Mam kilku komorników, czy mogę starać się o upadłość konsumencką?

Dzień dobry, mam około 90.000 zł długu i kilku komorników, od 11 lat mam potrącane ponad 1.200 miesięcznie. Jestem świadoma, że nigdy tego nie spłacę, jaką widziałaby Pani u mnie szansę na spłatę długu bez komorników? …dodam, że nie było u mnie żadnych zdarzeń losowych, brałam kredyty, by latać dziury, partner miał problemy, by znaleźć pracę, byłam jedynym żywicielem rodzinny 4-osobowej.

Jakie rozwiązanie widzi Pani u mnie? Czy jest jakakolwiek szansa na pozbycie się długów? Czy mogę starać się o upadłość konsumencką? Dziękuję za odpowiedź.


Witaj, nieprawdą jest, że nigdy tych długów nie spłacisz, bo faktycznie, jeśli zadłużenia aktualnie masz 90.000 zł, to odciągając co miesiąc te 1200 zł, spłacisz swoje długi za 75 miesięcy, czyli za jakieś 6 lat. Oczywiście dług Twój powiększy się zapewne jeszcze o koszty egzekucyjne, skoro komorników masz kilku.

Czy jest szansa na spłatę długów bez komorników? wiesz, ciężkie pytanie, bo nie znam dokładnie Twojej sytuacji życiowej i finansowej. Z pewnością pomogłoby tu zwiększenie dochodów, ale tego chyba nie muszę Ci pisać, bo Ty z pewnością to wiesz…

Piszesz o upadłości konsumenckiej, więc szybko wprowadzę Cię w ten temat.

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka? jest to postępowanie sądowe zaadresowane dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Celem postępowania upadłościowego jest całkowite oddłużenie osoby, która na skutek rażącego niedbalstwa lub zdarzeń losowych, straciła płynność finansową i nie jest w stanie spłacić powstałych z tego wyniku długów.

Upadłość konsumencka spełnia na ogół dwie funkcje:

  1. Funkcja windykacyjna – a więc prowadzona jest jedna sprawa w sądzie (jedno postępowanie). Celem postępowania upadłościowego jest możliwie jak największe zaspokojenie wierzycieli za pomocą sprzedaży majątku dłużnika oraz ustalenie ewentualnego planu spłaty wierzycieli.
  2. Funkcja oddłużeniowa – miejsce ma umorzenie długów dłużnika, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dłużnik w takim wypadku chroniony jest przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego i zarazem zwolniony zostaje z obowiązku spłaty wszystkich swoich długów, które wykazał.

Minusem upadłości konsumenckiej jak się pewnie domyślasz, jest całkowita sprzedaż majątku dłużnika, aby w jak największej mierze pokryć jego zadłużenie i spłacić wierzycieli w jak największym stopniu.

Wtedy, majątek dłużnika stanowi masę upadłościową i sprawę przejmuje syndyk wyznaczony przez sąd do nadzorowania procesu upadłościowego. Co warto dodać, to podczas postępowania upadłościowego, dłużnik musi ściśle współpracować z syndykiem, inaczej ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie oddalone przez sąd.

Po tym, jak syndyk dokona pełnej inwentaryzacji elementów masy upadłościowej, dochodzi do sprzedaży majątku dłużnika, sprzedaż majątku ma taki sam charakter, jakby majątek sprzedawał komornik na licytacji komorniczej.

Oczywiście do masy upadłościowej trafiają tylko przedmioty (ruchomości) i nieruchomości, które prezentują sobą jakąś realną wartość.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Pierwszym etapem jest skrupulatne sporządzenie wniosku o upadłość, należy wskazać jak powstały długi, w jakiej byłaś sytuacji, kiedy zaciągałaś kolejne zobowiązania, co Tobą kierowało, czy zamierzałaś te długi spłacić itd.

Następnie we wniosku o upadłość trzeba wymienić wszystkich swoich wierzycieli, chodzi tu głównie o:

  • ich adresy,
  • wysokość zadłużenia,
  • datę zapadalności długu.

Kolejnym krokiem będzie wykaz majątku upadłego.

Absolutnie nie wolno też ukrywać żadnych swoich długów, bo jeśli dany wierzyciel nie znajdzie się na liście wierzycieli, to sąd pominie umorzenie tego długu i obowiązek jego spłaty wciąż na dłużniku będzie istniał, a nie o to przecież nam chodzi prawda?

Nie ma wielkiego znaczenia ile mamy długów i na jaką kwotę, dla sądu bardziej liczy się to, w jakich okolicznościach te długi powstały i czy nie było to celowe działanie, nieliczącego się z konsekwencjami dłużnika.

Teraz czas na złożenie w sądzie wniosku o upadłość. Składając wniosek, trzeba wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Sąd teraz będzie rozpatrywał wniosek dłużnika o upadłość i podejmie decyzję lub wezwie jeszcze dłużnika, celem wyjaśnienia pewnych kwestii, jeśli sąd będzie miał jakieś wątpliwości.

Jeśli na serio bierzesz pod uwagę ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to przeczytaj teraz poradnik: upadłość konsumencka warunki. To, co chcę, abyś zapamiętała, to zdanie, że: upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa!

Bo zgodnie z Art. 491(7). Koszty postępowania upadłościowego:

1. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Jeśli upadły nie posiada żadnego majątku, to syndyk po prostu nie ma co sprzedać, sąd wtedy (jeśli pozwalają na to dochody dłużnika) postanawia jedynie o stworzeniu planu spłaty wierzycieli.

Na chwilę obecną plan spłaty wierzycieli może trwać maksymalnie 3 lata (36 miesięcy), sąd wtedy, biorąc pod uwagę dochody upadłego, określa w postanowieniu wysokość spłaty wierzycieli i okres spłaty.

Sąd musi więc dla każdego z wierzycieli wymienionych w spisie wierzycieli (który dostarczysz) ustalić wysokość proporcjonalnej raty. Plan spłaty wierzycieli ma bardziej charakter wychowawczy i  pocieszające jest to, że maksymalny okres spłaty wierzycieli to 3 lata.

Podsumowując

Jeśli z jakichś powodów nie widzisz możliwości spłacenia wszystkich swoich długów, to możesz oczywiście spróbować ogłosić upadłość konsumencką. Koszt ogłoszenia upadłości są minimalne, bo nie przekroczą 100 zł.

Prawdziwym wyzwaniem będzie dla Ciebie jednak właściwe wypełnienie wniosku o upadłość, wymienienie wszystkich wierzycieli i kwot zadłużenia u każdego z nich, oraz udowodnienie sądowi, że nie miałaś innego wyjścia, jak tylko zapożyczać się, by utrzymać całą rodzinę przy życiu. Życzę Ci wszystkie dobrego!

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze