Wniosek o upadłość konsumencką – muszę wpisać wszystkie długi i wierzycieli?

Dzień dobry. Jestem w trakcie wypełniania wniosku o upadłość. Niestety, nie mam możliwości określenia wysokości zadłużeń w sieciach komórkowych. Czy w związku z tym wniosek o upadłość może być złożony bez podania tych kwot? czy (w co wątpię) nie uwzględniać tych zadłużeń wcale? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.


Witaj, dobrze przygotowany, podparty wiarygodnymi dowodami oraz rzetelnie uzasadniony bez braków formalnych wniosek o ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej ma ogromne znaczenie praktycznie dla całej sprawy – jej rozstrzygnięcia.

Wiedz, że to właśnie wniosek i załączone do niego dokumenty będą podlegać ocenie sądu. W postępowaniu upadłościowym bowiem sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym.

Na termin nie jest wzywany ani dłużnik, ani jego wierzyciele. Chyba, że sąd uzna, że zachodzi uzasadniona potrzeba wysłuchania dłużnika.

Braki formalne we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dlatego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto zadbać o każdy szczegół/detal. Bo jeżeli sąd oddali pierwszy wniosek dłużnika o upadłość konsumencką, to kolejny wniosek dłużnik będzie mógł złożyć dopiero za lat 10, chyba że w jego życiu wystąpią szczególne okoliczności.

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia jest jednym z wymaganych załączników do wniosku.

I jak wskazuje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe w przypadku, kiedy dłużnik nie może dołączyć do wniosku, któregoś z dokumentów wyszczególnionych w art. 23 ustęp 1ustawy powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Podniesienie okoliczności, że nie jesteś w stanie określić zadłużenia względem operatorów sieci komórkowych z pewnością nie spotka się z aprobatą sądu i może skutkować odrzuceniem wniosku o upadłość.

Wniosek o upadłość konsumencką, a zatajony dług

Natomiast niewykazanie długów w ogóle będzie również błędem, który może kosztować cię “przegranie sprawy”.

Zgodnie z art. 25 ustawy wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Skoro wiesz o istnieniu nieuregulowanych faktur za telefony komórkowe, złożenie przedmiotowego oświadczenia będzie nieprawdą.

Zaś wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez załączonego oświadczenia sąd zwraca z urzędu bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.

Na koniec od siebie dodam, że sieci komórkowych w Polsce nie jest tak wiele. Wystarczy, że do każdej z nich wystosuje pismo z prośbą o przekazanie informacji w przedmiocie zadłużenia.

Jeszcze prościej korzystając z infolinii każdego z operatorów zapytaj w jaki sposób uzyskać informację o zadłużeniu.

Jestem przekonana, że jeśli podejmiesz określone starania, to będziesz w stanie przygotować pełną listę wierzycieli i tym samym zyskasz szansę na oddłużenie.

Tymczasem pośpiesznie, źle przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wiązać się z zamknięciem drogi do życia bez długów. Zresztą jeśli pobierzesz poniższy wniosek o ogłoszenie upadłości, otrzymasz przykładowo wypełniony wniosek:

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze