Otrzymałam pismo od komornika: ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

Otrzymałam pismo od komornika: ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela: Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., 04-333 Warszawa, Serocka 3/B2 którego reprezentuje pełnomocnik: Grzegorz L. 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3/B2 przeciwko dłużnikowi, xxx prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego:

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Xxx V Wydział Cywilno-Karny z dnia 10-04-2001r, sygn. akt Xxxx zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 09-12-2010r. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Xxx I Wydział Cywilny z dnia 10-09-2018r, sygn. akt Xxxx zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28-06-2018r. Postanowienie Sądu Rejonowego w Xxx Wydział I Cywilny z dnia 21-06-2018r.

Nigdy nie odebrałam żadnego awiza w tej sprawie. Nie mieszkam od wielu lat pod wskazanym w dokumentach adresem, chociaż byłam tam zameldowana do 2004 r. w 2001 już tam nie mieszkałam.

Sprawa dotyczy prawdopodobnie niezapłaconego mandatu za przejazd bez biletu. Obecnie uzbierało się ponad 1000 zł. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Dzisiaj nawet nie pamiętam czy rzeczywiście dostałam i nie zapłaciłam tego mandatu.


Wezwanie do złożenia wyjaśnień

Jako krótki wstęp zacznę od tego, że wezwanie do złożenia wyjaśnień które otrzymałaś od komornika jest poleceniem które musisz spełnić, wezwanie takie komornik wysyła na podstawie art. 801 K.p.c Złożenie wykazu majątku przez dłużnika.

§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Pragnę jednak zwrócić Twoją uwagę na coś innego, po pierwsze skoro nie jesteś pewna, co do istnienia zobowiązania powinnaś tę kwestie ustalić na samym początku.

Istnienie i pochodzenie wierzytelności pozwoli ci bowiem ustosunkować się do dochodzonego przez spółkę Vindexus roszczenia, oraz pomoże podjąć decyzję w przedmiocie rozważenia zasadności zawarcia ugody, czy wręcz przeciwnie podjęcia kroków mających doprowadzić do uchylenia się od obowiązku zapłaty.

Dwa nakazy zapłaty w tej samej sprawie – powaga rzeczy osądzonej

Już pierwsza rzecz która nasuwa wątpliwości, to okoliczność, iż piszesz że dochodzona przez komornika należność prawdopodobnie pochodzi z mandatu za jazdę bez biletu, jednak tytułów wykonawczych w tej sprawie jest dwa (dwa nakazy zapłaty opatrzone klauzulami wykonalności).

Obowiązkowo musisz przejrzeć dokumenty przesłane przez komornika i ustalić, kto był pierwotnym wierzycielem w twojej sprawie. Bo jak wiesz, Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. w Warszawie zajmuje się obrotem wierzytelnościami i prawdopodobnie nabyła twój dług na drodze cesji wierzytelności, który mógł być już przedawniony, ale o tym poniżej.

Jeśli dochodzona przez komornika należność dotyczy jednego zdarzenia – jednej kary – to dlaczego tytuł wykonawczy stanowią dwa różne i wydane w odległych od siebie terminach nakazy zapłaty?

Raz rozpoznana i prawomocnie zakończona sprawa, także ta w postępowaniu upominawczym ma powagę rzeczy osądzonej, co oznacza że powód nie może domagać się jej rozpoznania po raz kolejny.

Kiedy dochodzi do sprzedaży/cesji wierzytelności nabywca nie występuje do sądu o orzeczenie roszczenia na jego rzecz, lecz posługując się uzyskanym przez swojego poprzednika prawnego nakazem zapłaty wnosi o nadanie na swoją rzecz jedynie klauzuli wykonalności po przejściu uprawnień.

Zatem moje pytanie – dlaczego komornik prowadzi egzekucję na podstawie dwóch nakazów zapłaty pozostaje otwarte.

Dlatego uważam, że musisz podjąć kontakt z komornikiem lub pełnomocnikiem obecnego wierzyciela i zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających istnienie roszczenia – mandat, wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty wydany na poprzedniego wierzyciela na podstawie których będziesz mógł oprzeć swe ewentualne zarzuty.

Przedawnienie roszczenia, a uchylenie się od obowiązku zapłaty starego długu

Inną kwestią jest przedawnienie roszczenia, które mogło mieć miejsce i w twojej sprawie.

Pierwszy nakaz zapłaty został wydany przed zmianą przepisów prawa cywilnego, które nakładają na sąd obowiązek badania z urzędu w sprawie w której stroną jest konsument, czy dochodzone pozwem roszczenia nie uległo przedawnieniu.

W drugim nakazie zapłaty podane przez ciebie daty nie zgadzają się. Spójrz data wydania nakazu zapłaty jest datą późniejszą niż data postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz, a tak w procedurze sądowej być nie może.

Albo błąd w dacie został popełniony przez ciebie, albo w owej sprawie coś jest nie tak!

Zmienione przepisy kodeksu cywilnego obowiązujące od 9 lipca 2018 roku wprowadziły również zmiany w terminie przedawnienia należności orzeczonych przez sąd.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 118 kc podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z 10 do 6 lat.

Ciebie interesować będzie również sprawa przedawnienia roszczenia przed złożeniem pozwu o zapłatę. Tych szczegółów obecnie nie znamy. Ale co ważne i o czym musisz pamiętać w drodze do uchylenia nakazów zapłaty, jeśli roszczenia pochodzi z mandatu za jazdę bez biletu, to okoliczność iż takowe roszczenie przedawnia się z upływem roku od daty wymagalności roszczenia – termin zapłaty mandatu.

Niedoręczony nakaz zapłaty – jak bronić się przed egzekucją

Skoro nigdy nie dostałaś zawiadomienia o toczącej się sprawie, bo nie mieszkałaś pod adresem wskazanym przez powoda, nie miałaś możliwości obrony swoich racji i ten zarzut możesz wykorzystać w przedmiotowej sprawie.

To co powinnaś zrobić, jeśli nie chcesz spłacać dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym należności, to złożenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na przedmiotowe nakazy zapłaty.

Zażalenie należy złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zażalenie podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

W piśmie należy wskazać, iż korespondencja z sądu w obydwu sprawach nie została prawidłowo doręczona z uwagi na wskazanie przez powoda (wierzyciela) błędnego adresu.

Ubocznie można podnieść zarzut przedawnienia roszczenia i wnieść o rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym.

Pamiętaj jednak, że okoliczność, iż w danym okresie nie zamieszkiwałaś pod adresem na który kierowana była korespondencja z sądu musi zostać odpowiednio udowodniona np. poprzez dokumenty (umowa najmu, rachunki).

W tym czasie możesz również złożyć do komornika wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Mam nadzieje, że wszystko szybko wyjaśnisz i uchylisz się od obowiązku zapłaty niepewnego roszczenia. Powodzenia!

Pismo wyjaśniające do komornika

Pismo-wyjaśniające-do-komornika-wzór

Pismo wyjaśniające do komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Otrzymałam pismo od komornika: ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ”
  1. Czy znajdę na stronie wzór zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na przedmiotowe nakazy zapłaty?

    1. Janina Gołębiecka

      Witaj Karina, niestety nie mamy takiego wzoru pisma, przykro mi. Pozdrawiam!

Comments are closed.