Firma windykacyjna grozi, że zabiorą AUTO?? a uciążliwość egzekucji??

Dostałam e-maila z firmy Eos Ksi Polska Sp. z o.o. że mam dług oznaczony sygnaturą akt, ale ja nie wiem co to za dług, ani z jakiego okresu. Grożą, że zajmą mi auto, którym dojeżdżam do pracy, nie ma innej możliwości dojazdu do pracy.

Ja jestem współwłaścicielem auta. Co mam w takiej sytuacji robić? Co odpowiedzieć na takiego e-maila?


Firma windykacyjna grozi, że zabiorą AUTO

Dług oznaczony sygnaturą akt oznacza, że przeciw Tobie, odbyła się sprawa sądowa i sąd wydał nakaz zapłaty. Dzięki temu nakazowi, komornik ma możliwość egzekwowania od Ciebie długu, poprzez różne formy egzekucji, jak np.:

Jak sprawdzić swój dług po sygnaturze akt?

Skoro otrzymałeś pismo od windykacji Eos Ksi Polska Sp. Z o.o., to musisz się z nimi skontaktować i poprosić o dokładne dane wierzyciela, na rzecz którego działa ta firma windykacyjna.

Eos Ksi Polska Sp. Z o.o. na pewno takie informacje posiada i nie powinni robić problemów z udzieleniem Ci odpowiedzi na zadane pytania.

Ogólnie rzecz biorąc, skoro zapadł w sądzie nakaz zapłaty, to powinieneś Ty również otrzymać stosowną korespondencję z sądu, w którym ten wyrok zapadł. Takie jest prawo, sąd musi informować dłużnika o tak ważnych sprawach. Poszukaj, może jednak masz gdzieś ten list z sądu?

Mając numer sygnatury akt, możesz w jeszcze jeden sposób znaleźć wierzyciela, któremu jesteś winien pieniądze, będzie to wykonanie telefonu do sądu rejonowego. Posługując się sygnaturą akt, będziesz w stanie dopytać o szczegóły sprawy i wyroku, który zapadł w sądzie.

Firma windykacyjna grozi, że zabiorą auto?

To jest tylko jeden z wielu stosowanych przez firmy windykacyjne „straszaków”. Firma windykacyjna nie ma prawa Ci nic zabrać, nawet pustej puszki po napoju, która leży na trawniku Twojego ogrodu.

Kolejna sprawa to klauzula: „uciążliwość egzekucji

Art. 799 § 1 k.p.c.,

wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Skoro więc samochód, którym dojeżdżasz do pracy, jest jedynym transportem, na jaki możesz liczyć, aby codziennie do pracy dotrzeć, to wierzyciel powinien wskazać inną, mniej dolegliwą formę egzekwowania od Ciebie długu!

Np. zajęcie części pensji, świadczenia czy innych praw majątkowych, które będą dla Ciebie mniej uciążliwe niż konfiskata auta.

Przeważnie jest tak, że wierzyciel ma gdzieś, aby egzekucja dla dłużnika nie była dla niego uciążliwa i wskazuje jako sposób egzekucji, najszybszą, najpewniejszą i najwygodniejszą wg niego formę egzekucji, która na pewno zaspokoi jego roszczenia.

Wierzyciele często zapominają, że wskazanie prostszego i mniej uciążliwego sposobu egzekucji, będzie dla obu stron, dłużnika, jak i wierzyciela – z korzyścią!

I jeszcze pozostaje kwestia współwłasności auta, jeśli jesteś [tak jak piszesz] współwłaścicielem auta, to komornik auta zająć nie może.

Tyle w temacie.

Co odpowiedzieć na takiego e-maila?

Nie odpowiadaj nic, bo po co? niech sobie straszą, a gdy firma windykacyjna przekroczy granice, możesz dać im ostrzeżenie, aby więcej nie nękali Cię, bo jest to naruszenie art. 191 i 190a Kodeksu karnego.

Art. 191.

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

i

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Jak wysłać firmie windykacyjnej takie ostrzeżenie, dowiesz się z tych artykułów:

Skarga na firmę windykacyjną

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze