Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia [WZÓR + instrukcja]

Dzień dobry, pomóżcie mi, potrzebuję wzór wezwania pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Kilka miesięcy temu zostałem zwolniony z pracy, a szef zalegał z wypłatą wynagrodzenia.

Teraz po zwolnieniu mnie kontakt z nim urwał się całkowicie i nie wiem jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy. Pieniędzy potrzebuję, bo mam rodzinę na utrzymaniu, jakiej kwota oczekuję to 7.000 zł za trzy miesiące. Bardzo proszę Panią o pomoc, jak napisać wezwanie pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia i instrukcję co robić dalej.


Problem z pracodawcą

Dzień dobry, już na samym wstępie pragnę wskazać, iż obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom wynika nie tylko z zawartej pomiędzy stronami umowy, ale przede wszystkim z przepisów prawa pracy, a brak wypłaty wynagrodzenia w ustalonej wysokości i w określonym terminie stanowi naruszenie prawa, o czym traktuje m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 roku w sprawie I PKN 516/99, w którego uzasadnieniu wskazano, że:

“Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”.

Niestety pomimo tego, że wypłata wynagrodzenia, jest jednym z głównych obowiązków pracodawcy względem osób dla niego pracujących, to dość często dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca łamie obowiązujące prawo, zapominając o tym, by wypłacić uposażenie osobom, z którym łączy go stosunek pracy.

Na pocieszenie jednak muszę Ci napisać, że jako pracownik posiadasz skuteczne narzędzia dzięki, którym masz szansę odzyskać zaległą pensję wraz z odsetkami.

Jestem zwolennikiem polubownego załatwiania konfliktów także tych natury finansowej, dlatego drogę do odzyskania zaległego wynagrodzenia za pracę – w Twoim przypadku niemałej kwoty, bo 7 000 zł – radzę rozpocząć poprzez doręczenie byłemu pracodawcy wezwania do zapłaty zaległej pensji, wzór wezwania o zapłatę zaległego wynagrodzenia znajdziesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie-do-zaplaty-wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR

Wezwanie pracodawcy do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Jeżeli firma Twojego pracodawcy nadal istnieje, tzn. pracodawca ma swoją siedzibę, w której można go zastać (może to być jego dom prywatny, mieszkanie, w którym posiada biuro) najlepszym rozwiązaniem uważam, będzie udanie się do niego osobiście celem znalezienia porozumienia w przedmiocie wypłaty zaległych pieniędzy, nawet w ratach. Przy takim rozwiązaniu warto zawrzeć pisemne porozumienie/ugodę/umowę, określające wysokość rat i termin ich zapłaty.

W sytuacji, kiedy pracodawca nie będzie chciał rozmawiać, należy postarać się o uzyskanie potwierdzenia, że wezwanie do zapłaty zaległej pensji zostało mu doręczone. Najlepiej, jeśli to on sam odbierze wezwanie do zapłaty, a na drugim egzemplarzu pokwituje odbiór, wpisując również datę.

Szukanie porozumienia i rozwiązanie sprawy polubownie jest, jak uważam, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem, korzystnym dla obu stron. Nie z każdym człowiekiem jednak można się porozumieć, dlatego, jeśli Twój były pracodawca okaże się prawdziwym ignorantem, nie będzie chciał się spotkać, porozmawiać o problemie i sposobach jego rozwiązania, a w biurze nie zastaniesz pracownika kompetentnego do odebrania pisma,  wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia będziesz musiał doręczyć mu pocztą, wysyłając list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Trzy sposoby, jak odzyskać zaległą pensję –  pracownik kontra pracodawca

Być może już po otrzymaniu pisma z wezwaniem do zapłaty Twój pracodawca, bojąc się dalszych konsekwencji, wypłaci Ci należną pensję.

Jeśli jednak pracodawca nie wypłaci Ci zaległego wynagrodzenia i nadal będzie Cię unikał, zasadne będzie podjęcie bardziej radykalnych kroków.

Musisz wiedzieć, że jako pracownikowi, któremu pracodawca nie wypłacił pensji, przysługuje Ci prawo:

 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) naruszeń praw pracowniczych przez byłego pracodawcę
 • złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaległej pensji
 • złożenia pozwu o zapłatę do Sądu Pracy, a następnie wniosku egzekucyjnego do komornika o przymusowe wyegzekwowanie zaległej pensji.

Kontrola PIP – czyli, co mogę zrobić, kiedy pracodawca opóźnia wypłatę pensji

Tak ja wspomniałem na samym początku, brak wypłaty należnej pensji stanowi naruszenie praw pracowniczych.  A zgodnie z unormowaniami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 roku PIP ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy, jeśli otrzyma informację, że pracodawca łamie przepisy prawa pracy.

Jeśli dojdzie do sytuacji, że zdecydujesz się na złożenie zawiadomienia na swojego byłego pracodawcę, to wiedz, że skargę o łamanie przepisów prawa pracy w postaci braku wypłaty zaległych pensji można złożyć w Państwowej Inspekcji Pracy – https://www.pip.gov.pl/pl.

Skarga do PIP brak wynagrodzenia – wzór

Skarga-do-pip-brak-wynagrodzenia-wzor

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Pragnę dodać, że Inspektor Pracy, który stwierdzi, że pracodawca popełnił wykroczenia przeciwko prawom pracownika, może nałożyć na niego mandat w wysokości od 1 000 do 2 000 zł. Natomiast w przypadku, gdy pracodawca odmówi przyjęcia mandatu karnego, Inspektor Pracy może wystąpić do Sądu o ukaranie pracodawcy poprzez nałożenie grzywny w kwocie od 1 000 zł do 30 000 zł.

I co istotne dla Ciebie zgodnie z zapisem art. 11 ustęp 7 ustawy o PIP Inspektor ma kompetencję nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, a wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę

W sytuacji, kiedy pracodawca ogłosi upadłość, pracownik ma szansę otrzymać część zaległych pensji z wypłat dokonywanych przez tzw. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Jednakże jest to procedura złożona, która wymaga spełnienia szeregu przesłanek zawartych m.in. w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Chodzi tu m.in. o zaistnienie stanu niewypłacalności pracodawcy, złożenie wniosku upadłościowego i przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Pozew do sądu o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Na koniec chcę jeszcze dodać, że odzyskać pieniądze od byłego pracodawcy możesz również, korzystając z sądowej drogi przymusu.

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia należy złożyć do właściwego Sądu Pracy, dołączając do niego wezwanie do zapłaty zaległej pensji, umowę o pracę, świadectwo pracy.

Osoba, która wykonywała pracę dla danego przedsiębiorcy bez umowy o pracę, czyli na czarno również nie jest na straconej pozycji. Ponieważ oprócz zgłoszenia tego faktu do PIP, może również na drodze postępowania sądowego dochodzić potwierdzenia zatrudnienia oraz wypłaty należnego wynagrodzenia.

Jeżeli sąd orzeknie, że praca była rzeczywiście świadczona może zobowiązać pracodawcę do uregulowania spraw związanych z ubezpieczeniem ZUS, wypłatą wynagrodzenia wraz z odsetkami oraz odszkodowaniem za poniesione przez pracownika straty i zwrot kosztów.

Mam nadzieję, że doręczenie byłemu pracodawcy wezwania do zapłaty zaległej pensji przyniesie oczekiwany skutek i w krótkim czasie odzyskasz swoje pieniądze. Jeśli jednak Twój były szef okaże się oporny, nie obawiaj się dochodzić swoich praw, nawet jeśli będzie się wiązać to z obowiązkiem zgłoszenia sprawy do PIP lub złożeniem pozwu o zapłatę do sądu.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia [WZÓR + instrukcja]”
 1. Próbuję odzyskać wypłatę od pracodawcy, ten jednak ignoruje mnie twierdząc, że wszystkie pieniądze mi już wypłacił. To jednak nie prawda, bo nie dostałam ostatniej wypłaty a w firmie już nie pracuję. Do tej pory jedynie dzwoniłam do firmy prosząc o przelew pensji, jestem jednak zbywana i ignorowana.

  Pobrałam już wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia i jutro idę na pocztę wysłać wezwanie, mam nadzieję, że przyniesie to oczekiwany efekt i odzyskam pieniądze których wypłacić mi nie chce pracodawca. Dziękuję i pozdrawiam. Aneta

 2. Witam. Wysłałem Państwa upomnienie o zaległe wynagrodzenie i udało się, pracodawca wypłacił mi wszystkie pieniądze które był mi winny. Użerałem się z nim od 1,5 roku, były to wizyty w firmie i wysyłanie maili, szkoda, że dopiero teraz do mnie dotarł Państwa poradnik. Trochę tylko żałuję, że jeszcze nie zażyczyłem sobie wypłaty odsetek za te 1,5 roku – ale cóż, najważniejsze, że sprawę udało się załatwić! Dziękuję za pomoc jeszcze raz!

  1. Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za informację i cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc :-)

Comments are closed.