Upomnienie o zaległe wynagrodzenie do pracodawcy

Forum prawneKategoria: DługiUpomnienie o zaległe wynagrodzenie do pracodawcy
Ulka-wawa zapytał 5 lat temu

Szef zalega pół roku z wypłatą wynagrodzenia, teraz dostałam wypłatę za ostatni miesiąc (czyli na bieżąco). Chcę wysłać pracodawcy upomnienie o zaległe wynagrodzenie, bo mam już dość czekania.

Pytałam szefa kiedy wypłaci zaległe wynagrodzenie, to mówi, żebym cierpliwie czekała. Nie wiem, co mogę zrobić, by zmusić pracodawcę do wypłaty pensji za pół roku, są to nie małe dla mnie pieniądze.

Obecnie pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Proszę też o podesłanie mi wzór wezwania o zapłatę zaległego wynagrodzenia, bo nie wiem jak takie wezwanie sporządzić, aby miało moc prawną.

Będę ogromnie wdzięczna za pomoc!

11 odpowiedzi
Best Answer
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia za wykonaną przez pracownika pracę. Natomiast brak wypłaty wynagrodzenia w terminie, to naruszenie fundamentalnych zasad na linii pracownika – pracodawca!

W kwestii niewywiązywania się pracodawcy z terminowego wypłacania wynagrodzenia, pracodawca łamie jeden z podstawowych przepisów:

Art. 22. Nawiązanie stosunku pracy
§1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

a także:

Art. 94 ustęp 5 Kodeksu pracy:
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? W pierwszej kolejności należy wysłać do pracodawcy (koniecznie listem poleconym) pisemne upomnienie o zaległe wynagrodzenie, wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie-do-zaplaty-wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR

Po otrzymaniu przez pracodawcę takiego wezwania powinnaś spodziewać się kontaktu ze strony pracodawcy (przynajmniej z tego wiem tak właśnie dzieje się w większości przypadków).

Jeśli jednak pracodawca zignoruje upomnienie o wypłatę zaległego wynagrodzenia, czas będzie podjąć kolejne, bardziej poważniejsze kroki.

Jako pracownikowi, przysługiwać Ci będzie:

  • Skarga na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), wzór takiej skargi pobierzesz poniżej:
    Skarga-do-pip-brak-wynagrodzenia-wzor

    Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

  • Możliwość złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Możliwość złożenia pozwu o zapłatę wynagrodzenia do Sądu Pracy. Po uzyskaniu wyroku sądowego pracownik następnie zgłasza się do komornika i zleca egzekucję komorniczą na pracodawcy.

Mam nadzieję jednak, że w większości przypadków (również i w Twoim) zadziała pierwsze pismo (wezwanie do zapłaty wynagrodzenia) i już w ciągu kilku dni od wysłania pisma, skontaktuje się z Tobą pracodawca, celem umówienia się na spłatę zaległej pensji.

K.O. odpowiedział 5 lat temu

Pracodawca nie chce mi wypłacić zaległej pensji 184,5 h po 25 zł netto za godzinę. Oczywiście zarejestrował mnie w umowie na 2300. Dodatkowo gdy zachorował i poszedłem na zwolnienie lekarskie 28.10.19, na którym jestem do tej pory, pracodawca powiedział, że mi nie zapłaci, do tego gdy mi się skończyła 30.11.19.

Przysłał mi świadectwo pracy, w którym wpisał mi, że skorzystałem z urlopu płatnego w wysokości 5 dni 40 godzin, gdzie ja nawet nie byłem na urlopie jednej godziny. Bardzo proszę o pomoc i jakiś wzór pisma.

Tonia odpowiedział 5 lat temu

Dzień dobry,

Mam taki problem: pracodawca nie chce zapłacić za urlop wypoczynkowy, czy to jest zgodne z prawem? Kodeks Pracy mówi, że każdemu pracownikowi należy się urlop wypoczynkowy płatny! Mnie pracodawca wysłał na urlop wypoczynkowy i nie zapłacił mi za niego.

aug odpowiedział 5 lat temu

Dzień dobry. Rok czasu pracuje na umowę zlecenie /taką umowę wystawił mi pracodawca/ jednocześnie pracując na pełen etat i wykonując nadgodziny. Mój pracodawca jest mi już winny wynagrodzenie za miesiąc październik i listopad.

W obecnej chwili zostałam bezpodstawnie oskarżona o kradzież, kazano mi opuścić sklep i wyśmiano mnie w momencie gdy upomniałam się o pieniążki. Mój pracodawca stwierdził, że nie mam podstaw do żądania pieniędzy, bo przecież podpisałam fikcyjne listy płac.

Mam świadków na to, że moja praca była pełnym etatem -byli pracownicy i klienci sklepu. Mam szanse odzyskania pieniążków od pracodawcy? Dziękuję Agnieszka

Klakier odpowiedział 5 lat temu

Mój były pracodawca nie dał mi umowy i nie chce wypłacić mi pieniędzy za zrobioną pracę. Mój były szef jest karany, firmę ma żona, ale nie mam pojęcia czy ona ma jego nazwisko, czy panieńskie. Obiecali mi umowę i duże zarobki, na początku płacił, a teraz niestety nic nie płaci, jakieś śmieszne 200 zł.

Odszedłem stamtąd po 3 tygodniach. Pracodawca wisi mi jeszcze 2500 zł co mam zrobić? Firma jest w Boguszycach. Zatrudnia ludzi pochodzenia ukraińskiego bez umowy.

Paulinka odpowiedział 4 lata temu

Jak napisać treść pisma o wypłatę? Zwolniłam się z pracy w trybie natychmiastowym, minęło już 3 miesiące i nie otrzymałam wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Chciałabym napisać wiadomość e-mail z prośbą o zapłatę wynagrodzenia za moją pracę. Może uda mi się załatwić to polubownie. Możecie mi jakoś doradzić, co mogłabym zrobić lub podjąć kroki prawne?

maja odpowiedział 3 lata temu

Witam,

Mam problem ze swoim byłym pracodawcą, który zalega z wypłatą zaległego wynagrodzenia. Z pracodawcą rozwiązałam umowę o pracę z dniem 1 lipca 2020 roku. W świadectwie pracy w ostatnim punkcie widnieje zapis o środkach niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych: ….. zł brutto (w tym wynagrodzenie za marzec 2020 rok oraz niewykorzystany urlop również za zeszły rok).

Jak powinnam postąpić w tej sytuacji ? Czy od razu wysłać wniosek do Sądu Pracy? Pracodawca miał już niejedną kontrolę PIP (nie mam informacji o toku jej postępowania), wiem też, że na tę chwilę wysłanie upomnienia bezpośrednio do pracodawcy również spełznie na niczym.

Czy należą mi się odsetki za oczekiwanie? Jakim sposobem mogę je ewentualnie doliczyć? Jeżeli byłaby możliwość porady online z Państwem za opłatą, to jestem bardzo chętna.

Dziękuję za odpowiedź

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

uważam, że zasadne będzie podjęcie odpowiednich kroków prawnych celem zmotywowania byłego pracodawcy do wypłaty zaległych świadczeń. W moim mniemaniu odwlekanie załatwienia rozliczenia się tylko utrwala byłego pracodawcę w tym, że może czuć się bezkarnym.

Należy więc przygotować i doręczyć listem poleconym wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem krótkiego terminu – 3 lub 5 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie do egzekucji komorniczej.

Jeśli żądanie zapłaty nie zostanie zrealizowane, zasadne będzie złożenie pozwu o zapłatę do właściwego sądu pracy.

Pozew o zapłatę należy złożyć jak najszybciej, póki były pracodawca działa na rynku, tak by w przypadku ewentualnej egzekucji komornik mógł znaleźć majątek do zajęcia.

W pozwie należy żądać naliczenia przez Sąd odsetek za opóźnienie. Odsetki liczone będą od dnia kiedy zapłata stała się wymagalna. Jeśli sprawa trafi do komornika, to w jego gestii będzie właściwe rozliczenie należności oraz odsetek. Natomiast jeśli dojdzie do ugodowego rozliczenia, można skorzystać z tzw. kalkulatora odsetek i za jego pomocą obliczyć należne kwoty.

Dodam jeszcze, że to na pracodawcy ciąży obowiązek prawidłowego rozliczenia. Pani natomiast może się z nim nie zgodzić, wysuwając odpowiednie roszczenie. Dlatego powinna Pani wiedzieć, że należne Pani odsetki to odsetki za zwłokę, które od 18 marca do końca 2020 wynosiły 6,5% w skali rok.

Natomiast w 2021 roku wysokość odsetek od opóźnienia uległa zmniejszeniu i wynosi 5,60 %. Nie musi się Pani jednak martwić o właściwe wyliczenie bowiem tak jak już napisałam kalkulator odsetek zrobi to za Panią – wystarczy wpisać wysokość należności i datę wymagalności, czyli termin zapłaty świadczenia.

Henryk odpowiedział 3 lata temu

Jak odzyskać pieniądze od pracodawcy? Od kwietnia do chwili obecnej pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za pracę. Było zgłoszone w Pip, jest złożony pozew do sądu pracy, pracodawca nie odbiera telefonów, nie odpowiada na SMS. Co dalej można zrobić. Hala na której pracowałem, jest wynajmowana od innej firmy, nie mogę wejść na halę, bo pracodawca zalega z opłatami za hale.

DWE32 odpowiedział 3 lata temu

Witam, Czy mogę odzyskać niewypłacone pieniądze za wynagrodzenie pracy? pracowałam prawie dwa lata w firmie Zefir. W czerwcu przepracowałam kilka dni, głównie 3,4,5,6 czerwca byłam w pracy, później od 16 czerwca do 14 września byłam na zwolnieniu lekarskim. Nie otrzymałam wynagrodzenia ani za przepracowane dni w czerwcu, ani za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca mój tłumaczył się zamknięciem jego kont przez prokuraturę. Jak mogę odzyskać pieniądze?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

wypłata wynagrodzenia pracownikom jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który nie jest zależny od kondycji finansowej firmy. Dlatego usprawiedliwienie, że konta firm zostały zablokowane przez prokuraturę, jest raczej wymówką i nie ma żadnego znaczenia z punktu prawnego.

Dodam, że od czerwca minęło wystarczająco dużo czasu – na przestrzeni tych kilku miesięcy pracodawca mógł złożyć odpowiednie wnioski do prokuratury o zwolnienie salda, z którego mógłby pokryć zobowiązania względem pracowników.

Wydaje mi się więc, że wytłumaczenia pracodawcy nie są na tyle konkretne, by dać mu jeszcze więcej czasu na spłatę długu. Dlatego na Twoim miejscu postarałabym się znaleźć porozumienie z szefem. Możesz zaproponować mu spłatę w ratach.

Oczywiście pod warunkiem, że raty będą konkretne. Jeśli jednak ugoda jest niemożliwa, należy rozważyć zasadność złożenia pozwu do sądu pracy. Wcześniej możesz wystosować do byłego szefa wezwanie do zapłaty zaległej pensji, wyznaczając mu krótki termin np. 7 dni.

Po upływie wskazanego terminu możesz przygotować i złożyć pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę.

Na koniec wyjaśnię, że posiadając orzeczenie zasądzające zaległą pensję, będziesz mogła skierować sprawę do egzekucji i z pomocą komornika odzyskać należne pieniądze.