Czy komornik może zająć ruchomości w mieszkaniu którego jestem współwłaścicielem?

Mam pytanie dotyczące egzekucji komorniczej, gdyż nigdzie nie mogę znaleźć precyzyjnej odpowiedzi. Czy komornik może zająć ruchomości w mieszkaniu którego jestem współwłaścicielem? ale w nim nie mieszkam i nie jestem w nim zameldowany? Mieszka w nim moja była partnerka z moimi dziećmi.

Nigdy nie mieliśmy ślubu, a mieszkanie jest w kredycie hipotecznym, który spłacamy regularnie. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. PS. a czy komornik może zająć mieszkanie którego jestem współwłaścicielem?


Witam, co do zasady odpowiedź na twoje oba pytania jest twierdząca – może zdarzyć się tak, że komornik dokona zajęcia ruchomości, które znajdują się w mieszkaniu, którego formalnie jesteś współwłaścicielem pomimo tego, że w lokalu tym nie mieszkasz.

I może zdarzyć się również tak, że komornik będzie chciał przeprowadzić licytację ułamkowej części prawa własności, które przysługuje ci do tej nieruchomości.

Jednak już na pocieszenie dodam, że doświadczony komornik nie wejdzie do mieszkania jeśli otrzyma wiarygodną informacje, że w mieszkaniu tym nie przebywasz i nie znajdują się tam również żadne twoje rzeczy.

Jeżeli jednak komornik w toku podjętych działań zajmie przedmioty należące nie do dłużnika, lecz do osoby trzeciej, to osobie tej przysługuje prawo obrony – powództwo o zwolnienie spod egzekucji zajętych przedmiotów.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

O tym, czy komornik może zająć mieszkanie, którego współwłaścicielem jest dłużnik napiszę poniżej.

Adres dłużnika, a postępowanie egzekucyjne

Komornik, który dostał od wierzyciela zlecenie egzekucyjne posługuje się adresem dłużnika wskazanym we wniosku. Taki adres jest mu potrzebny min. po to by móc skutecznie doręczać dłużnikowi korespondencję – postanowienia, zawiadomienia o zajęciu.

I jeśli adres wskazany przez wierzyciela jest prawidłowy, a korespondencja kierowana do dłużnika nie wraca do kancelarii, to komornik nie będzie badał, czy dłużnik ma inny adres zameldowania, czy jednak jest on tożsamy z tym podanych we wniosku egzekucyjnym.

Bo właśnie pod ten adres dłużnika wskazany przez wierzyciela komornik zapuka jeśli będzie wykonywać czynności terenowe.

Zajęcie ruchomości nienależących do dłużnika

Piszesz, że w mieszkaniu, gdzie przebywa twoja była partnerka z waszymi dziećmi nie mieszkasz. Jednak wraz z nią regulujesz raty kredytu hipotecznego.

Jeśli adres, którym posługuje się komornik, to adres przedmiotowego mieszkania musisz liczyć się z faktem, że komornik może chcieć do niego wejść i zająć znajdujące się w nim wartościowe rzeczy ruchome.

Odstąpienie przez komornika od zajęcia ruchomości

Jeżeli twoja była partnerka będzie w stanie wykazać, że pod adresem tym nie przebywasz, komornik powinien zaniechać dokonywania dalszych czynności, sporządzając na tę okoliczność protokół.

I jeśli zdobędzie od osób, które w tym mieszkaniu przebywają twój aktualny adres to tam możesz się go spodziewać.

W przypadku, kiedy komornik nie da wiary wyjaśnieniom twojej byłej partnerki może dojść do zajęcia ruchomości, które nie należą do ciebie. W tym przypadku aby wstrzymać ich sprzedaż matka twoich dzieci będzie musiała złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej

Twojej partnerce, jako że nie jest stroną postępowania egzekucyjnego w razie zajęcia jej majątku przysługiwać będzie powództwo o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji komorniczej.

Przedmiotowy wniosek należy złożyć nie później niż w terminie miesiąca od czynności komornika w sądzie rejonowym właściwym ze względu na toczące się postępowanie egzekucyjne.

W tym momencie, chce jeszcze dodać, że zajęcie egzekucyjne ruchomości w praktyce wygląda nieco inaczej niż przedstawiane jest to w reklamach, czy w filmach.

Owszem, komornicy wchodzą do domów i mieszkań dłużników, jednak nie wynoszą oni ich majątku dłużnika na plecach, w walizkach, czy z pomocą specjalnie wynajętych firm przewozowych.

Od zajęcia do sprzedaży, zajęte przez komornika przedmioty pozostają we władaniu ich właściciela. Zdarza się również tak, że komornik cofa zajęcie, gdy zajętych przedmiotów nie udało mu się sprzedać na aukcji komorniczej.

Zatem nawet, kiedy zdarzyłoby się tak, że komornik dokona zajęcia przedmiotów należących do twojej byłej partnerki, to ponadto, że ma ona prawo złożyć wniosek o zwolnienie ich spod egzekucji, to do czasu jego rozpoznania – z przedmiotów tych będzie mogła korzystać. Nie będzie jednak mogła rozporządzać prawem własności do nich.

Egzekucja komornicza z ułamkowej części mieszkania

Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania cywilnego zawarte w art. 1004 i następnych.

W związku z zawartą w tych przepisach regulacją, co do zasady komornik może zająć i zlicytować ułamkową część nieruchomości.

W twoim przypadku licytacji komorniczej podlegać będzie współwłasność w 1/2 części przedmiotowego mieszkania.

Egzekucja z nieruchomości może być prowadzona jedynie na wniosek wierzyciela i jest zasadna tylko wówczas, gdy egzekucja z innych składników majątku jest bezskuteczna.

Jeśli więc spłacasz swój dług lub komornik pobiera cześć twojego wynagrodzenia za pracę, nawet przy wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości masz prawo złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji z nieruchomości.

Inną rzeczą jest fakt, że komornik dokonując zajęcia nieruchomości robi to wyłącznie, by uzyskać pieniądze na pokrycie wierzytelności. Nie zajmuje więc mieszkania do siebie, czy dla wierzyciela.

Co to oznacza dla ciebie? Już wyjaśniam.

Czy zajęcie 1/2 prawa własności mieszkania obciążonego hipoteką ma sens patrząc na to przez pryzmat osoby zainteresowanej kupnem?

Zatem, wracając do tego co napisałam na samym początku – komornik, co do zasady ma prawo zająć twój udział w prawie własności, jednak samo zajęcie nie powinno rodzić w tobie obawy utraty mieszkania.

Połowa, czyli część niezajęta należy do matki twoich dzieci i tej części komornik zlicytować nie może.

Dodatkowo patrzące, że mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym, do licytacji ½ części mieszkania mogłoby w ogóle nie dojść z uwagi na brak zainteresowanych zakupem.

Podsumowując:

Komornicy mają naprawdę dużo pracy, a najmniej lubią czynności terenowe.

Dlatego dłużnik, który chce uniknąć licytacji majątku ruchomego, czy egzekucji z nieruchomości zamiast czekać na wnioski wierzyciela, czy działania komornika powinien sam podjąć starania, by porozumieć się z komornikiem zawierając umowę w przedmiocie dokonywania dobrowolnych wpłat.

Jeśli wykażesz, że chcesz swój dług spłacić i będziesz lojalnie wywiązywał się z zawartego porozumienia z komornikiem unikniesz stresu i obawy, że komornik zapuka do mieszkania zajmowanego przez twoją byłą partnerkę i wasze dzieci.

Weź więc sprawy w swoje ręce i zadbaj o to, by postępowanie egzekucyjne nie uderzyło w dobro twojej rodziny. Życzę powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Czy komornik może zająć ruchomości w mieszkaniu którego jestem współwłaścicielem?”
  1. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, ponieważ mam bardzo dużą ilość komorników. Z wypłaty komornik właściwy ściągał mi nadwyżki, ale nie mam pracy w tej chwili. Nie mieszkam z rodzicami i jestem wymeldowana, rodzice posiadają z bardziej majątkowych rzeczy lodówkę na siebie, telewizor bardzo stary i stary komputer. Natomiast ja wynajmuję mieszkanie. Nie mam na to umowy.

    Nie mam też czegokolwiek na własność. Posiadam stary laptop używany, niesprawną drukarkę. W domu jest tylko stary komputer, stary telewizor, pralka i lodówka. Nic poza tym z takich sprzętów. Są łóżka, stół i segmenty, ale to wszystko jest wyposażeniem mieszkania. Nic więcej nie posiadam. Nie mam na siebie telefonu, samochodu ani nic innego. Żadnych akcji, oszczędności, kont bankowych. Czy komornik może zająć coś z tych rzeczy? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Comments are closed.