Praca na czarno DONOS – wzór

Tak zwana praca na czarno jest niekorzystna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, nawet jeśli początkowo wydaje się, że jest inaczej. Należy wiedzieć, że praca bez umowy jest również karalna.

Wstęp

praca-na-czarno-donos-wzor-pdf-docJak zgłosić, że pracodawca zatrudnia na czarno? aby tego dokonać, należy wystosować pisemny donos spełniający wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci napisanie takiego donosu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu na pracodawcę, który pobierzesz poniżej:

Praca na czarno donos wzór

Czym jest praca na czarno?

Praca na czarno to nielegalne zatrudnienie, nie tylko bez odpowiedniej umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale także w sytuacjach, kiedy:

 • pracodawca nie odprowadza za pracownika obowiązkowego ubezpieczenia – zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń to obowiązek pracodawcy,
 • pracę wykonuje bezrobotny bez poinformowania o tym urzędu pracy,
 • pracę wykonuje cudzoziemiec bez wymaganego pozwolenia na pracę.

Chociaż praca na czarno jest karalna, to większe koszty ponosi zwykle pracodawca, a nie pracownik.

Nie oznacza to jednak, że osoba zatrudniona bez umowy nie ponosi żadnych konsekwencji. Musi liczyć się między innymi z ryzykiem:

 • braku odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek w pracy,
 • braku zabezpieczenia socjalnego, na przykład zasiłku dla bezrobotnych w przypadku zwolnienia,
 • braku gwarancji pracy,
 • brak możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego,
 • brak płatnego urlopu wypoczynkowego,
 • pominięcie całego okresu zatrudnienia na czarno przy obliczaniu stażu pracy,
 • braku gwarancji wypłaty wynagrodzenia,
 • otrzymania kary finansowej – w przypadku osób bezrobotnych, które podjęły pracę bez uprzedniego wyrejestrowania się z urzędu pracy.

 

Konsekwencje finansowe pracy na czarno

Niektóre osoby boją się złożyć donos na pracę na czarno z uwagi na ryzyko kar, które mogą zostać nałożone również na pracownika.

Warto wiedzieć więc, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kara finansowa grozi jedynie temu pracownikowi pracującemu na czarno, który nie wyrejestrował się z urzędu pracy jako bezrobotny.

W takich okolicznościach grzywna z tytułu nielegalnego zatrudnienia może wynosić od 500 do 5000 zł. W pozostałych przypadkach to pracodawca podejmuje ryzyko otrzymania kary finansowej.

Brak odpowiedniej umowy i nieodprowadzanie składek ZUS to jednak sytuacja szkodliwa także dla pracownika. Dlaczego? Otóż nie odprowadzając składek od swojego wynagrodzenia, osoba zatrudniona nie odkłada żadnych środków na emeryturę, nie ma możliwości uzyskania renty ani skorzystania ze zwolnienia chorobowego.

Co grozi pracodawcy, który zatrudnia pracowników na czarno? W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia – jeśli ktoś złoży donos na pracodawcę i kontrola urzędu potwierdzi taki stan rzeczy, przełożony musi liczyć się z ryzykiem:

 • mandatu karnego w wysokości do 2000 zł za niesporządzenie pisemnej umowy,
 • mandatu karnego w wysokości do 5000 zł za kolejne potwierdzone niesporządzenie pisemnej umowy,
 • grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu,
 • karą w wysokości 5000 zł za nieopłacanie składek za pracownika,
 • karą grzywny w wysokości 3000 – 5000 zł za niezgłoszenie wymaganych danych, mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy (lub podanie danych nieprawdziwych),
 • karą grzywny w wysokości nawet 720 stawek dziennych, karą ograniczenia lub pozbawienie wolności do 3 lat, jeśli pracodawca zostanie uznany za winnego przestępstwa skarbowego.

UWAGA: konsekwencje z tytułu nielegalnego zatrudnienia jeśli chodzi o obowiązek podatkowy pracownika zostaje przerzucony z pracownika na pracodawcę.

Idą dalszym tokiem rozumowania, nielegalnie zatrudniony pracownik zachowa prawo do ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli nie będzie odkładał składek do ZUS – koszty te poniesie także pracodawca.

…to jednak nie koniec:

Pracodawca zatrudniający na czarno, w każdym miesiącu będzie zobowiązany doliczyć sobie przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia!

 

Gdzie zgłosić pracę na czarno?

Wiele osób zastanawia się, gdzie zgłosić pracę na czarno. Najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku doniesienie na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Takie zgłoszenie może przyjmować formę pisemną – wystarczy wypełnić w tym celu wzór donosu na pracę na czarno który przygotowaliśmy.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 roku, inspektor pracy nie może ujawnić w trakcie kontroli, że została ona przeprowadzona na skutek skargi, o ile skarżący nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Po wykryciu faktu pracy na czarno pracownik PIP przekazuje sprawę do Urzędu Kontroli Skarbowej w celu sprawdzenia, czy doszło do naruszenia przepisów o podatku dochodowym.

Donos do ZUS praca na czarno, czy też donos do US praca na czarno nie jest niezbędny, gdyż w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy jej pracownik zawiadamia te urzędy z uwagi na fakt, że nielegalne zatrudnienie wiąże się z nieodprowadzaniem za pracownika składek społecznych i zdrowotnych do ZUS oraz z nieodprowadzaniem podatku do urzędu skarbowego.

Warto wiedzieć również, że jeśli na skutek donosu i kontroli zostanie wykazane, iż pracodawca nie odprowadzał za pracownika składek czy zaliczek na podatek dochodowy, pracownik będzie mógł dochodzić od przełożonego ich zapłaty wraz z zaległymi odsetkami.

Jak udowodnić pracę na czarno?

Praca na czarno wbrew woli pracownika może stanowić podstawę wniesienia do sądu pozwu w tej sprawie, jeśli pracodawca nie podpisał z osobą zatrudnioną umowy i wykorzystał ten fakt, aby bez żadnych konsekwencji nie wypłacić jej miesięcznego wynagrodzenia.

Pracownik musi jednak udowodnić, że wykonywał pracę w danej firmie na konkretnym stanowisku, a także określić, jakie należy mu się z tego tytułu wynagrodzenie.

Dowodem w sprawie pracy na czarno mogą być między innymi zdjęcia, maile, wiadomości SMS czy zeznania świadków.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze