Jak ustalić adres dłużnika by wszcząć egzekucję komorniczą?

Z dokumentów przedprocesowych [z uwagi na ekonomię procesową przeniesiono sprawę z sądu z Tczewa do Krakowa], w piśmie informującym mnie o tym postanowieniu napisano, że miejsce zamieszkania oskarżonego to Siemianowice Śląskie, a na rozprawie dowiedziałem się, że oskarżony i już dłużnik [mam wyrok prawomocny z klauzulą wykonalności] odbywa karę multirecydywy w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

Dzwoniłem do kilku komorników, ci chcą dokładny adres dłużnika, którego ja nie znam.

Piszą, że mam pisać do sądu czy to konieczne? Czy gdy wyślę oryginał wyroku z klauzulą wykonalności oraz informacją, że wiem, iż miejscem zam. dłużnika są Siemianowice Śląskie, a nie wiem, czy to adres faktyczny, czy „ściema” to czy to wystarczy, żeby rozpocząć (egzekucję komorniczą) procedurę ściągania należności tytułem zapłaty za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia? Czy mam wysłać te dokumenty do komornika w Tarnowie, gdzie osadzony jest dłużnik?


Jak ustalić adres dłużnika, by wszcząć egzekucję?

Witaj, piszesz, że twój dłużnik przebywa w tym momencie w zakładzie karnym i jest to multirecydywa, zakładam więc, że nie szybko wróci do domu.

Powyższa okoliczność ma ogromne znaczenie dla powodzenia egzekucji komorniczej, którą chcesz wszcząć, by uzyskać od dłużnika zasądzone przez sąd zadośćuczynienie.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że komornik właściwości ogólnej dla dłużnika jako jedyny może wszcząć i prowadzić egzekucje z nieruchomości – jeśli dłużniki majątek w postaci nieruchomości oczywiście posiada.

Wybór komornika, a sposób prowadzenia egzekucji

Wybór dowolnego komornika, z innego rewiru niż właściwy dla danego dłużnika może doprowadzić do bezskuteczności postępowania egzekucyjnego i w konsekwencji jej umorzenie bez uzyskania kwot, z których twoje roszczenie będzie mogło być zaspokojone.

Musisz pamiętać, że dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, więc pierwsze kroki egzekucyjne podejmowane zazwyczaj przez komorników w postaci zajęcia wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego dłużnika w tej sprawie mogą nie przynieść żadnego efektu.

Chyba że komornik ustali, że twój dłużnik w zakładzie karnym wykonuje pracę zarobkową lub na zajętym w toku egzekucji rachunku bankowym posiada jakieś oszczędności. Niestety nie w każdym areszcie taka praktyka jest stosowana i nie każdy osadzony zostaje dopuszczony do pracy.

Egzekucja z nieruchomości, a właściwość miejscowa komornika

Zatem, jak widzisz, może zdarzyć się tak, że do uzyskania zadośćuczynienia egzekucja będzie musiała zostać skierowana do ruchomości dłużnika niewyłączonych przez ustawodawcę spod egzekucji, oraz nieruchomości, jeżeli takowe posiada. Dlatego wybór komornika, który będzie mógł realizować takie właśnie zajęcie, jest sprawą bardzo istotną.

I tak jak wspomniałam na wstępie, jako wierzyciel masz prawo dokonać wyboru komornika z terytorium całego kraju, jednakże w myśl zasadzie art. 921 § 1 kpc. egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Dlatego wniosek egzekucyjny z nieruchomości warto złożyć do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Dłużnika przebywa w zakładzie karnym, jak złożyć wniosek egzekucyjny?

W tym miejscu chcę zwrócić twoją uwagę, iż chodzi o miejsce zamieszkania, a nie miejsce czasowego pobytu, jakim jest teraz dla twojego dłużnika zakład karny.

Piszesz, że masz problem z ustaleniem ostatniego adresu zamieszkania dłużnika, ja uważam, że możesz ustalić go, sięgając do akt sprawy, o której piszesz, a jeżeli nie posiadasz żadnych dokumentów z ostatnim adres dłużnika, to wypada zrobić dokładnie tak, jak podpowiedział ci już komornik – z wnioskiem o wskazanie adresu dłużnika zwrócić się do sądu, który nadał klauzulę wykonalności, na orzeczenie o przyznaniu zadośćuczynienia podnosząc, że ostatni adres zamieszkania dłużnika jest potrzebny w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji – ogólny

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika?

Innym sposobem ustalenia adresu zamieszkania dłużnika jest zwrócenie się do właściwego urzędu gminy – ty piszesz o Siemianowicach Śląskich z wnioskiem o podanie dokładnego adresu tej osoby.

Dane adresowe otrzymasz z urzędu gminy, jeśli twój dłużnik znajduje się rejestrze mieszkańców (posiada meldunek na terenie gminy). We wniosku należy wykazać interes prawny w uzyskaniu danych adresowych.

W twoim przypadku będzie to oczywiście potrzeba wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dlatego jak załącznik do wniosku możesz przedłożyć kserokopię tytułu wykonawczego – orzeczenie sądu.

Odnosząc się natomiast do faktu, że twój dłużnik przebywa w zakładzie karnym, to oczywiście okoliczności tej nie możesz pominąć we wniosku egzekucyjnym, w którym jako adres do doręczeń należy podać właśnie adres zakładu karnego w Tarnowie.

Mam nadzieje, że wiesz już, co możesz zrobić, by ustalić ostatni adres dłużnika, czyli ten sprzed pobytu w zakładzie karny oraz podejmiesz właściwą decyzję, wybierając komornika do prowadzenia egzekucji.

Pamiętaj jednak, aby już na samym początku we wniosku o wszczęcie egzekucji złożyć wniosek o prowadzenie egzekucji również z nieruchomości należących do dłużnika.

Masz również prawo złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika, który może pomóc w ustaleniu składników majątku, z którego komornik będzie mógł prowadzić skuteczną egzekucję.

Wniosek o wyjawienie majątku

wniosek-o-wyjawienie-majątku-wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Mam nadzieje, że szybko uzyskasz zaspokojenie swych roszczeń! Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , , ,

O autorze