Czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika?

Czy komornik ma prawo wejść do mieszkania nienależącego do dłużnika i zlicytować znajdujące się tam przedmioty? Co należy zrobić w sytuacji, jeśli dłużnik jest osobą samotnie wychowującą troje dzieci, bezrobotną, a komornik poprzez zastraszanie i nieprzyjmowanie do wiadomości istniejącej sytuacji wymusza na dłużniku spłatę zadłużenia?


Czy komornik może wejść do mieszkania, nienależącego do dłużnika?

Niestety komornik ma prawo wejść do mieszkania nienależącego do dłużnika. Pomyśl, gdyby komornik nie miał prawa wejść do domu czy mieszkania, którego dłużnik nie jest właścicielem, to każdy wynajmujący mieszkanie dłużnik, czy ten nawet mieszkający z rodzicami nie musiałby podlegać egzekucji z ruchomości… i innych czynności terenowych prowadzonych przez komornika.

Co ważne komornik, wchodząc do mieszkania, w którym dłużnik zamieszkuje, może zajmować tylko przedmioty należące do samego dłużnika, bądź przedmioty, które są we władaniu dłużnika.

Więc to, co zajmie komornik w mieszkaniu, w którym dłużnik zamieszkuje, zależy bezpośrednio od tego, czy faktyczny właściciel mieszkania będzie w stanie udowodnić, że ruchomości, które planuje zająć komornik, należą do właściciela mieszkania, a nie do dłużnika.

Jasno tym mówi:

Art. 845. Zajęcie ruchomości

§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Najczęstszym przykładem takiej ruchomości jest telewizor, który stoi w salonie i dłużnik niebędący właścicielem tego telewizora jest jednak w jego władaniu, a więc dłużnik telewizję ogląda, kiedy tylko zechce.

Komornik ma wtedy prawo ten telewizor zająć, ponieważ jest on we władaniu dłużnika. Powstrzymać komornika od zajęcia może wtedy tylko faktyczny właściciel telewizora, przedstawiając komornikowi dowód zakupu, czyli:

  •  fakturę,
  • wyciąg z konta,
  • rachunek ze sklepu,
  • czy zeznania świadków.

Ponadto, jeśli dany przedmiot jest własnością osoby trzeciej (nie dłużnika), to komornik może ten przedmiot również zająć, jeśli:

  1. Zezwalają na to przepisy szczególne.
  2. Właściciel przedmiotu wyrazi na to zgodę.
  3. Osoba trzecia potwierdzi, że dany przedmiot jest własnością dłużnika.

Warto tu jeszcze wspomnieć o uzasadnieniu Sądu Najwyższego z dnia 09.10.2002 r. (sygn. IV CKN 1370/00):

„Każdy komornik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że egzekucja zmierza do uzyskania zaspokojenia wierzyciela tylko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym. Nie należy natomiast naruszać przy zajęciu egzekucyjnym praw podmiotowych osoby trzeciej”

… i jeszcze przywołam wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 r. (sygn. IV CR 550/90):

„komornik może przyjąć, że jeżeli rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia (art. 845 § 2 K.p.c.)”.

Co, jeśli jednak komornik zajął przedmiot osoby trzeciej?

Jeśli mimo przedstawienia dowodów na to, że dany przedmiot nie należy do dłużnika, a do innej osoby komornik postanowił jednak zająć ruchomość, to właścicielowi tego przedmiotu przysługuje uprawnienie, które przewiduje art. 841 § 1 K.p.c. czyli powództwo przeciwegzekucyjne.

Jeśli ktoś z Was stanie w przyszłości przed takim problem lub już stoi, to warto zajrzeć do poradnika: powództwo przeciwegzekucyjne wzór. Poniżej zamieszczam też sam wzór powództwa:

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Posługując się więc powództwem przeciwegzekucyjnym, osoba trzecia może żądać od komornika zwolnienia zajętego przedmiotu, gdyż jej prawa własności zostały przez komornika naruszone.

Powództwo przeciwegzekucyjne trzeba wnieść w terminie do 30 dni od daty zajęcia ruchomości przez komornika.

Podsumowując

Komornik ma pełne prawo, aby wejść do mieszkania, w którym przebywa dłużnik. Często pytacie, czy trzeba wpuścić komornika, czy jest to obowiązek? otóż tak. Komornika do mieszkania trzeba wpuścić, bo inaczej:

Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Komornik ma więc prawo, aby w sytuacji odmowy wpuszczenia go do domu czy mieszkania, wezwać służby porządkowe, najczęściej jest to Policja, a także wezwać ślusarza, który pod nadzorem i eskortą Policji dokona otwarcia drzwi.

Koszty przybycia Policji i ślusarza rzecz jasna pokryje dłużnik i koszty te zostaną dopisane do opłat egzekucyjnych.

Samotnie wychowująca matka a komornik

Generalnie fakt wychowywania trójki dzieci samotnie, nie ma znaczenia w kontekście toczącej się egzekucji komorniczej, oczywiście o ile komornik nie łamie prawa, zajmując samotnej matce świadczenia niepodlegające egzekucji.

Ponadto, jeśli samotna matka nie pracuje, to komornik również nie może zmuszać jej do podjęcia pracy.

Jeśli Waszym zdaniem komornik narusza prawa dłużnika lub osób trzecich, możecie złożyć na komornika skargę, skargę składa się u samego komornika i komornik ma obowiązek się do tej skargi ustosunkować.

Wzór skargi na czynności komornika zamieszczam poniżej:

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika?”
  1. Witam mam taki problem… za niedługo pewnie będę mieć komornika, gdy pracuję to komornik może wejść na mieszkanie moich rodziców? czy wejdzie mi najpierw na wypłatę? próbuje się dogadać ale raz przyjechał komornik i mnie straszył, że wejdzie na mieszkanie rodziców, ponieważ jestem tu zameldowana, poproszę o pomoc

Comments are closed.