Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego [WZÓR]

Witam, potrzebuję wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, dłużnik dług dziś spłacił, muszę powiadomić o tym komornika, obiecałem, że egzekucja zostanie umorzona błyskawicznie, ponieważ dłużnik bardzo nalegał, w związku z tym potrzebuję wniosek o umorzenie egzekucji. Dziękuję.


A więc będziemy dziś poruszać temat umorzenia postępowania egzekucyjnego po zaspokojeniu wierzyciela, czyli Ciebie. Co ciekawe, taki wniosek o umorzenie egzekucji złożyć może u komornika nawet sam dłużnik, jeśli tylko spłacił całe swoje zadłużenie.

Takim działaniem i dłużnik i wierzyciel mogą znacznie przyspieszyć zakończenie postępowania egzekucyjnego i powrót do normalności.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a podstawa prawna

Poniżej zamieszczę kilka najważniejszych przepisów, które dotyczą bezpośrednio kwestii umorzenia postępowania egzekucyjnego, oto one:

Art. 823 KPC

Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Następnym artykułem, który należy znać to:

Art. 824. § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

A także:

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel;
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji,
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia,
5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 1153 1 , dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Są to jedyne przypadki, w których może dojść do umorzenia egzekucji komorniczej, z innych powodów organ egzekucyjny nie ma prawa umorzyć egzekucji. Dodam jeszcze, że umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika jest samo z siebie niemożliwe, chyba że dłużnik całkowicie spłacił już swoje zadłużenie!

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której komornik mimo wniosku wierzyciela o umorzeniu egzekucji – egzekucję na dłużniku nadal prowadzi (opieszałość komornika), to dłużnik ma dwa sposoby, aby skłonić komornika do zakończenia działań egzekucyjnych, oto one:

  1. Złożenie skargi na czynności komornika.
  2. Powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności wyroku, z powodu spełnienia świadczenia.

Dodam jeszcze tylko, że komornik ma obowiązek egzekucję zakończyć w trybie natychmiastowym, gdy tylko otrzyma on stosowny wniosek od wierzyciela!

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego powinny mieć charakter natychmiastowy, czyli wszystkie dokonane przez komornika zajęcia, czy to pensji, wynagrodzenia, czy innych świadczeń i ruchomości powinny być zakończone od razu, tak aby dłużnik nie był więcej obciążany z tytułu egzekwowanego długu, który został już przez niego spłacony!

Kiedy dojdzie już do uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wszystko wraca do normy i dłużnik znowu jest w stanie swobodnie dysponować całym swoim majątkiem, do którego była skierowana egzekucja komornicza.

Podsumowanie

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się, aby całkowicie zakończyć prowadzenie działań komorniczych przez komornika, wniosek ten trzeba dostarczyć komornikowi listem poleconym lub dostarczyć wniosek osobiście do kancelarii komorniczej, w której urzęduje rzeczony komornik.

Taki wniosek musi zawierać co najmniej:

  • Sygnaturę akt
  • Dane wierzyciela i dane dłużnika
  • Uzasadnienie, dlaczego wnioskujemy o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • Załączniki potwierdzające to, co napisaliśmy we wniosku.

Proces umorzenia egzekucji jest całkowicie darmowy i nikt, ani dłużnik, ani wierzyciel nie poniosą z tego tytułu żadnych opłat. Po otrzymaniu wniosku komornik powinien natychmiast egzekucję umorzyć a postanowienie o umorzeniu dostarczyć dłużnikowi.

Wybrane specjalnie dla ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze