Poszukiwanie majątku dłużnika – [OPŁATA] + WZÓR wniosku

Witam, chcę ściągnąć od dłużnika dług, niestety nie wiem jaki majątek dłużnik posiada i jak to sprawdzić, dlatego chciałbym zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, czy to możliwe? drugie pytanie: jak w ogóle komornik poszukuje majątek dłużnika? jak znaleźć takiego komornika co się tego podejmie?

Słyszałem, że jest coś takiego jak wykaz czy wyjawienie majątku przez dłużnika, jak sprawić by dłużnik cały swój majątek wyjawił? no i interesuje mnie jeszcze opłata za poszukiwanie majątku, jaką komornik pobiera, czy może Pani określić, ile będę musiał komornikowi zapłacić za zlecenie poszukiwania majątku?


Poszukiwanie majątku dłużnika

poszukiwanie-majatku-dluznika

Witaj, nie dziwi mnie fakt, że już teraz martwisz się o skuteczność egzekucji i zastanawiasz się nad kosztami egzekucyjnymi, jakie musiałbyś ponieść w przypadku, gdyby okazało się, że twój dłużnik nie posiada majątku lub jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie twoich roszczeń.

Na szczęście prawo daje ci, jako wierzycielowi, co najmniej trzy możliwości, które pozwolą ci „ustalić” jaki majątek posiada twój dłużnik.

Sądowe wyjawienie majątku

W myśl przepisom kodeksu postępowania cywilnego, a dokładnie zapisom art. 913 i kolejnych wierzyciel ma prawo żądać wyjawienie majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji.

Tak więc by zyskać informacje, na których ci zależy, powinieneś złożyć do sądu właściwości ogólnej dłużnika (sądu rejonowego w okręgu, którego zamieszkuje twój dłużnik)wniosek o nakazanie złożenia wykazu majątku.

Wniosek o wyjawienie majątku

wniosek-o-wyjawienie-majątku-wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Opłata od wniosku za nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku wynosi jedynie 40 zł – jest to wysokość stała i niezmienna.

Opłatę można uiścić, składając wniosek w sądzie lub wcześniej przelewając pieniądze na wskazany przez sąd rachunek.

Wniosek o wyjawienie majątku można przesłać pocztą, załączając do niego dowód uiszczenia opłaty sądowej w formie wydruku.

Niemniej jednak, abyś mógł żądać sądowego wyjawienia majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji, musi zostać spełniona jedna z przesłanek przewidzianych w §2 art. 913 kpc.:

“uprawdopodobnisz, że nie uzyskasz zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego ci majątku dłużnika albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych (okresowych, powtarzających się np. wynagrodzenie za pracę) za okres sześciu miesięcy”

wykażesz, że po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwałeś dłużnika do zapłaty stwierdzonej przez sąd należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a twój dłużnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty swojego długu nie uregulował.

Oczywiście spełnienie drugiej przesłanki jest w praktyce znacznie łatwiejsze.

Wystarczy, że przygotujesz wezwanie do zapłaty, powołując się na posiadany tytuł egzekucyjny i odczekasz 14 dni od daty odebrania przez dłużnika korespondencji, by móc złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku.

Wniosek o wyjawienie majątku i złożenie przyrzeczenia

Podczas sądowego wyjawienia majątku, to na przewodniczącym ciąży obowiązek przesłuchania dłużnika. Jeżeli jednak uważasz, że twój dłużnik może nie czuć respektu do wymiaru sprawiedliwości złóż również wniosek o odebranie od niego przyrzeczenia.

A jeżeli masz informacje o posiadanym przez niego majątku, możesz uczestniczyć w sprawie, zadając dłużnikowi pytania lub przesłać do sądu swoją listę pytań.

Przede wszystkim masz prawo żądać ustaleń co do posiadanego przez dłużnika majątku w postaci:

 • nieruchomości,
 • wierzytelności,
 • wartościowych rzeczy ruchomych,
 • samochodów,
 • sprzętu,
 • narzędzi,
 • papierów wartościowych,
 • lokat,
 • inwestycji,
 • itp.

Komornicze wyjawienie majątku

Pytałeś również o komornicze wyjawienie majątku oraz przeszukanie majątku dłużnika przez komornika. Oczywiście masz prawo skorzystać również z tych możliwości.

Wiedz, że po złożeniu wniosku egzekucyjnego komornik z urzędu zobowiązany jest podjąć pewne działania i do nich należy właśnie wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

I w tym przypadku podobnie jak przy sądowym wyjawieniu majątku na dłużniku ciążyć będzie odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia – grzywna do 5 000 zł lub kara aresztu do jednego miesiąca (tak. art. 8011 kpc.).

Zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika

Poniżej zamieszczam:

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika – wzór

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Zlecenie komornikowi przeszukania majątku dłużnika rozszerza jego kompetencję o możliwość przeprowadzenia „dochodzenia” w przedmiocie wykrycia skutecznie ukrywanych dotychczas składników majątkowych.

Min. komornik w myśl zasadzie przewidzianej w art. 761 kpc. może żądać od:

 • organów administracji publicznej
 • organów rentowych
 • organów podatkowych
 • banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • zakładów ubezpieczeń społecznych
 • zakładów reasekuracji
 • podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • biur informacji gospodarczych

…udzielenia informacji dotyczących stanu majątku dłużnika lub innych danych pozwalających na identyfikację jego majątku.

Ile zapłaci wierzyciel za przeszukanie przez komornika majątku dłużnika?

Jednakże odpowiadając na twoje główne pytanie – przeszukania majątku powinien podjąć się każdy komornik, który przyjął wniosek egzekucyjny.

Natomiast w kwestii wynagrodzenia komornika za przeszukanie majątku dłużnika należy odnieść się do zapisów art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji zgodnie, z którym zlecenie przeszukania majątku dłużnika podlega opłacie stałej w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Natomiast w przypadku odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wyjawienie majątku – co dalej?

To zależy od tego, co znalazł komornik, lub co sam dłużnik wyjawił przed sądem. Jeśli okazało się, że dłużnik posiada jakieś wartościowe rzeczy, o których nie wiedziałeś, to możesz teraz wszcząć egzekucję z ruchomości, wskazując we wniosku o wszczęcie egzekucji zajęcie tych właśnie wyjawionych przedmiotów.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Jeśli okazało się, że dłużnik nic nie posiada, nie masz dalszego pola manewru, warto wtedy odczekać kilka lat i znów postarać się o przeszukanie majątku dłużnika.

Wyjawienie majątku – niestawiennictwo

Dłużnik oczywiście zobligowany jest, aby stawić się przed sądem i dokonać wyjawienia majątku. Brak subordynacji ze strony dłużnika oznacza dla sądu zastosowanie środków przymusu, chodzi tu głównie o przymusowe doprowadzenia dłużnika przed sąd, areszt albo grzywnę (do jednego miesiąca).

O karze dla dłużnika decyduje sąd, biorąc pod uwagę charakter sprawy i wielkość zadłużenia. Wymienione środki przymusu mają charakter fakultatywny, a więc sąd może je zastosować, ale nie musi. Dłużnikowi przysługuje złożenie zażalenia na postanowienie sądu.

Podsumowując

Jeśli chodzi o poszukiwanie majątku dłużnika, to w praktyce masz trzy możliwości powzięcia informacji, jaki majątek posiada twój dłużnik i są to:

 1. Sądowe wyjawienie majątku
 2. Wniosek o wyjawienie majątku i złożenie przyrzeczenia
 3. Komornicze wyjawienie majątku

Zarówno sądowe, jak i komornicze wyjawienie majątku nie wiąże się dla ciebie z obowiązkiem ponoszenia znacznych kosztów, a obie formy nakładają na dłużniku sankcję karną w przypadku zatajenia prawdy.

Co więcej po wyjawieniu majątku dłużnik z urzędu trafia do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, co może utrudnić mu możliwość zaciągania zobowiązań przez następne 10 lat.

Natomiast przeszukanie majątku przez komornika może odbyć się w toku prowadzonego postępowania zaraz po złożeniu wniosku egzekucyjnego lub w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Jednak wiąże się ono z wygenerowaniem po stronie wierzyciela dodatkowych kosztów, które sięgnąć mogą nawet kilka tysięcy złotych.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Poszukiwanie majątku dłużnika – [OPŁATA] + WZÓR wniosku”
 1. Szukając majątku dłużnika wierzyciel może zgłosić się na własną rękę jeszcze do ewidencji gruntów, wydziału ksiąg wieczystych w sądzie, do ewidencji pojazdów, do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 2. Nie wiem, ale wydaje mi się, że człowiek z ulicy nie ma dostępu do tych rzeczy o których piszesz… tylko księgi wieczyste jeśli chodzi o poszukiwanie nieruchomości należących do dłużnika… sam mam problem, bo trafił mi się dłużnik sprytny i przebiegły, doszło nawet do jakichś darowizn na rzecz członków rodziny, ale sprawę udało się wygrać i odkręcić, więc nie poddawajcie się. Długi trzeba spłacać!

 3. Komornik (organ egzekucyjny) posiada najwięcej możliwości jeśli chodzi o szukanie majątku, sami nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zdziałać, komornik ma dostęp do wielu rejestrów do których dostępu nie ma zwykły Kowalski i tyle.

  Jasno o tym zresztą mówi art. 761 k.p.c. organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych itd itd.

  Komornik ma nawet dostęp do tajemnic objętych pieczątką skarbową czy bankową.

  Co jeszcze warto dodać to, że art. 53a ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji nie wskazuje precyzyjnie podmiotu, który powinien zostać obciążony opłatą za poszukiwanie majątku, dlaczego więc dłużnika tymi kosztami nie obciążyć?

  Art. 770. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

 4. U mnie też szykuje się zlecenie poszukiwania majątku, bo mimo przedsądowych wezwań do zapłaty (4 wysłałam) dłużnik totalnie mnie ignoruje nawet nie chce nawiązać ze mną kontaktu. Totalna olewka. Wiem na szczęście, że pracuje i mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, namierzenie go przez komornika nie powinno być trudne…

Comments are closed.