Pismo do komornika o spłacie zadłużenia WZÓR + omówienie

Witam, potrzebuję pismo do komornika o spłacie zadłużenia, ponieważ wczoraj dostałem pismo o wszczęciu egzekucji za niespłacony mandat. Komornik zażądał stawienia się w kancelarii komorniczej celem wyjawienia majątku.

Dodam, że cały dług za mandat oraz odsetki właśnie spłaciłem wprost wierzycielowi, chcę uniknąć wizyty u komornika, dlatego chcę mu jak najszybciej wysłać oświadczenie o spłacie zadłużenia.


Pismo do komornika o spłacie zadłużenia

Niestety komornik ma prawo, by zażądać od uczestników postępowania egzekucyjnego, które prowadzi złożenia wyjaśnień, czyli m.in. wyjawienia majątku.

Jeśli dłużnik odmówi komornikowi złożenia wyjaśnień, lub złoży fałszywe wyjaśnienia dotyczące posiadanego majątku (np. zatai coś), to na wniosek wierzyciela lub z urzędu może zostać ukarany grzywną do 500 zł, którą nałoży na dłużnika komornik.

Dlatego tak bardzo ważna jest komunikacja z komornikiem i wykonywanie jego poleceń, jeśli dług za mandat spłaciłeś, to aby uniknąć składania wyjaśnień komornikowi, który prowadzi Twoją sprawę, powinieneś jak najszybciej dostarczyć pismo informujące komornika o spłacie długu, pismo takie powinieneś dostarczyć także wierzycielowi.

Jeśli ktoś z Was pomyślałby, aby zignorować zapytanie komornika o złożenie wyjaśnień, bo dług przecież spłacony, to nie zdziwcie się, gdy mimo wszystko otrzymacie od komornika grzywnę.

Ponadto, może być też tak, że mimo spłacenia przez Was zadłużenia, egzekucja będzie wciąż prowadzona… zawsze trzeba na piśmie informować komornika, że dług jest spłacony.

Warto też dołączyć do samego pisma wydruk z banku potwierdzający wykonanie przelewu. Wtedy sprawa powinna być dla komornika prosta i klarowna.

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia wzór

pismo-do-komornika-o-spłacie-zadłużenia

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia wzór

Prawo do zgłoszenia komornikowi, że dług został spłacony, daje Ci art. 822 K.p.c. który jasno mówi, że:

Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

A więc komornik wstrzyma się z dokonaniem dalszych czynności mających na celu wyegzekwowanie zadłużenia, jeśli dłużnik przedłoży komornikowi dowód, że dług został spłacony.

Wtedy komornik skontaktuje się z wierzycielem, by ten potwierdził, że dług rzeczywiście został uregulowany, po otrzymaniu od wierzyciela potwierdzenia o spłacie długu, komornik będzie oczekiwał od wierzyciela wniosku u umorzenie postępowania egzekucyjnego i cała sprawa znajdzie swój finał.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Podsumowując

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia, to kluczowa informacja dla organu egzekucyjnego, by egzekucję wstrzymać do czasu potwierdzenia przez wierzyciela spłaty długu. Mam nadzieję, że szybko uporasz się z komornikiem i że nie będziesz musiał składać ww. wyjaśnień w kancelarii komornika.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze