Kim jest SYNDYK? i czym się zajmuje? [SPRAWDŹ]

Kim jest syndyk i czym się zajmuje? już odpowiadam! Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe i odpowiedzialny jest za spieniężenie majątku upadłego dłużnika.

Syndyk wkracza do gry, gdy sąd pozwoli dłużnikowi ogłosić upadłość konsumencką, i zaczyna pracę na określeniem masy spadkowej, spieniężeniem jej i zaspokojeniem wierzycieli.

Ostatnio ktoś na blogu pytał, jak długo trwa postępowanie upadłościowe, to ile ono będzie trwać, w dużej mierze zależy od tego, jak sprawnie działać będzie syndyk. Jeśli upadły dysponuje jakimś majątkiem, to najczęściej przyjdzie mu do kontaktu właśnie z syndykiem.

To, co jeszcze warto dodać to fakt, że rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym może również pełnić osoba mająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kto to jest syndyk i za co odpowiada?

kto-to-jest-syndyk

Jak już wcześniej pisałam, rolą syndyka jest określenie majątku upadłego dłużnika i spieniężenie go, a następnie zadbanie oto, aby każdy z wierzycieli otrzymał swoją część pieniędzy.

Jakie są główne obowiązki syndyka?

 • Syndyk musi objąć majątek upadłego dłużnika, a więc upadły dobrowolnie przekazuje syndykowi swój majątek, a jeśli pojawią się na horyzoncie jakieś problemy, to pomoc w objęciu majątku upadłego napłynie od komornika sądowego, który ma bardzo rozległe uprawnienia.
 • Zarządzanie majątkiem upadłego – zarząd ten polega na sprawowaniu czynności nad majątkiem, jakie normalnie sprawowałby jego właściciel, czyli upadły. Syndyk ma też za zadanie przygotować majątek na sprzedaż.
 • Kolejnym zadaniem syndyka jest ochrona mienia i jego zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą, czy uszkodzeniem. Często wtedy syndyk współpracuje z firmą ochroniarską, jeśli tego wymaga sytuacja.
 • Opis i oszacowanie majątku upadłego i jego likwidacja.

A jakie są poboczne obowiązki syndyka?

 • syndyk bierze udział w określeniu planu spłaty wierzycieli,
 • może żądać potrzebnych do ustalenia majątku informacji od administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • zawiadamia banki o upadłości konsumenckiej ich upadłego klienta,
 • nawiązuje kontakt z placówkami Poczty Polskiej, by te kierowały korespondencję zaadresowaną na dłużnika do syndyka,
 • dokonuje wpisów w księgach wieczystych oraz innych rejestrach o toczącym się postępowaniu upadłościowym,
 • syndyka zawiadamia wszystkich wierzycieli upadłego, o których wie.

Syndyk musi działać z należytą ostrożnością!

Art. 179. Prawo upadłościowe – Działanie syndyka z należytą ostrożnością

Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.

A więc syndyk musi postępować w sposób, który zaowocuje jak najefektywniejszym wykorzystaniem majątku dłużnika w celu jak największego zaspokojenia wierzycieli.

Kto może zostać syndykiem?

 1. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 2. Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której mowa w ust. 1.
 3. Zasady i tryb wydawania licencji, o której mowa w ust. 1, określi odrębna ustawa.
 4. (uchylony).
 5. W postanowieniu, w którym wyznacza się syndyka, wskazuje się numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego syndyka lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wyznaczonej do pełnienia funkcji syndyka spółki.

 

Przydatne wzory pism:

Skarga na syndyka wzór

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Kim jest SYNDYK? i czym się zajmuje? [SPRAWDŹ]”
 1. Witam mam pytanie: dlaczego i w jakim celu syndyk zakłada konto bankowe i każe wpłacić na nie pieniądze w pewniej kwocie co miesiąc? skoro sąd podczas ogłoszenia upadłości konsumenckiej powiedział, że mam nic nie płacić i ile czasu ma syndyk na zakończenie całej sprawy?

Comments are closed.