też inne dodatki, wolne są od zajęcia.

Wymienione w ustawie świadczenia, są podstawą do zapobiegania egzekucji ich z rachunku bankowego, ale nie dzieje się to automatycznie. Egzekucja na rachunku bankowym prowadzona jest według kwoty zwolnionej od egzekucji, a nie według rodzaju wpływów.

Dlatego nawet jeśli na rachunek bankowy wpływają tylko świadczenie wychowawcze, ale przekraczają kwotę 1575 złotych, to komornik ma prawo je zabrać na poczet spłaty długu.

Dzieje się tak, ponieważ komornik, czyli organ dokonujący zajęcia nie ma wiedzy, skąd na koncie biorą się środki. Może tylko ustalić ich miesięczną wysokość i tym kieruje się przy dokonaniu zajęcia. Pieniądze wpływające na zajęte przez komornika konto dłużnika, tracą swoją tożsamość…

Jak wykorzystać przepisy chroniące świadczenia wychowawcze, aby je zachować?

Wniosek o ograniczenie egzekucji

W gestii dłużnika jest zapobieganie zajęciu świadczenia wychowawczego. Niestety komornik nie zrobi nic, aby chronić dłużnika przed utratą świadczeń rodzinnych, ponieważ nie jest to jego zadaniem.

Komornik jest ustanowiony po to, aby dla wierzyciela odzyskać należność. Dlatego każdy dłużnik, który pobiera świadczenia wychowawcze na przykład świadczenie 500+, musi sam wystąpić z wnioskiem o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego do komornika.

We wniosku trzeba przedstawić kwotę pochodzącą ze świadczenia lub dodatku wymienionego w ustawie. Składając taki wniosek, trzeba też wykazać źródło pochodzenia przedmiotowych kwot. Wzór wniosku <– pobierzesz tutaj.

Wniosek do komornika o ograniczenie egzekucji z konta bankowego

Najczęściej wystarczy wyciąg z konta za miesiąc kalendarzowy, gdzie będzie w tytule przelewu napisane, że jest to konkretne świadczenie i pokazana będzie jego wysokość.

Czasem też potrzebna będzie urzędowa decyzja o przyznaniu takiego świadczenia, oraz jego miesięcznej wysokości.

Jak wyłączyć świadczenie wychowawcze spod egzekucji z rachunku bankowego?

Tutaj przydatna będzie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na podstawie artykułu 833 k.p.c. wyłącza się spod zajęcia, w wypadku egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, środki nie podlegające egzekucji wymienione w ustępach 6 i 7.

Ważny jest też artykuł 890 k.p.c. gdzie zawarto przepis o wyłączenie określonych świadczeń spod egzekucji na koncie bankowym.

Dzięki tym przepisom, komornik na koncie bankowym nie będzie mógł zająć:

 • świadczeń alimentacyjnych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • dodatków rodzinnych,
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczeń pielęgnacyjnych,
 • porodowych,
 • dla sierot,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • integracyjnych,
 • świadczeń wychowawczych, w tym 500+,
 • oraz innych wymienionych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej.

Warto też wiedzieć, że komornik nie może zająć także środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego, czy domu przysługujące w części na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

Zmiany w prawie bankowym korzystne dla dłużników

Do tych zmian musiało się też dostosować prawo bankowe. Obecnie, bank musi uznać zasadność zwolnienia spod egzekucji z rachunku bankowego, które wprowadza znowelizowana ustawa.

Regulacja zapisana jest w Dzienniku Ustaw z 2015 roku, pozycja 128. Dzięki temu dłużnik będzie chroniony jeszcze bardziej skutecznie przed egzekucją, gdy ma prawo do zwolnienia spod egzekucji konkretnych środków, jak świadczenia wychowawcze.

Bank obligatoryjnie nie będzie mógł pozwolić komornikowi na zajęcie wyłączonych prawem środków znajdujących się na rachunku bankowym dłużnika.

Zatem gdy do komornika wpłynie wniosek o ograniczenie egzekucji, bank będzie musiał współpracować i nie przekaże komornikowi środków wyłączonych z egzekucji.

Musi zatem powiadomić komornika o tzw. niemożności przekazania części kwoty lub całej kwoty w zależności od tego z jakiego tytułu środki wpływają na konto bankowe dłużnika, a także powiadomić, że okoliczność ta wynika z wpływania świadczeń niepodlegających zajęciu komorniczemu.

Dla banków nie powinien być to problem, ponieważ mają one wgląd w pełną historię rachunku bankowego każdego klienta i na podstawie wyciągu z konta mogą wskazać, które środku pochodzą ze świadczeń a które nie…

Zatem nie ma możliwości, aby komornik mógł zająć świadczenie np. 500+ na koncie bankowym dłużnika.

Jeśli chodzi o ochronę świadczenia 500+ przed komornikiem, to innym jeszcze wyjściem, jest założenie nowego specjalnego konta rodzinnego (socjalnego), na które wpływać będą jedynie świadczenia rodzinne, np. 500+.

O tym jak założyć konto rodzinne (socjalne) <– pisałam tutaj, koniecznie zajrzyj do tego poradnika.

Podsumowując: czy komornik może zabrać świadczenie 500+? NIE – komornik nie ma do tego prawa. Przed zajęciem przez komornika świadczenia 500+ chroni dłużnika artykuł 890 k.p.c. Dla bezpieczeństwa warto jednak rozważyć założenie specjalnego konta socjalnego, na które będą wpływać różne świadczenia.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...


11 komentarzy

 1. Avatar

  Patrycja

  Dzień dobry, właśnie się dowiedziałam, że komornik wszedł mi na konto bankowe, gdzie wpływają tylko zasiłki rodzinne i 500 plus, czy komornik ma do tego prawo, aby zająć mi 500+ i zasiłki rodzinne?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o zajęcie 500 plus oraz zasiłku rodzinnego, to ma tu zastosowanie: Art.833 §6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej. A więc komornik nie ma prawa ich zajmować. Problem jedynie w Twojej sytuacji jest przyjmowanie tych świadczeń na zajęte przez komornika konto bankowe. Pieniądze gdy wpływają na Twoje konto z 500+ i zasiłku rodzinnego, tracą tożsamość i bank czasem nie jest w stanie odróżnić tych środków niepodlegających egzekucji komorniczej i wysyła je na konto komornika. Musisz złożyć wniosek o zwolnienie spod zajęcia świadczeń pochodzących z 500+ i rodzinnego, wzór wniosku znajdziesz w dziale wzory pism. Ponad to, musisz założyć sobie specjalne konto do takich świadczeń, jest to konto rodzinne (socjalne)

 2. Avatar

  Piotr

  Dobry wieczór, moja sprawa wygląda trochę nieciekawie, jestem po rozwodzie z żoną 2 lata, w ten czas co z nią bylem, wzięliśmy kredyt 70 tys na remont, zona miała iść do pracy, lecz po prostu wyparowała i znalazła sobie innego z którym ma tez już dziecko, zostawiła mi córkę, praktycznie to ja o nią walczyłem, bo od małego się nią nie zajmowała, a mała jest za mną od małego, na krok mnie nie opuszcza. Spłacałem kredyt, ale był taki okres, ze parę miesięcy spłacałem mniej, bank wypowiedział mi umowę, po 2 latach płacenia dobrowolnie do komornika, teraz komornik wszedł mi na konto bankowe. Zarabiam około 3200 zł. Po zajęciu zostanie mi 1530 zł, czy wtedy mogę starać się o 500+ bo dochód na nas dwóch jak nie przekracza kryterium, chociaż faktycznie mam 3200 zł a praktycznie 1530.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Piotr, niestety jeśli chodzi o zasiłek 500+, to tutaj kluczowe jest kryterium dochodowe, to że masz inne po drodze wydatki, to nie będzie nikogo interesowało :/. Jeśli dobrowolnie płaciłeś komornikowi, to zaprzestań to robić i niech komornik zabiera Ci środki z konta bankowego, skoro wszczął wobec Ciebie egzekucję z rachunku bankowego. Kwota wolna przyj zajęciu z rachunku bankowego, to jest 75% minimalnej krajowej brutto, a więc 1575 zł. (2100 zł minimalna krajowa x 75% = 1575 zł). Tyle komornik co miesiąc musi zostawić Ci na koncie bankowym. Limit tej kwoty odnawia się co miesiąc.

   Co jeszcze chciałam wspomnieć i co jest dość ważne, to to, że skoro razem braliście kredyt na remont, to jesteście równo odpowiedzialni za spłatę tego długu, a więc jeśli masz trudności z jego spłatą, to możesz podjąć pewne kroki, aby pociągnąć swoją byłą żonę do spłaty zadłużenia…

 3. Avatar

  Ewa

  czy komornik może zająć wypłatę pieniędzy z funduszu socjalnego nazywane urlopowym i wakacyjne dla dzieci?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Czy komornik może zająć świadczenia z funduszu socjalnego? niestety TAK. Świadczenia które pochodzą od zfśs (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) nie są składnikami wynagrodzenia dłużnika, co oznacza, że nie tyczy się ich kwota wona od zajęcia ani wyłączenie spod egzekucji komorniczej. Niestety nie ma tu znaczenia, dla kogo pracownik występuje o przyznanie wsparcia i jaki jest cel dofinansowania. A więc pracodawca będzie musiał takie dofinansowanie z funduszu socjalnego, przelać na konto komornika.

 4. Avatar

  Kasia

  Witam, mam konto w Banku Pocztowym. 10-tego wpływa mi 500 plus i rodzinne (1220 zł, pieniądze te są na chwile blokowane i później następuje ich zwrot z opisem, ze środki zwolnione od zajęcia komorniczego) teraz będzie mi wpływać 27ego pensja ok 1550 zł. Czy te środki z świadczeń socjalnych będą się wliczać w tą kwotę miesięczną, która jest wolna od zajęcia komorniczego?

 5. Avatar

  Justyna

  Od 4 miesięcy nie spłacam kredytu, bo mam niskie dochody, starałam się o 500+ które zostały mi przyznane, jakiś czas temu zostały mi przelane na konto, które bank mi zabrał. Moje pytanie: czy może mi zabrać pieniądze, które są pobierane na dzieci? Pisałam o zmniejszenie raty, ale udzielono mi negatywnej odpowiedzi. Co mam robić?

 6. Avatar

  Ona

  Witam, mam pytanie dotyczące zebranych przez bank wpływów na konto z tytułu świadczenia 500+. W banku w którym mam konto i mam zadłużenie z powodu nie zapłaconych rat. Czy w tej sytuacji bank może zabierać 500+? Nadmienię, że przez ponad pół roku bank zabierał wpływ z MOPR-u 500+ chciałabym się dowiedzieć…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   500+ nie podlega egzekucji komorniczej, składając stosowny wniosek u komornika, jesteś w stanie zajęte z 500+ środki odzyskać.

 7. Avatar

  Łukasz

  Co, jeśli otrzymuję 1000 zł z tytułu 500+, a nie wybrałem wszystkiego w poprzednich miesiącach i saldo teraz jest 2005 zł, bo doszedł mi pierwszy raz zasiłek dla bezrobotnych 530 zł? Czy bank przekaże z rachunku kwotę 2005-1587,50, czyli 417,50?

NAPISZ KOMENTARZ