Dzień dobry, mam problem, przyszło mi wezwanie do wydania ruchomości w tym przypadku komornik chce mi zabrać auto do 14 dni, i mam pytanie: czy jak teraz spłacę całe zadłużenie, to sprawę anulują? bo nie chciałbym stracić auta, jest to pismo od komornika sądowego – firma Presco Investmens.

Mam długi, komornik chce mi zająć samochód do 14 dni, mam go dostarczyć na ich parking. Na tym piśmie podali też nr konta w banku, mam pieniądze na spłatę zadłużenia w całości, czy jest możliwość że komornik odstąpi od zajęcia samochodu?


zajęcie-samochodu-przez-komornika

Jak bronić się przed zajęciem samochodu przez komornika? SPRAWDŹ!

Witaj, no tak, wezwanie do wydania ruchomości, a w Twoim przypadku wydania samochodu, to jeden ze sposobów egzekwowania przez komornika należności które winien jesteś wierzycielowi. To wierzyciel określa we wniosku o wszczęcie przeciwko dłużnikowi egzekucji z jakich składników majątku dłużnika egzekucja ma być prowadzona.

Zajęcia samochodu może dokonać jedynie organ egzekucyjny w postacie komornika sądowego. Komornik sporządza protokół w którym określa markę, rocznik, wartość pojazdu i inne dane samochodu, po czym dokonuje jego zajęcia.

Twój samochód (jeśli nie spłacisz długu) trafi na licytacje komorniczą na której auto zostanie zlicytowane, a pieniądze pochodzące z aukcji zostaną przeznaczone na spłatę Twojego zadłużenia wobec wierzyciela.

Jako ciekawostkę dodam, że komornik może zająć samochód, nawet jeśli dłużnik przekazał go (pożyczył) osobie trzeciej, ponieważ dla komornika znaczenie kluczowe ma istnienie własności, a nie używanie samochodu przez osobę trzecią.

Jak komornik zajmuje samochód?

Pierwszym etapem jest zajęcie auta, komornik jednak nie może oddać go na licytację komorniczą od razu po przekazaniu, ponieważ musi zgodnie z prawem odczekać 7 dni. Następnie komornik informuje dłużnika i wierzyciela o terminie aukcji komorniczej, na której samochód zostanie zlicytowany.

Komornik musi wskazać w powiadomieniu datę, godzinę, oraz miejsce odbycia się licytacji komorniczej auta. Powiadomienie komornik musi dostarczyć stronom na co najmniej 3 dni przed odbyciem się aukcji komorniczej.

Jak wstrzymać zajęcie samochodu przez komornika?

Co zrobić żeby komornik nie zabrał auta? wystarczy skontaktować się z komornikiem i spłacić swój dług w całości. Wtedy komornik zgodnie z prawem będzie musiał odstąpić od licytacji komorniczej tego samochodu i zwolnić go spod zajęcia komorniczego.

Piszesz, że komornik podał nawet numer konta bankowego, a więc sprawa powinna być jasna i klarowna, spłać swój dług, wydrukuj potwierdzenie wykonania przelewu w banku i udaj się z tym potwierdzeniem do kancelarii komorniczej, aby zażądać zwolnienia samochodu spod zajęcia, możesz także sprawę załatwić listownie.

Jak komornik sprawdza czy dłużnik posiada pojazd?

To bardzo prosta czynność dla komornika, aby sprawdzić czy dłużnik posiada samochód, komornik składa zapytanie do CEPiK, czyli do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jak więc widać, zajęcie przez komornika samochodu jest bardzo proste…

Kiedy komornik nie może zająć samochodu?

Organ egzekucyjny nie ma prawa zajmować dłużnikowi narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej. A więc, jeśli powiedzmy dłużnik jest taksówkarzem, to komornik tego auta zająć mu nie ma prawa.

Innym przypadkiem w którym komornik nie może zająć samochodu jest np. działalność firmy transportowej. Zajęcie przez komornika taboru np. aut dostawczych – odetnie dłużnikowi możliwość zarobkowania, a to jest w świetle prawa niezgodne z przepisami.

Jak uchronić auto przed komornikiem?

Często piszecie do mnie, czy dobrym pomysłem na uchronienie auta przed zajęciem komorniczym może być:

  • przepisanie samochodu na kogoś z rodziny,
  • przekazanie auta komuś jako darowiznę,
  • szybka sprzedaż auta.

Niestety wyżej wymienione sposoby na zabezpieczenie majątku przed komornikiem są karalne! jasno mówi o tym art. 300 Kodeksu karnego.

Art. 300. Utrudnianie zaspokojenia wierzyciela

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

To co zrobić żeby komornik nie zabrał auta?

Jeśli dłużnik nie posiada całej kwoty na spłatę długu i komornik chce zająć auto, to trzeba postarać się wtedy o ugodę z wierzycielem. Podpisanie ugody w której dłużnik deklaruje się spłacać co miesiąc ustaloną z wierzycielem kwotę pieniędzy, zmusza komornika do odstąpienia od zajęcia samochodu i umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: