Jak odzyskać pieniądze od pracodawcy? [WZÓR PISMA] + instrukcja

wezwanie-do-zaplaty-zaleglego-wynagrodzenia

Bez względu na to, czy z pracodawcą wciąż łączy Cię umowa o pracę, czy już nie, pracodawca ma prawny obowiązek, aby terminowo wypłacić Ci wynagrodzenie za każdą przepracowaną w danym miesiącu godzinę.

Jak życie wielokrotnie pokazuje, pracodawcy bardzo często nie wypełniają swojego obowiązku względem pracownika i pieniądze, które się jemu należą, nie zostają z różnych powodów przez pracodawcę wypłacone.

W dzisiejszym poradniku dowiesz się jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy lub obecnego. Przygotowałem także wzór wezwania o zapłatę wynagrodzenia, który należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć pracodawcy pocztą lub osobiście.

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy?

wezwanie-do-zaplaty-zaleglego-wynagrodzenia

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest wysłanie pracodawcy wezwania do wypłaty wypracowanego wynagrodzenia.

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać podstawowe dane pracownika, jak i pracodawcy, żądanie wypłacenia wynagrodzenia z określeniem dokładnej kwoty i terminu wypłaty wynagrodzenia oraz kilku innych ważnych sformułowań, które niemal gwarantują sukces w odzyskaniu pieniędzy.

Sporządzając pismo, należy także zamieścić informację, jakie konsekwencje grożą pracodawcy, jeśli wynagrodzenie nie zostanie wpłacone na konto pracownika w określonym terminie. Jest to naprawdę dobrze działający straszak.

Jak dostarczyć wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia należy dostarczyć pracodawcy osobiście do rąk własnych (pod warunkiem, że otrzymamy podpis potwierdzający odebranie wezwania razem z datą) lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Oczywiście polecam wysyłkę wezwania do zapłaty Pocztą Polską, aby w razie wstąpienia na drogę sądową mieć potwierdzenie z poczty, że wezwanie dotarło do pracodawcy i zostało przez niego odebrane.

Co, jeśli pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia?

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z żądania, jakie zawarliśmy w wezwaniu do zapłaty wynagrodzenia, to mamy do dyspozycji kilka innych sposobów, które skutecznie zniechęcą pracodawcę do uchylania się od wypłaty wynagrodzenia, jakie to sposoby?

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy to pierwszy krok, który należy podjąć. Jeśli jako pracownik czujesz się poszkodowany/poszkodowana, to daje Ci to prawo do złożenia skargi do Okręgowego Inspektora Pracy, który skontaktuje się na Twój wniosek z nierzetelnym pracodawcą i żąda od niego wyjaśnień dotyczących nieuregulowanego wynagrodzenia.

Inspektor zleci także stosowne postępowanie kontrolne, aby upewnić się, że pracodawca nie łamie praw także innych pracowników, nie wypłacając im należnego wynagrodzenia.

Jeśli Twoja skarga na pracodawcę okaże się zasadna, inspektor będzie mógł:

 • nakazać pracodawcy natychmiastową wypłatę zaległego wynagrodzenia (nakaz płatniczy),
 • nałożyć na pracodawcę mandat karny w wysokości do 2.000 zł,
 • skierować sprawę do sądu wszczynając postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa, gdzie pracodawcy grozi wtedy grzywna w widełkach od 1.000 zł do 30.000 zł.

Pozew do Sądu Pracy o zapłatę wynagrodzenia

Pozew do sądu pracy może złożyć pracownik, który wciąż jest zatrudniony u nierzetelnego pracodawcy lub pracownik, który został zwolniony.

Składając pozew do sądu pracy, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach:

 • pozew może być złożony przez poszkodowanego pracownika lub jego pełnomocnika,
 • jeśli wartość niewypłaconego wynagrodzenia nie przekracza 50 000 zł, to pracownik dochodzący wynagrodzenia nie ponosi żadnych kosztów związanych z wniesieniem pozwu,
 • jeśli ogólna suma niewypłaconego wynagrodzenia przekracza 50 000 zł, pracownik poniesie koszt w postaci opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości sporu,
 • pracownik ma prawo, by w pozwie domagać się także wypłaty odsetek w wysokości 7% rocznie, przy czym odsetki naliczane będą od kwoty brutto wynagrodzenia,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Jeśli pracodawca nie dopełnił obowiązku wypłaty pensji swojemu pracownikowi, pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia i z winy pracodawcy.

W tym celu pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie i podać przyczyny, przez które wnosi o rozwiązanie umowy o pracę.

Podsumowanie

Jeśli masz problem z pracodawcą i ten nie wypłacił Ci należnej wypłaty lub kilku wypłat, musisz jak najszybciej poczynić odpowiednie kroki, które skłonią pracodawcę do zapłaty wypracowanej pensji.

W tym celu pierwszym krokiem powinno być dostarczenie pracodawcy wezwania o zapłatę zaległego wynagrodzenia, aby to zrobić, pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór pisma, który wyżej zamieściłem, i dostarcz nierzetelnemu pracodawcy.

Dopiero brak jego reakcji na wezwanie, będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności, takich jak:

 • złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • pozew do Sądu Pracy o zapłatę wynagrodzenia,
 • czy rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy.

Warto domagać się zapłaty zaległego wynagrodzenia, bo te pieniądze należą już do Ciebie jako pracownika i nie widzę powodów, by z pieniędzy tych rezygnować.

Warto jeszcze zacytować prawo pracy, a dokładniej art. 13 Kodeksu Pracy, który jasno mówi, że:

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę […]

oraz:

art. 80 Kodeksu Pracy:

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną […]

Mam nadzieję, że Twoje starania o zapłatę zaległej pensji będą o wiele łatwiejsze i bardziej owocne, dzięki opracowanemu wzorowi pisma, który wyżej zamieściłem.

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
5 komentarzy w “Jak odzyskać pieniądze od pracodawcy? [WZÓR PISMA] + instrukcja”
 1. Avatar
  Anna J./Poznań.

  Niestety będę zmuszona wysłać pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia, zostałam zwolniona z pracy, minęły 3 miesiące a pracodawca wciąż nie przelał mi pełnej kwoty wynagrodzenia, z 2980 zł dostałam przelew na 1000 zł, a więc winien mi jest prawie 2 tysiące zł, nie zamierzam odpuszczać tej kwoty, bo jest niemała, skłaniam się ku naliczaniu odsetek za brak wynagrodzenia na koncie. Mam nadzieję, że wzór pisma pomoże mi w odzyskaniu od pracodawcy pieniędzy, pozdrawiam serdecznie Anna J./Poznań.

 2. Avatar

  skarga do inspekcji pracy o wypłacenie wynagrodzenia to całkiem dobry pomysł, w firmie której pracuję nie tylko ja mam kłopoty z otrzymywaniem wypłaty ale i jeszcze kilka innych osób, teraz przez ostatnie pół roku jesteśmy do tyłu z wynagrodzeniem o 3 miesiące, dalej tak być nie może, zamierzamy to zgłosić, że firma nie wypłaca terminowo pensji.

 3. Avatar

  Czy ten wzór wezwania pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia można wypełnić na komputerze? jest to wersja .pdf czy .doc. ?

  1. Grzegorz Szwaciński
   Grzegorz Szwaciński

   Witaj, jest to wersja .doc i można pismo wypełnić na komputerze lub długopisem po wydrukowaniu pisma.

Comments are closed.