Jak odzyskać pożyczone pieniądze bez umowy na słowo?

Jak odzyskać pożyczone pieniądze bez umowy? na słowo? W sierpniu 2018 roku pożyczyłam męża bratowej 1200 zł we wrześniu 3 oddała 200 zł do dziś dnia reszty czyli 1000 zł nie oddała, wymiguje się, kłamie, że nie pożyczała, mam na to świadków, jest to osoba nadużywająca alkoholu, ma kuratora sądowego, byłam na policji, ale nic nie robią z tym, nie mogę darować takiej kwoty oszustce… proszę o pomoc.


Pożyczka bez umowy, jak odzyskać pieniądze?

Witaj, w myśl zasadzie przewidzianej w art. 720 § 2 kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Art. 720. KC Umowa pożyczki

§ 1.Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2.Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Ty piszesz jednak, że pieniądze pożyczyłaś, tak po prostu – na słowo. Taka sytuacja utrudnia nieco dochodzenie zapłaty pożyczonej kwoty przed sądem, jednak nie stawia cię od razu na straconej pozycji.

Co prawda masz ograniczone pole działania w zakresie postępowania dowodowego, jednakże dobrze sformułowane wnioski i odpowiednio uzasadnione powinny spotkać się z aprobatą sądu.

Zwrot pożyczki prywatnej przed sądem

Dochodzenie roszczeń o zapłatę podlega regulacjom prawa cywilnego, dlatego ani Policja, ani inny organ państwowy nie zajmie się twoją sprawą.

Jeśli chcesz otrzymać wyrok nakazujący zwrot pożyczonej kwoty, musisz samodzielnie lub zatrudniając prawnika wystąpić na drogę sądową i złożyć pozew o zapłatę pożyczonej kwoty.

Pozew o zapłatę należy wnieść do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bratowej męża.

Jeśli nie masz dowodów pożyczki w postaci dokumentów, bo pieniądze przekazałaś z ręki do ręki, to w pozwie o zapłatę powinnaś powoływać się na zasadę słuszności i potrzebę dopuszczenia dowodu z zeznań świadków oraz dowodu z przesłuchania stron.

Mam nadzieje, że sąd prowadzący sprawę przychyli się do nich – tak dzieje się bardzo często w sprawach podobnego typu, kiedy pożyczki w rodzinie lub pomiędzy znajomymi zostały zawarte bez umowy i brak jest również potwierdzenia przekazania pieniędzy np. w formie przekazu pocztowego lub przelewu z rachunku bankowego.

Sprawa sądowa o zwrot pożyczki, a brak umowy pożyczkowej

Jednakże przed wdaniem się w spór warto mieć jakiegoś „asa” w rękawie. Zastanów się czy pani, która winna jest ci pieniądze nie podpisze oświadczenia o uznaniu długu, czy chociażby zobowiązania do spłaty długu w ratach.

Uznanie długu  wzór

Nie znaleziono Pobrania

Porozmawiaj z nią i wymuś, by wzięła odpowiedzialność za spłatę długu chociażby w niewysokich miesięcznych ratach składając takowe oświadczenie na piśmie.

Wówczas jeśli spóźni się z zapłatą kolejnej raty, będziesz mogła złożyć pozew o zapłatę przedkładając jako dowód oświadczenie o spłacie długu w ratach.

Zastanów się jednak, czy gra jest warta świeczki, tzn. czy wyrok sądowy zbliży cię rzeczywiście do odzyskania pieniędzy. Chodzi mi o to, że jeśli ta pani nie ma źródła stałego dochodu, to nawet komornik może mieć problem z uzyskaniem od niej spłaty zasądzonej przez sąd należności.

Jeśli jednak pomimo problemów z alkoholem twoja dłużniczka posiada wynagrodzenie za pracę, czy chociażby rentę bądź emeryturę z których może być prowadzona egzekucja, to masz szansę wcześniej czy później odzyskać pożyczone pieniądze.

I tego ci oczywiście życzę! Powodzenia!

Umowa pożyczki – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Imię:
Anita

Oceń nasz artykuł: