Otrzymaliśmy nakaz zapłaty na dłużnika – co dalej? komu przekazać?

Witam. Otrzymaliśmy, jako firma po złożeniu doniesienia na dłużnika Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 1.675,-zł + odsetki + koszty procesu. Proszę o informację, co należy z takim nakazem uczynić, komu go przekazać? ile czekać na ewentualną wpłatę lub sprzeciw.

Czy jeśli tego nie będzie, powinniśmy się zwrócić w tej sprawie do Kancelarii Komorniczej?

Jakie są koszty pracy komornika przy tego typu sprawie? i jak sprawdzić, czy nakaz zapłaty się uprawomocnił? Pozdrawiam.


Witam, nakaz zapłaty, to dopiero początek drogi jeśli trafiliście na opieszałego, nieskorego do zapłaty dłużnika. Wszystko może skończyć się jednak już niedługo jeśli osoba ta zdecyduje się spłacić swój dług po tym, jak tylko otrzymała nakaz zapłaty z sądu.

Zaraz wyjaśnię, jak wygląda procedura wydawania przez sąd nakazu zapłaty i co powinien zrobić wierzyciel, by uzyskać prawomocny tytułu wykonawczy, z którym będzie mógł pójść do komornika w celu przymusowego ściągnięcia wierzytelności.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany przez sąd po tym, jak wasza firma złożyła pozew w postępowaniu upominawczym. Postępowanie upominawcze rządzi się uproszczoną procedurą.

Aby sąd zasądził roszczenie zgodnie z pozwem, wystarczy w złożonym pozwie uprawdopodobnić istnienie zobowiązania.

Na tym etapie pozwany – dłużnik – nie posiada żadnej informacji, że sprawa jego niespłaconego długu trafiła do sądu. Dowie się o tym dopiero po otrzymaniu odpisu wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Otrzyma również odpis pozwu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Skoro wasza firma właśnie odebrała odpis nakazu zapłaty, to z pewnością drugi egzemplarz został wysłany na wskazany przez was adres zamieszkania dłużnika.

Jeśli ten odbierze korespondencję z sądu, powinien we wskazanym dwutygodniowym terminie uregulować całą należność wraz z kosztami sądowymi, odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego, o których orzekł sąd lub w terminie tym wnieść sprzeciw.

Jeżeli dłużnik nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty, po upływie przewidzianego terminu sąd stwierdzi prawomocność nakazu.

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Jak sprawdzić, czy nakaz zapłaty się uprawomocnił?

Czy nakaz zapłaty uprawomocnił się, można dowiedzieć się, telefonując do sądu? Wystarczy podać sygnaturę akt danej sprawy, by otrzymać informację, czy pozwany odebrał nakaz zapłaty i czy w przewidzianym terminie wniósł sprzeciw.

Nakaz zapłaty, a postępowanie egzekucyjne

Niestety sam nakaz zapłaty, nawet ten prawomocny nie doprowadzi do wszczęcia egzekucji komorniczej, dlatego po uprawomocnieniu się nakazu jeżeli pozwany nadal nie uregulował należności orzeczonej przez sąd, należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty – jeżeli nakaz zapłaty nie został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W tym przypadku sąd nada klauzulę wykonalności z urzędu po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, jednak tytuł wykonawczy można uzyskać dopiero po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Zatem jeśli nakaz zapłaty został wydany przez wydział cywilny sądu rejonowego, to aby uzyskać postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty, należy złożyć stosowny wniosek i załączyć do niego otrzymany wcześniej odpis nakazu lub uiścić opłatę w kwocie 6 zł.

Jeśli natomiast nakaz zapłaty wydał tzw. E-sąd w Lublinie, aby otrzymać tytuł wykonawczy, należy złożyć jedynie wniosek o jego doręczenie.

Postępowanie egzekucyjne na nakaz zapłaty

Dopiero posiadając prawomocny nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, można udać się do kancelarii komorniczej z wnioskiem egzekucyjnym.

Wierzytelność waszej firmy, to niezbyt duża kwota więc mam nadzieje, że nie będzie problemu z szybką i skuteczną egzekucją.

Dzisiejsze zasady prowadzenia postępowań egzekucyjnych to przede wszystkim szybkie zajęcie rachunków bankowych dłużnika, następnie ich świadczeń z ZUS/KRUS oraz wynagrodzenia za pracę.

Co do zasady, koszty postępowania egzekucyjnego leżą po stronie dłużnika i to on powinien zwrócić wierzycielowi wszystkie koszty niezbędne do celowego prowadzenia egzekucji. Komornik koszty te ściąga wraz z egzekwowanym roszczeniem.

Koszty postępowania egzekucyjnego

Jednak wierzyciel może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania m.in. wówczas, kiedy postępowanie zostało umorzone na jego wniosek.

Jeżeli jednak twoja firma chce odzyskać pieniądze przed złożeniem wniosku egzekucyjnego, warto ustalić, czy dłużnik posiada majątek, z którego można prowadzić egzekucję.

Zadłużenie nie jest duże, więc jeśli jest to „normalnie” żyjąca osoba, wasza wierzytelność powinna zostać zaspokojona.

Jeśli natomiast zdarzy się tak, że komornikowi nie uda się zająć żadnego majątku dłużnika i umorzy on postępowanie na skutek bezskuteczności egzekucji koszty, jakimi możecie zostać obciążeni to wydatki poniesione przez komornika w toku sprawy m.in. koszty wysłanej korespondencji, które wcale nie muszą być wysokie, których jednak z góry nie da się dokładnie oszacować.

Miejmy nadzieje, że wasz dłużnik w końcu, po otrzymaniu nakazu zapłaty zreflektuje się i ureguluje swój dług. A jeśli tak się nie stanie to trzymam kciuki za szybką i skuteczną egzekucję!

Pozew o zapłatę – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

  1. Jak odzyskać/wyegzekwować pieniądze od dłużnika? [5 sposobów]
  2. Jak wybrać właściwego, skutecznego i dobrego komornika?
  3. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który nic nie ma??
  4. Wezwanie do zapłaty – OTO co musisz wiedzieć + WZÓR
  5. Giełda długów/wierzytelności – jak działa i co ze mną?!
  6. Windykacja długów – miękka i twarda – [ZOBACZ] co musisz wiedzieć!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze