Jak odzyskać pieniądze od dłużnika który nic nie ma??

Dzień dobry. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który nic nie ma? Kilka lat temu nie otrzymałem wynagrodzenia za pracę. Sprawa w sądzie zakończona, posiadam wyrok. Poprosiłem o pomoc komornika, jednak nie udało się odzyskać należnej kwoty. Po 4 latach znowu chcę spróbować odzyskać pieniądze.

Mam takie pytanie: czy komornik może zająć mojemu dłużnikowi składki ZUS emerytalne, zdrowotne? Oraz czy dłużnik przed zajęciem konta bankowego jest informowany o próbie zajęcia pieniędzy? (chodzi mi o to, czy dłużnik przed zajęciem konta bankowego może szybko przelać wszystkie pieniądze na konta znajomych)?

Co jeszcze mogę zająć, dłużnik nie ma żadnego majątku? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.


Jak odzyskać zaległą pensję, kiedy były pracodawca skrupulatnie ukrywa swój majątek

Witaj, sprawa, którą podniosłeś, zapewne dotknęła nie jednego „styranego” życiem pracownika zatrudnionego w tzw. prywatnych przedsiębiorstwach. Wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie zamknięcie działalności, zapominając jednocześnie o zobowiązaniach względem byłych pracowników, to częste działanie podupadłych biznesmenów.

Często byli przedsiębiorcy nie regulują zobowiązań względem prywatnych osób nie ze względu na trudności finansowe, lecz po prostu ich lekceważąc – przecież zwykły, przysłowiowy „Kowalski” posiada mniej instrumentów prawnych, a przede wszystkim determinacji niż ZUS, czy US, by wymusić uregulowanie zaległości.

Ponowna egzekucja, czy jest sens zakładać kolejną sprawę u komornika

Posiadasz wyrok, w którym twój były pracodawca został zobowiązany do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę z odsetkami i kosztami i na jego podstawie możesz żądać ściągnięcia długu również na drodze postępowania egzekucyjnego.

Jako wierzyciel byłego pracodawcy masz prawo wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia starego długu.

Niestety duża część postępowań prowadzonych przez ograny egzekucyjne nie przynosi skutku. Dzieje się tak m.in. wówczas kiedy dłużnik nie posiada żadnego majątku lub bardzo dobrze się z nim ukrywa.

Komornik po podjęciu rutynowych działań, a przede wszystkim na skutek braku zaangażowania ze strony wierzyciela ma prawo bezskuteczną egzekucję umorzyć już po kilku miesiącach.

Powyższe nie ogranicza jednak wierzyciela w prawie wystąpienia z kolejnym wnioskiem egzekucyjnym. Ponowny wniosek może zostać złożony w każdym czasie.

A najbardziej zasadnym jest wniosek w momencie, kiedy wierzyciel uzyska informacje, że dłużnik posiada majątek, który może zostać zajęty w toku egzekucji.

Bierność wierzyciela = przedawnienie roszczenia o zapłatę

Co jeszcze istotne, bierność wierzyciela może doprowadzić do przedawnienia się roszczenia. W myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego roszczenie orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu – tak jak to miało miejsce w twojej sprawie – przedawnia się z upływem lat sześciu (art. 125 kc. w swoim nowym brzmieniu obowiązującym od dnia 9 lipca 2018 roku – poprzedni termin wynosił lat dziesięć).

Tym samym, jeśli przez sześć lat nie dokonasz żadnej z czynności, które wpłyną na przerwanie biegu przedawnienia, a do nich należy złożenie wniosku egzekucyjnego, może dojść do sytuacji, w której twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu, a twój były pracodawcy uchyli się od obowiązku zapłaty.

Bieg przedawnienia roszczenie zgodnie z zapisem art. 123 kc. przerywa się przez:

  1. każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia
  2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
  3. wszczęcie mediacji.

W tym przypadku złożenie wniosku egzekucyjnego wydaje się jak najbardziej słusznym. Pamiętaj również, że kiedy dojdzie do przerwania biegu przedawnienia, termin ten zaczyna znów swój bieg na nowo – także zyskujesz kolejne sześć lat, by dochodzić od zobowiązanego zapłaty długu.

Jak sprawdzić, czy dłużnik posiada jakiś majątek?

Egzekucja prowadzona jest na wniosek wierzyciela i to on co do zasady wskazuje komornikowi, jakie składniki majątku dłużnika może objąć. Zatem, jeśli wierzyciel złoży wniosek o prowadzenie egzekucji również z nieruchomości oraz wierzytelności przysługujących dłużnikowi komornik do wniosku będzie musiał się zastosować.

Opowiadając jednak na twoje kolejne pytanie, chcę cię zagwarantować, że do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika dochodzi bardzo szybko. Wielokrotnie- na co narzekają oczywiście dłużnicy – o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym dowiadują się nie z pisma komornika, lecz próbując dokonać transakcji kartą płatniczą.

I tak pierwszą czynnością egzekucyjną, której dokonują obecnie komornicy, a która nie wymaga od nich nawet wychodzenia zza biurka, jest odszukanie i zajęcie rachunku/rachunków bankowych dłużnika – dzieje się tak dzięki aplikacji o nazwie OGNIVO.

Jeśli zatem tak będzie i w twojej sprawie możesz być pewny, że twój były pracodawca nie zdąży „upłynnić” środków zgromadzonych na rachunku.

Pamiętaj jednak, że składając wniosek egzekucyjny, stajesz się stroną postępowania – przysługuje ci prawo składania m.in. wniosków, a wśród nich wniosku o dokonanie przeszukania majątku dłużnika.

Więc, że takie czynności jak wejście komornika do domu, czy zajęcie wynagrodzenia za pracę, choć często rutynowe bywają bardzo przykre dla dłużnika i mogą podziałać na niego motywująco (a może nagle… zachce mu się uregulować stary dług).

Jeśli nie znasz majątku dłużnika, to w myśl zasadzie przewidzianej w art. 801 kpc. komornik wezwie dłużnika do złożenia wykazu majątku oraz złożenia innych oświadczeń niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Jeśli złożysz ponowny wniosek egzekucyjny, nie bądź bierny, być może to postępowanie doprowadzi do odzyskania wypracowanych pieniążków.

Czy komornik może zająć składki ZUS dłużnika?

Na koniec wspomnę jeszcze, że składki społeczne z tytułu prowadzonej działalności odprowadzane do ZUS-u nie stanowią przysporzenia ubezpieczonego, ich uiszczanie jest natomiast obowiązkiem przede wszystkim przedsiębiorców, dlatego składki ZUS nie podlegają zajęciu.

Mam nadzieje jednak, że twój dłużnik posiada majątek, a przynajmniej oszczędności na koncie (konto oszczędnościowe), z których komornik będzie mógł w końcu zaspokoić twoje roszczenie. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który nic nie ma? trzeba po prostu być bardzo aktywnym i mieć otwarty umysł… Życzę powodzenia!

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze