Wyjawienie majątku przed sądem - [PORADNIK] na czasie! • JakwyjśćZdługów.pl
Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Wyjawienie majątku przed sądem – [PORADNIK] na czasie!

Dzisiaj wszystko o tzw. wyjawieniu majątku – wykazie majątku. Aby doszło ono do skutku, potrzebne jest wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie. Najczęściej występuje z nim wierzyciel. Może to jednak zrobić również sąd, a dzieje się tak wtedy, gdy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z urzędu. W jeszcze innych przypadkach uprawniony jest do tego prokurator, komornik oraz organizacje pozarządowe.

Czy jednak wyjawienie majątku ma się rozumieć dokładnie tak, jak wskazuje na to ta dość prosta nazwa? hmmm sprawdźmy…

wyjawienie-majątku

Wyjawienie majątku – na czym polega?

Wyjawienie majątku to po prostu jedna z dostępnych strategii, pozwalających na zdobycie wiadomości o majątku dłużnika i o tym, jakie są tego majątku składniki. A zatem istotnie, chodzi tutaj w pierwszej kolejności o to, by majątek osoby zadłużonej został „prześwietlony”, ujrzał światło dzienne.

Wyjawienie majątku stanowi procedurę istotną, ponieważ skutecznie umożliwia wzięcie tak wyjawionego majątku w bezlitosne karby egzekucji.

Co na to prawo?

Bezlitosne, aczkolwiek usankcjonowane; instytucja wyjawienia majątku została uregulowana przez polskie prawo cywilne. Regulacje te znajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego, a dokładnie w art. 913.

Mówi on, że:

…kiedy zajęty majątek osoby zadłużonej nie zwiastuje prawdopodobieństwa, iż należności zostaną zaspokojone (albo gdy wierzyciel dowiedzie, że w trakcie postępowania egzekucyjnego jego roszczenie nie zostało wyczerpująco zaspokojone), zyskuje uprawnienie do zobligowania dłużnika, by ten złożył wykaz majątku.

Jaka jest tu rola dłużnika?

Taki wykaz majątku, polega na wymienieniu przez dłużnika wszelkich składników swojego majątku, ich dokładnej lokalizacji, jak i również nakreśleniu przysługujących mu wierzytelności, łącznie z prawami majątkowymi.

Ponadto, dłużnik składa wtedy przyrzeczenie. Z jego pomocą deklaruje, że zachowuje świadomość własnych słów, a także potencjalnych konsekwencji prawnych.

Jest to jednocześnie zapewnienie z jego strony, że złożony przez niego wykaz jest autentyczny i niczego w nim nie pominął.

Kiedy wierzyciel może się tego domagać?

Z grubsza nakreśliłam już, kiedy wystąpienie przez niego z takim wnioskiem jest dopuszczalne. Wyjaśnijmy to jednak dokładnie – jest to możliwe zasadniczo w dwóch przypadkach.

„Zajęty majątek osoby zadłużonej nie zwiastuje prawdopodobieństwa, iż należności zostaną zaspokojone”? Tak, to właśnie jeden z przypadków, kiedy dłużnik ma prawo złożyć wniosek o wyjawienie majątku, ale należy wiedzieć, co to właściwie oznacza.

A oznacza to ni mniej, ni więcej: kiedy wszelkie konieczne zajęcia komornicze zostały wdrożone (zajęta została ruchomość, pensja, konto w banku itd.), a nadal nie jest możliwe – częściowe lub całościowe – zaspokojenie należności wierzyciela, wyjawienie majątku wchodzi w grę.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że to wierzyciel musi dysponować rzetelnymi dowodami, iż wszelkie poczynione dotychczas zajęcia nie przyniosły efektu i nie dają one realnych szans na zaspokojenie jego roszczenia.

Zanim jednak w/w zajęcia komornicze wejdą w życie, wierzyciel nie ma prawnej możliwości, by składać wniosek o wyjawienie majątku. Nie wolno o tym zapominać.

Kiedy jeszcze możliwe jest złożenie wniosku o wyjawienie majątku? Wtedy otóż, kiedy egzekucja spaliła na panewce. Różne czynności egzekucyjne zostały już przeprowadzone, ale po prostu… nic to nie dało.

Gdzie składa się wniosek o wyjawienie majątku?

Wierzyciel składa wniosek o wyjawienie majątku w ręce sądu rejonowego, który obejmuje swoim prawnym zasięgiem miejsce zamieszkania osoby zadłużonej. W świetle prawa, równie dobrze można złożyć ów wniosek dostarczając go komornikowi, lecz istnieje wtedy ryzyko znaczącego przedłużenia całej procedury.

To z tego prostego powodu, że komornik, otrzymawszy wniosek o wyjawienie majątku, tak czy inaczej będzie musiał przekazać go do sądu rejonowego. Wierzyciele robią to więc na ogół bezpośrednio, nie ryzykując stratą czasu.

Co musi znaleźć się we wniosku o wyjawienie majątku?

Wniosek taki nie różni się od szeregu innych pism procesowych, a co za tym idzie, musi spełniać wszelkie formalne wymagania, które przewiduje polskie prawo cywilne. Poza tym jednak, istnieje tutaj konieczność zawarcia konkretnych danych.

Po pierwsze, tytuł wniosku powinien brzmieć wyłącznie w ten sposób: „Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia”. Nie ma tutaj pola dla swobody twórczej. Tak samo jak z pozostałymi koniecznymi informacjami.

Mianowicie, wniosek musi wskazywać komornika, który prowadzi dane postępowanie egzekucyjne, wraz z sygnaturą akt komorniczych.

Wierzyciel musi także swój wniosek uzasadnić; uzasadnienie wniosku powinno mieścić się w kilku zdaniach, które tłumaczą, jakie okoliczności sprawiły, że wniosek ten jest w pełni zasadny.

We wniosku musi też znaleźć się jednoznaczne żądanie nakazania zadłużonej osobie sporządzenia wykazu majątku, za czym idzie też żądanie, by dłużnik złożył opisane powyżej przyrzeczenie.

Ponadto, trzeba dołączyć załączniki wraz z odpisem. Kiedy taki wniosek jest gotowy, wierzycielowi pozostaje już tylko uiścić opłatę sądową, która wynosi 40 złotych.

Wniosek o wyjawienie majątku przed wszczęciem postępowania?

Zanim postępowanie zostanie wszczęte, wierzyciel może złożyć wniosek o wyjawienie majątku, lecz obowiązują go wyżej wymienione reguły oraz parę innych.

Poza złożeniem tytułu wykonawczego, wierzyciel powinien wtedy wyłuszczyć, iż zaspokojenie jego należności z tego majątku, o którym jest mu wiadomo, jest obecnie niemożliwe.

Podobnie w przypadku, kiedy zaspokojenie owo pozostaje nierealne w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy, wraz z kolejnymi, zbyt małymi świadczeniami dłużnika.

Jak wygląda sprawa o wyjawienie majątku?

 1. Sąd najpierw rozpatruje wniosek po wysłuchaniu obu stron.
 2. Następnie Sąd wyznacza dłużnikowi termin na złożenie wykazu majątku (np. 7 dni).
 3. Jeśli dłużnik odmówi złożenia wykazu majątku, to sąd ma prawo:
  1. skazać dłużnika na grzywnę,
  2. nałożyć karę pozbawienia wolności do 30 dni,
  3. nakazać przymusowe doprowadzenie dłużnika, jeśli ten nie pojawił się na rozprawie (niestawiennictwo dłużnika).

Jak uniknąć wyjawienia majątku?

W dalszej części artykułu dowiesz się, dlaczego nie można uniknąć wyjawienia majątku, miejsce miała nowelizacja, kontynuuj czytanie, a za chwilę dowiesz się, co dokładnie się zmieniło…

Podsumowując

Wyjawienie majątku to pewnego rodzaju postępowanie pomocnicze względem głównego postępowania egzekucyjnego. Istotą i zadaniem procedury wyjawienia majątku, jest oczywiście ujawnienie całego dostępnego majątku dłużnika, aby wierzyciel mógł go spieniężyć i zaspokoić swoje roszczenia.

Wchodzą nowe przepisy!

Dnia 22 lipca 2015r. miała miejsce nowelizacja ustawy, która oficjalnie weszła w życie 8 września 2016r. Co się zmieniło?

Art. 801 brzmi teraz tak:

Jeżeli wierzyciel (…) nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Czyli zmieniło się z: „komornik może wezwać” na „komornik wzywa dłużnika„. Zatem wykazanie majątku to już nie wolna wola komornika, a obowiązek.

Kolejna i ostatnia (póki co) zmiana przepisów, do gry wchodzi art. 8011 kpc, czyli: złożenie wykazu majątku, będzie następowało pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, dłużnikowi będzie również grozić grzywna do 5.000 zł lub areszt do jednego miesiąca!

A więc nie warto robić z siebie błazna i bawić się w ciuciubabkę z sądem i komornikiem, ukrywając i zatajając swój majątek, ponieważ konsekwencje są dość groźne!

Następnie przeczytaj też o:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...


5 komentarzy

 1. Jola

  Czy można skierować do sądu wniosek o wyjawienie majątku przeciwko żonie dłużnika?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Zasadą jest jedna, wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa się dopiero, gdy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na skutek bezskuteczności egzekucji. Na ratunek wierzycielowi przychodzi jeszcze z art. 913 § Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że jeśli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych. Dłużnik składa także przyrzeczenie według roty. Jeśli mowa o wyjawieniu majątku przez żonę dłużnika, to wydaje mi się, że jeśli nie mają Oni rozdzielności majątkowej, to wierzyciel ma prawo poszukiwać majątku wspólnego małżonków, ale nie jestem pewna, ta informację należało by potwierdzić z prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym. Jeśli mowa o żonie dłużnika, to jest to tzw. trzeciodłużnik, musiałabyś poszukać informacji, jak zmusić trzeciodłużnika do spłacenia długu męża. Z tego co wiem, to jeśli trzeciodłużnik (żona dłużnika) uporczywie uchyla się od spłaty długów, to możesz jako wierzyciel, wystąpić do komornika o ukaranie trzecidłużnika karą grzywny, która wynosi nawet do 2.000 zł.

 2. Patrycja

  Witam,

  Czy w świetle aktualnych przepisów, jeśli dłużnik otrzymał wezwanie do złożenia wykazu majątku i innych wyjaśnień, musi osobiście wstawić się u komornika celem przedłożenia takiego pisma oraz odebrania przyrzeczenia? Kancelaria mieści się 200 km od miejsca mojego zamieszkania. Czy nie mogę złożyć takiego pisma w miejscowym sądzie rejonowym? Otrzymałam zajęcie komornicze na kwotę 1400zł. Zostałam poinformowana o zajęciu wynagrodzenia na rzecz zaspokojenia długu. Skoro dług zostanie potrącony z najbliższego wynagrodzenia czy musiała zostać użyta taka forma wezwania u komornika? Będę wdzięczna za odpowiedź. Proszę o pomoc.

 3. Roman

  Zastanawiałem się właśnie jak wygląda sprawa o wyjawienie majątku, mam dłużnika który uchyla się na różne sposoby od spłaty zadłużenia, ukrywa się przede mną i ukrywa tez swój majątek, wiem że pracuje obecnie na czarno, ma tego dosyć, chciałem właśnie złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika, bo ile można czekać? jeśli sam nie zacznę czegoś robić w tej sprawie, to dłużnik zapewne nigdy nie poczuje się do spłaty zadłużenia… prosiłbym, czy mogłaby Pani dołączyć do tego obszernego artykułu jakiś wzór wniosku o wyjawienie majątku/wykaz majątku? Mam nadzieję, że dłużnik nie będzie mógł uniknąć wyjawienia majątku?

 4. MT

  Wyjawienie majątku dłużnika następuje nie tylko na wniosek wierzyciela, wezwanie dłużnika do wyjawienia majątku ma też prawo sąd, prokurator, komornik czy jakaś inna instytucja pozarządowa. Z tego co wyczytałem, to instytucja wyjawienia majątku uregulowana jest w art. 913-920 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296). Samą istotą wyjawienia majątku jest jak wiadomo zobligowanie dłużnika do sporządzenia spisu posiadanego majątku, a także wierzytelności oraz innych praw majątkowych + wskazanie miejsca ich przechowywania lub położenia. Taki przymus jest bardzo trafny, bo podnosi on skuteczność prowadzonej egzekucji komorniczej!

NAPISZ KOMENTARZ

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wzięłam komuś kredyt – CAŁA spłata spadła na mnie…

Witam. Niestety na chwile obecną mam ok 30 tys długu. Wzięłam pożyczkę dla ojca. Rok temu zmarł i cała spłata pożyczki spadła na mnie. Ojciec nie posiadał żadnego majątku. Obecnie wszedł mi na konto kolejny komornik. Pracuję legalnie. Z wypłaty...

Zamknij