Wniosek o wyjawienie majątku [WZÓR] 2022 + opis krok PO kroku

Chciałbym złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Wcześniejsza egzekucja komornicza nie była skuteczna, dlatego chciałbym sam sprawdzić jaki majątek posiada dłużnik.

Wtedy, jeśli dłużnik będzie posiadał coś wartościowego, zlecę do komornika wszczęcie egzekucji i zajęcie tego, co dłużnik posiada. Proszę o podpowiedź, co zrobić, żeby dłużnik wyjawił swój majątek?


Wniosek o wyjawienie majątku

wniosek-o-wyjawienie-majatku-wzor

Jeśli chcesz szybko nadać bieg sprawie o wyjawienie majątku, to jako wierzyciel musisz wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Podstawa prawna:

Art. 914. Właściwość sądu w sprawie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

§ 1. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika możesz również złożyć u komornika, niestety jest to droga na około i cały proces znacznie się wydłuży, bo komornik finalnie i tak będzie musiał Twój wniosek dostarczyć do sądu.

Wyjawienie majątku to jedna z opcji, dzięki której będziesz w stanie dowiedzieć się o składnikach majątku, jakie dłużnik posiada. Każdemu wierzycielowi powinno zależeć na tym, aby wiedzieć, co dokładnie dłużnik ma i skierować egzekucję do tych składników majątku, tylko w ten sposób można odzyskać swoje pieniądze!

Przy okazji polecam wczorajszy wpis: Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu? [PORADNIK]

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku?

Na ogół rozróżnia się dwie sytuacje, kiedy wierzyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku do dłużnika, są to:

 • Bezskuteczna egzekucja – czyli w momencie, kiedy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, umorzył je ze względu na brak możliwości ściągnięcia od dłużnika jakiejkolwiek kwoty na poczet spłaty zadłużenia.
 • Brak realnych szans na zaspokojenie wierzyciela – jeśli komornik zajął dłużnikowi wszystko, co mógł mu zająć (czyli toczyła się egzekucja z rachunku bankowego, egzekucja z wynagrodzenia, egzekucja z ruchomości itd.), i mimo to nie ma cienia szansy, że dług zostanie spłacony.

Jak napisać wniosek o wyjawienie majątku?

Jest to pismo procesowe, a więc musi spełniać pewne kryteria formalne, które przewiduje prawo cywilne, jeśli tych kryteriów pismo nie spełni, nie będzie brane pod uwagę.

Aby więc zaoszczędzić Ci ryzyka odrzucenia wniosku o wyjawienie majątku, przygotowałam wzór takiego pisma:

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

wniosek-o-wyjawienie-majątku-wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Jeśli nie chcesz pobierać wniosku i chcesz napisać go sam, to oprócz wymaganych informacji, we wniosku muszą znaleźć się takie dane jak:

 1. Sygnatura akt i dane komornika, który prowadzi sprawę.
 2. Uzasadnienie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.
 3. Jasne zażądanie od dłużnika wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia.
 4. Tytuł wniosku musi nosić nazwę: „Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia”
 5. Załączniki, czyli:
  1. odpis protokołu zajęcia
  2. potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej (40 zł).

Czy można złożyć wniosek o wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji komorniczej?

Oczywiście, że tak, jednak jako wierzyciel musisz dołączyć wtedy do wniosku tytuł wykonawczy, oraz zamieścić argumenty świadczące o tym, że spłata długu przez dłużnika z majątku, o którym wiesz – nie będzie możliwa.

Podstawa prawna:

§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Wyjawienie majątku – podstawa prawna

Art. 913. Zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku

§ 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dzięki możliwości wyjawienia majątku dłużnika, będziesz w stanie odzyskać swoje pieniądze. Mam też nadzieję, że przyda Ci się wzór wniosku, który zamieściłam… nie pozostaje mi nic innego jak tylko trzymać za Ciebie mocno kciuki, aby udało Ci się jak najszybciej odzyskać swoje należności. Pozdrawiam!

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze