Czy komornik może zająć AUTO? [egzekucja z ruchomości]

Miałam kupione na siebie auto, lecz auto przepisałam i ubezpieczanie OC na ojca chłopaka, auto stoi na posesji moich rodziców. Czy komornik może zająć auto? Ja nie jestem już właścicielem w świetle prawa tego auta…


Jeśli w lokalu, w którym jesteś zameldowana, nie ma żadnych Twoich rzeczy, to komornik po otrzymaniu takiej informacji od domowników nie powinien w ogóle do tego lokalu wchodzić. Niestety przepisy swoje, a życie swoje. Często bowiem dochodzi do sytuacji, gdzie komornik mimo wszystko chce wejść do mieszkania, aby się po nim rozejrzeć…

Wszystko zależy, na jakiego komornika trafi Twoja rodzina. Warto mieć przygotowane jakieś dowody zakupu tych najcenniejszych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu. Po przedstawieniu ich komornikowi jego wizyta powinna dobiec końca. Teraz przejdę do kwestii, czy komornik może zająć samochód:

Czy komornik może zająć auto?

Jeśli komornik otrzyma od wierzyciela wniosek o skierowanie egzekucji komorniczej do samochodu dłużnika, to komornik będzie musiał ten samochód dłużnikowi zająć…

Jak komornik zajmuje samochód?

Warto poruszyć tutaj art. 847 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:

komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.

A więc oznacza to tyle, że komornik dokona zajęcia samochodu “dokumentowo”, a nie fizycznie, czyli np. załadowując go na lawetę. Dłużnik najczęściej otrzymuje od komornika informację, że w dniu xx.xx.xxx roku – dłużnik zobowiązany jest do dostarczenia zajętego samochodu na licytację komorniczą celem jego sprzedaży. Często z tego, co wiem, dłużnicy nie stosują się do poleceń komornika, a ten pozostaje w takiej sytuacji bezradny.

Jeśli toczy się wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne i w celu ochrony mienia przed zajęciem danego składnika majątku przez komornika uciekasz się do np. przepisania danego przedmiotu na osobę trzecią, to jest to niestety sprzeczne z prawem.

Jasno mówi o tym art. 58 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) [Kc.]

Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Jeśli więc Twój wierzyciel dowie się, że przepisałaś samochód na osobę trzecią, aby komornik nie mógł tego samochodu Tobie zająć, to wierzyciel będzie mógł złożyć skargę pauliańską i tę „fikcyjną” umowę sprzedaży auta unieważnić.

Tutaj należy przytoczyć artykuł:

Art. 59. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

Jak więc widzisz, przepisanie samochodu na kogoś innego nie stanowi pełnej ochrony przed zajęciem przez komornika. Jednak tak jak pisałam, kwestia ta leży po stronie wierzyciela, czy ją podniesie, czy też nie.

Czy komornik może zająć samochód służący do pracy?

Często pytacie, czy komornik może zająć samochód, który służy do pracy, poprzez sformułowanie „służy do pracy” często macie na myśli np. dojazdy samochodem do miejsca zatrudnienia. Niestety komornika takie kwestie nie interesują (co jest zgodne z prawem) i samochód, który służy dłużnikowi do dojeżdżania, nie zwalnia dłużnika z zajęcia egzekucyjnego tego samochodu.

Podsumowując

Czy komornik może zająć samochód, który został przepisany na kogoś innego? tak, jeśli wierzyciel złoży w sądzie skargę pauliańską, to komornik (po unieważnieniu umowy przez sąd), będzie mógł zająć samochód i wystawić go na licytacji komorniczej.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy komornik może zająć AUTO? [egzekucja z ruchomości]”
  1. Masakraaaa do czego Ci ludzie są zdolni byle tylko długów nie spłacać, kombinatorzy i teraz lamentują proszą o pomoc zal..

  2. Witam, chce kupić autko – wartość 10.000 zł ale mam komornika, jeden komornik blokuje mi konto w banku, mogę tylko obracać pieniędzmi do kwoty 1550 a powyżej pieniądze są zabieranie. Z drugim komornikiem się dogadałem, bo zajął mi z wypłaty 500 zł i spłacam po 200 czy w takiej sytuacji może mi któryś zabrać auto?? Czy mogę być spokojny?

Comments are closed.