Pojawił się drugi komornik :/ co z moją pensją i samochodem?

Mam komornika na pensji, odciąga mi regularnie połowę wynagrodzenia, teraz dostałam pismo od drugiego komornika, że jest dług bankowy 3.000 i że mam zapłacić w ciągu dwóch tygodni, czy komornik może mi zabrać auto? czy raczej wejdzie na pensje i zadowoli się tylko tym? Proszę o pomoc


Ilu komorników może naraz prowadzić egzekucję?

W takim razie może zdarzyć się, że będziesz miała dwóch komorników, jeśli obaj komornicy będą zajmowali inne składniki Twojego majątku, to nie będzie w tym nic złego, bo prawo dopuszcza kilku egzekucji komorniczych na dłużniku, ale pod warunkiem, że każdy komornik zajmuje coś innego.

Jeśli ten drugi komornik będzie chciał na wniosek wierzyciela zająć Twoje wynagrodzenie, to dojdzie wtedy do zbiegu egzekucji komorniczych <– zajrzyj do tego artykułu, gdzie wyjaśniam, czym jest zbieg egzekucji.

Wtedy Twój pracodawca będzie musiał powiadomić obu komorników, że nastąpił zbieg egzekucji komorniczej i komornicy będą musieli między sobą rozstrzygnąć, który z nich ma dalej zajmować część Twojego wynagrodzenia.

Polskie prawo zabrania egzekucji komorniczej z tej samej rzeczy, wynagrodzenia, świadczenia czy prawa majątkowego i tak mówi art. 773 KPC.

Art. 7731. Zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw

§ 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.

§ 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

§ 3. Przekazując sprawę, komornik obowiązany jest rozliczyć koszty egzekucji.

A więc drugi komornik nie może wejść na już zajmowaną przez innego komornika pensję, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

Czy komornik może zająć samochód?

Pytasz też, czy drugi komornik będzie mógł zająć samochód, niestety komornik będzie miał do tego prawo. Samochód, jeśli w całości należy do Ciebie, to jako ruchomość, komornik będzie mógł go zająć i wystawić na licytację komorniczą, aby otrzymać ze sprzedaży auta część pieniędzy na poczet spłaty długu.

… co jeszcze warto wiedzieć, gdy komornik zajął samochód?

Tak jak mówi art. 847 § 1 KPC., komornik dokonuje zajęcia danej rzeczy przez wpisanie jej do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia komornik następnie musi doręczyć dłużnikowi i ewentualnym współwłaścicielom zajętej rzeczy.

A to znaczy, że samochód komornik najpierw zajmuje „na papierze”, a nie fizycznie. Następnie komornik wzywa dłużnika, aby ten dostarczył zajęty samochód na miejsce licytacji komorniczej w wyznaczonym przez komornika terminie.

Jak nie dać zająć samochodu?

Jeśli mieszkasz w mieście i parkujesz na ulicy w pobliżu swojego bloku, to komornik zażąda od Ciebie w przypadku zajęcia samochodu, abyś wskazała miejsce, gdzie ten samochód zaparkowałaś, musi go zobaczyć i opisać. Jeśli nie udzielisz komornikowi takiej informacji, to komornik nie może Ci nic zrobić…

Możesz powiedzieć, że „pożyczyłaś koleżance samochód i nie wiesz, gdzie go zaparkowała, a koleżanka ma wyłączony telefon”. Obowiązek wskazania miejsca przechowania samochodu, komornik może uzyskać dopiero sąd w sprawie o wyjawienie majątku.

Przepisanie samochodu na kogoś innego?

Nawet o Tym nie myśl Agnieszko, albowiem takim działaniem możesz narazić się na odpowiedzialność karną. Ponieważ według Kodeksu karnego, art. 300 §2:

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

A więc przepisanie samochodu na kogoś innego, gdy samochód ma być zajęty przez komornika, jest jawnym i celowym uszczuplaniem swojego majątku!

Co zrobić kiedy pojawił się drugi komornik? obawiam się, że nie jesteś w stanie zrobić wiele, bo jeśli zaczniesz w sposób rażący wyzbywać się majątku, to komornik może to odebrać jako działanie na szkodę wierzyciela i grozi Ci art. 300 KK. Nie musisz też martwić się o swoje wynagrodzenie, ponieważ KPC. nie dopuszcza dwóch egzekucji z tego samego składnika majątku.

Prawdopodobnie będzie tak, że drugi komornik będzie starał się zająć Ci ruchomości (przedmioty), czyli m.in. samochód. Mam nadzieję jednak, że ten drugi komornik się do tego nie posunie… i trzymam za to mocno KCIUKI! życzę wszystkiego dobrego.

Artykuły, które także powinnaś przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze