Otrzymałem wezwanie do złożenia wyjaśnień komornikowi, co dalej?

Dostałem pismo od komornika, jest to wezwanie do złożenia wyjaśnień, komornik powołuje się na art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego. Jak napisać to oświadczenie dla komornika? Nawet nie jestem pewien czy odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień ma być ustnie, czy pisemne? proszę podpowiedzieć…

Komornik zajmuje mi już część pensji, nie wiem, czego jeszcze ode mnie chce, skoro dostaje, co chciał…? czy w ogóle to muszę odpowiadać na to wezwanie do złożenia wyjaśnień? Tomek S.


Wezwanie do złożenia wyjaśnień

Witaj Tomku, na początek przywołam tu dwa przepisy, a więc podstawę prawną, dzięki której komornik ma prawo żądać od dłużnika złożenia wyjaśnień, pierwszy przepis to pismo w trybie art. 761 K.p.c, a więc:

Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych…. itd.

… natomiast drugi przepis, o którym pisze komornik to art. 801 K.p.c. Złożenie wykazu majątku przez dłużnika:

§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Proponuję, abyś złożył wyjaśnienia komornikowi na piśmie, lub ustnie do protokołu kancelarii komorniczej, którą komornik prowadzi, forma wyjaśnień powinna być określona w piśmie, które otrzymałeś od komornika.

Pisma o złożenie komornikowi wyjaśnień zignorować nie możesz, co więcej, w piśmie musisz rzetelnie wymienić wszystkie swoje składniki majątku, którymi dysponujesz i z których komornik będzie mógł egzekwować należność dla wierzyciela.

Pismo od komornika, które otrzymałeś, jest spowodowane działaniem Twojego wierzyciela – to pewne, prawdopodobnie wierzyciel nie jest “zadowolony” z tempa egzekwowania długu przez komornika, dlatego podjął on dodatkowe czynności, aby proces ściągania od Ciebie pieniędzy – przyspieszyć.

Oświadczenie dla komornika jak napisać?

Na ogół ma jednego uniwersalnego wzoru pisma, ważne, aby pismo wyjaśniające spełniało podstawowe kryteria, czyli pismo musi zawierać:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • sygnaturę akt,
 • powołanie się na pismo, które otrzymałeś,
 • datę otrzymania pisma od komornika.

Wyjaśnienie do komornika – wzór

Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Odpowiedź-na-żądanie-udzielenia-wyjaśnień-wzór

Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Wyjaśnienia, które dostarczysz komornikowi, mają na celu wskazać, co komornik mógłby zająć, aby jak najpełniej zadowolić wierzyciela, dla którego pracuje.

Musisz więc w piśmie wyjaśniającym wymienić cały swój majtek, a więc:

 • ruchomości (czyli np. laptop, TV, samochód),
 • nieruchomości (działka, pole, dom, mieszkanie),
 • prawa majątkowe,
 • wierzytelności (konta bankowe, konta oszczędnościowe).

Jeśli oprócz wynagrodzenia, które otrzymujesz, nie masz żadnych innych źródeł dochodu, czy innych rodzajów majątku, które komornik mógłby zająć, to napisz wprost, że nie posiadasz żadnego majątku oprócz wynagrodzenia, które komornik obecnie potrąca – nie narazisz się tym na żadne konsekwencje, o ile będzie to zgodne z prawdą.

Dodam jeszcze raz, że masz prawny obowiązek złożyć przed komornikiem wyjaśnienia, o które prosi w piśmie, powołanie się na niemożność złożenia wyjaśnień nie wchodzi w grę i możesz od komornika otrzymać karę grzywny za niestosowanie się do poleceń.

To samo tyczy się prawdziwości składanych przez Ciebie wyjaśnień, jeśli komornik dojdzie do tego, że zeznania, które przed nim złożyłeś, są fałszywe lub niepełne (zatajenie), również grozi Ci wtedy grzywna w wysokości do 2.000 zł.

UWAGA

Jeśli złożone przez Ciebie wyjaśnienia nie przychylą się do poszerzenia zakresu egzekucji komorniczej lub gdy komornik bądź wierzyciel odniosą wrażenie nieprawdziwości Twoich zeznań, to wierzyciel ma prawo wtedy skierować sprawę do sądu.

Wtedy będziesz musiał stawić się w sądzie i złożyć przyrzeczenie według roty:

„Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny” (art. 913 § 1 K.p.c., tzw. wyjawienie majątku przed sądem).

A jeśli nie stawisz się w sądzie lub odmówisz złożenia wyjawienia majtku, sąd może skazać Cię na areszt do miesiąca, lub przymusowo doprowadzić Cię przed sąd celem złożenia przedmiotowych wyjaśnień.

Podsumowanie

Jak widzisz, żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi to nie przelewki i warto naprawdę postępować zgodnie z poleceniami komornika, a brak odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień skutkować będzie grzywną, a nawet aresztem.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień to po prostu kolejny sposób na odnalezienie innych źródeł dochodu dłużnika niż to które obecnie komornik zajmuje, zresztą nie chodzi tylko o źródła dochodu, ale też o składniki majątku dłużnika, które będzie można zająć i sprzedać na licytacji komorniczej.

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Otrzymałem wezwanie do złożenia wyjaśnień komornikowi, co dalej?”
 1. Witam, dostałam na piśmie że mam się wstawić do komornika jak najszybciej, ale niestety na chwilę obecną jest to nie możliwe, co ja mam zrobić? Chce porozmawiać z komornikiem o tym i chcę spłacać swoje zadłużenie, nie chce żeby moja rodzina na tym ucierpiała, bo to nie oni tylko ja do tego doprowadziłam. Proszę pomóż mi co mam zrobić. A i nie potrafię podać sumy bo jest mega duża, już się pogubiłam w tym ile i gdzie mam długi.

 2. Zbieg egzekucji i czynności terenowe komornika. Jestem zadłużona po uszy, mam kilku komorników i najniższa krajową, na której egzekucja jest już prowadzona przez komornika z Gdańska, komornik potrąca mi dokładnie 78 zł na poczet dwóch zadłużeń. Dziś złożyłam wyjaśnienia u dwóch komorników, że utrzymuje się z najniższej krajowej i kątem mieszkam u matki, bo taka prawda, podałam też adres do korespondencji i zamieszkania u matki. Chodzi o czynności komornicze terenowe, co to oznacza? i co można mi zabrać, jeśli ja żadnego majątku nie posiadam?

Comments are closed.