Komornik wzywa do OSOBISTEGO stawienia się pod rygorem policji

Komornik sądowy i wezwanie do osobistego stawiennictwa się pod rygorem policji. Czy muszę osobiście wstawić się u komornika sądowego w sprawie wyjaśnień majątkowych? ponieważ grozi mi przeprowadzenie pod rygorem policji, kiedy już składałem wyjaśnienia w urzędzie miasta, a chodzi o alimenty, które do października płaci za mnie opieka.

Jestem osobą bezrobotną i obecnie nawet nie ma mnie w mieście, w którym mieszkam i nie dam rady przyjechać… i stawić się u komornika, nie stać mnie na podróże i każde wezwanie komornika…


Witaj, jesteś dłużnikiem alimentacyjnym i w twoim przypadku zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowanie cywilnego w zakresie egzekucji alimentów.

Co to oznacza w praktyce?

Dokładnie tyle, że komornik, który przyjął wniosek egzekucyjny od twojego wierzyciela, musi wykonać szereg czynności prowadzących do odszukania majątku, z którego ten będzie mógł zostać zaspokojony.

Ściągnięcie długu alimentacyjnego – obowiązki komornika

Oprócz czynności przewidzianych w art. 801 i następnych kodeksu postępowania cywilnego takich jak:

  • ustalenie majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną
  • wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku

komornik ma obowiązek przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 1018 kpc, zgodnie z którym:

  • komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania, a jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika – dochodzenie powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

Wezwanie dłużnika do osobistego stawiennictwa się w kancelarii komorniczej

Z powyższych regulacji nie wynika jednak uprawnienie komornika do żądania od dłużnika osobistego stawiennictwa się w kancelarii.

Co prawda w myśl zapisom art. 8011 § 1 kpc. dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto tak jak to się zadziało w twojej sprawie, wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, a jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną.

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Jednakże w praktyce przewidziana kara grzywny oraz nakaz doprowadzenie dłużnika przez Policję może zostać wystosowany przez komornika dopiero w sytuacji, kiedy dłużnik nie złoży wykazu majątku nie zaś w sytuacji, kiedy czynności tej nie dokona osobiście w kancelarii komorniczej.

Wykaz majątku dłużnika – jak złożyć?

Aby uchronić się przed odpowiedzialnością i nie komplikować jeszcze bardziej sprawy, bo jak widzę i tak nie masz łatwo, dlatego uważam, że powinieneś wystosować do komornika pismo z wyjaśnieniami, również w przedmiocie niemożności osobistego stawiennictwa się w kancelarii.

Do pisma należy dołączyć wykaz majątku – przygotowany na formularzu, który otrzymałeś w korespondencji od komornika.

Możesz również załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i źródłach dochodu.

Jeżeli brak zatrudnienia wynika z problemów np. natury zdrowotnej, to okoliczność tę również możesz podnieść.

Pamiętaj jednak, że jesteś dłużnikiem alimentacyjnym. Twój dług będzie sukcesywnie rosnąć i nie zostanie umorzony nawet wówczas, kiedy znajdziesz się w naprawdę trudnej sytuacji majątkowej, czy zdrowotnej.

O obowiązku alimentacji i wysokości świadczenia orzekł sąd, biorąc pod uwagę nie tylko zasobność twojego portfela dziś, ale także możliwości zarobkowe na przyszłość.

Jeśli jednak nie stać cię na regulowanie alimentów w takiej wysokości jak to zostało już uregulowane, złóż wniosek o obniżenie alimentów lub skoro sprawa jest jeszcze świeża – piszesz o październiku 2018 roku, jako dacie, od której z uwagi na bezskuteczność alimentacji pieniądze na uprawnionego do alimentacji płaci Fundusz alimentacyjny – podejmij starania, by uzyskać zatrudnienie i pieniądze na alimenty.

Wniosek o obniżenie alimentów

Wniosek-o-obnizenie-alimentow-wzor-przyklad-pdf-doc

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Podsumowując

Na chwilę obecną przepisy prawne nie dają podstaw do ukarania grzywną dłużnika, który nie stawił się osobiście w kancelarii komorniczej celem złożenia wyjaśnień.

Jednakże dłużnik, który nie złoży na żądanie organu egzekucyjnego wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości, może zostać przez komornika ukarany grzywną.

Wykaz majątku można przesłać pocztą, listem poleconym. W sytuacji, kiedy mimo ukarania grzywną dłużnik nie złożył wykazu majątku, komornik na wniosek wierzyciela może zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Komornik wzywa do OSOBISTEGO stawienia się pod rygorem policji”
  1. Też dostałem wezwanie od komornika, dokładna treść: Na zasadzie przepisu art 761 kpc wzywam Pana do stawienia się w ciągu tygodnia, licząc od daty doręczenia niniejszego wezwania do mojej kancelarii mieszczącej się na ulicy: (tu adres komornika). celem złożenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji. W razie niemożności stawienia się w powyższym terminie należy podać komornikowi dokładny adres zakładu pracy. W przypadku nieprzybycia lub nienadesłania wyjaśnienia na piśmie może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2 000 zł.

  2. Na wezwanie komornika do osobistego stawiennictwa zareagować trzeba, chyba, że swędzi Was portfel na 2 tysie :/ pewnie chodzi o złożenie przyrzeczenia? niestety nie wiem o co pyta komornik na takim spotkaniu, bo się na nie stawiłem i dostałem grzywnę…

  3. Witam, mój mąż przebywa za granicą, a dziś komornik zostawił wezwanie do obowiązkowego stawiennictwa męża, zostawił je w skrzynce, przez telefon nie chce udzielić mi informacji, chodzi o sygn.akt Km587/19 co się stanie, jeśli mąż nie stawi się u komornika? jakie mogą być konsekwencje czy mogę zrobić coś w tej sytuacji? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Comments are closed.