Komornik zajął konto i wynagrodzenie – wniosek o zwolnienie konta

Dzień dobry. Potrzebuję wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia lub konta bankowego. Posiadam zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę, jest ono co miesiąc pomniejszane, ostatnio komornik zajął mi również konto bankowe, w chwili obecnej mam podwójne zajęcie komornicze (z konta bankowego i z wynagrodzenia).

Tym sposobem wynagrodzenie zostało zajęte w dużo wyższej kwocie niż ustawowa. Czy mogę jakoś odzyskać pieniądze od komornika? Jeśli to możliwe, poproszę o wzór wniosku do komornika o zwolnienie rachunku bankowego lub zwolnienie pensji.


Dzień dobry, już na wstępie muszę napisać, że kiedy dochodzi do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi posiadającemu stały dochód, także w postaci wynagrodzenia za pracę, to jedną z pierwszych czynności komornika jest zajęcie właśnie tego składnika majątku dłużnika.

Komornicze zajęcie wynagrodzenia za pracę

Komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, przesyłając pracodawcy informację o zajęciu pensji z żądaniem dokonywania potrąceń ponad kwotę wolną od zajęcia.

Zatem od tego momentu pracodawca dłużnika zostaje obarczony przez organ egzekucyjny obowiązkiem prawidłowego wyliczenia kwoty, jaka ma trafić do wierzyciela i kwoty, jaką otrzyma dłużnik w danym miesiącu z wypracowanego wynagrodzenia za pracę.

Kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy egzekucji długów alimentacyjnych pracodawca winny jest dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę dłużnika w wysokości do 60% płacy netto.

O czym warto pamiętać, to fakt, iż przy długach alimentacyjnych kwota wolna od zajęcia nie występuje, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że każda pensja dłużnika alimentacyjnego bez względu na jej wysokość będzie potrącana aż do 3/5 części.

Natomiast przy egzekucji innych należności niż zaległe alimenty z wynagrodzenia za pracę dłużnika pracodawca zobowiązany jest pozostawić dla dłużnika kwotę równą minimalnej płacy ustalonej stosownym rozporządzeniem na dany rok.

W obecnym roku – 2019 roku najniższa pensja wynosi 2 250 zł brutto, dlatego w dyspozycji dłużnika niealimentacyjnego pozostanie kwota 1 634 zł netto.

Zawsze jednak górny limit zajęcia egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę przy długach innego pochodzenia niż alimenty wynosi do 50% wynagrodzenia. Ma to ogromne znaczenie przy płacach wyższych, ponad 3 000 zł miesięcznie na rękę.

Bowiem kiedy dłużnik zarobi już 5 000 zł netto, to kwota wolna od zajęcia wyniesie 2 500 zł (połowę płacy), zatem sporo więcej niż płaca minimalna. I tak jest zapewne w twojej sytuacji, skoro piszesz, że na skutek zajęcia również rachunku bankowego do komornika trafiła spora suma.

Jednoczesne zajęcie konta i wynagrodzenia

W tym miejscu muszę wskazać, iż przy egzekucji z rachunku bankowego dłużnika alimentacyjnego ustawodawca nie wprowadził kwoty wolnej od zajęcia. Dlatego w sytuacji zajęcia przez komornika konta bankowego dłużnika alimentacyjnego, musi on liczyć się z faktem, że bank przekaże komornikowi wszystkie środki znajdujące się na jego koncie.

Przy egzekucji długów innego pochodzenia została jednak wprowadzona kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego, która obecnie wynosi 1 687,50 zł miesięcznie.

Jednakże bez względu na rodzaj zajęcia (egzekucja alimentów, czy długów innego pochodzenia), jeżeli na zajęty rachunek dłużnika trafia już raz potrącone wynagrodzenie, w prawidłowo wyliczonej przez pracodawcę kwocie, to nie może dochodzić do drugiego potrącenia tego samego składnika majątku dłużnika.

Jak chronić się przed podwójnym zajęciem wynagrodzenia za pracę?

Tak się stało w twoim przypadku. Podobne sytuacje zdarzają się dość często, bowiem komornik, zajmując rachunek bankowy, nie posiada informacji na temat znajdujących się na koncie środków, nie ma również wiedzy na temat pochodzenia wpływających na zajęty rachunek środków.

Dlatego dłużnik, który chcę ustrzec się przed podwójnym zajęciem czy to wynagrodzenia za pracę, czy też innego świadczenia np. emerytury, czy renty, która wpływa na rachunek bankowy po potrąceniu przez organ rentowy, zaraz po otrzymaniu informacji o egzekucji z rachunku bankowego powinien zwrócić się do komornika z wnioskiem zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji.

Wniosek do komornika o zwolnienie rachunku bankowego – wzór

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego

Wniosek o zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji może zostać złożony do komornika w każdym czasie, jednakże jak widzisz, odwlekanie sprawy powoduje nieprzyjemny skutek podwójnego zajęcia komorniczego.

Teraz kiedy bank przekazał twoje pieniądze komornikowi, prócz wniosku o zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji musisz zwrócić się do komornika również z żądaniem zwrotu nienależnie potrąconej kwoty, wskazując na okoliczność podwójnego zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Na koniec chciałabym jeszcze podnieść kwestię, która mnie zastanawia, a mianowicie, czy rachunek bankowy na pewno zajął ten sam komornik, do którego twój pracodawca przesyła potrącenia z pensji?

Czy jednak w tym momencie nie została wszczęta jakaś nowa egzekucja? Piszę tak, dlatego że najczęściej, jeżeli egzekucja z jednego składnika majątki jest skuteczna, to sprawa w taki sposób toczy się do skutku (do spłaty zadłużenia), a komornik raczej nie szuka innych składników do zajęcia.

Ponadto do egzekucji z rachunku bankowego obecnie dochodzi na samym początku postępowania egzekucyjnego – jest to rutynowa czynność wielu komorników, którą wykonują, nie wychodząc zza biurka, dzięki nowoczesnej aplikacji, do której posiadają mobilny dostęp – aplikacja OGNIVO.

Być może się mylę, ale jeśli przeciwko tobie toczy się kolejne postępowanie egzekucyjne, to wniosek o zdjęcie zajęcia z rachunku bankowego przesłać musisz właściwemu komornikowi.

Podsumowując

Komornik powinien dokonać zwolnienia spod egzekucji rachunku bankowego na wniosek dłużnika, który wykaże, że na konto nie wpływają żadne środki, które mogą zostać przez komornika zajęte w toku postępowania egzekucyjnego.

Załącznikiem do wniosku o zwolnienie konta spod zajęcia musi być wydruk z konta, z którego wynikać będzie, że jedynym wpływem na rachunek jest wynagrodzenie za pracę, w kwocie wolnej od zajęcia, lub na konto wpływają inne świadczenia, jednak te również nie podlegają egzekucji.

Myślę tu o pieniążkach na dzieci w formie zasiłku rodzinnego, 500 plus, alimentów lub innych świadczeń socjalnych.

Natomiast niesłusznie potrącone pieniądze z konta możesz odzyskać, składając wniosek, z którego wynikać będzie, że doszło do podwójnego zajęcia. Do wniosku należy dołączyć odcinek (pasek) od pracodawcy, jako dowód dokonanych potrąceń.

Mam nadzieje, że szybko rozwiążesz sprawę podwójnego zajęcia wynagrodzenia za pracę i bez problemu odzyskasz pieniądze, które do komornika trafić nie powinny. Życzę powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Warto także przeczytać poniższe wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze