Umorzenie postępowania egzekucyjnego komorniczego po spłacie zadłużenia

Witam, spłaciłam CAŁY dług bezpośrednio wierzycielowi, niestety wierzyciel zwleka z poinformowaniem o tym fakcie komornika i komornik, mimo że dług spłaciłam, wciąż prowadzi egzekucję komorniczą, zajmując mi konto bankowe i wynagrodzenie… przecież dług jest spłacony? jak zmusić wierzyciela do umorzenia postępowania egzekucyjnego?

To nie jest fair, bo dług spłacony, a komornik wciąż prowadzi egzekucję i zajmuje mi nie tylko konto bankowe, ale i wynagrodzenie! co mam zrobić? czy możliwe jest umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika? jak napisać taki wniosek?


Spłata długu a umorzenie postępowania egzekucyjnego

Dziś odpowiem na następujące pytania: czy dłużnik po bezpośrednim spłaceniu wierzyciela może złożyć wniosek do komornika, aby ten umorzył egzekucję komorniczą, na jakiej podstawie się to może odbyć? ile komornik może czekać, zanim umorzy egzekucję komorniczą na wniosek wierzyciela czy dłużnika?

Wniosek o umorzenie postępowania komorniczego egzekucyjnego po zaspokojeniu wierzyciela jest możliwy, zanim jednak podam więcej szczegółów, przytoczę trzy kluczowe przepisy:

Art. 823 postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824 § 1: postępowanie egzekucyjne komornicze umarza się w całości lub w części z urzędu:

 • jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych,
 • jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot, lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna,
 • jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Art. 825: organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek:

 • jeżeli tego zażąda wierzyciel, jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji,
 • jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności
 • jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
 • jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Jak widać, egzekucja komornicza nie może być umorzona na wniosek dłużnika ot tak, przedstawione wyżej sytuacje, to jedyne, w których egzekucja komornicza może zostać umorzona przez samego komornika, lub na wniosek wierzyciela.

Ale to nie wszystko…

Jeśli dłużnik spłacił dług u wierzyciela w całości, wliczając w to odsetki i koszty, jakie poniósł wierzyciel i kiedy dłużnik przedstawi na to dowody na ręce wierzyciela, to wtedy wierzyciel ma obowiązek bezzwłocznie umorzyć postępowanie egzekucyjne, składając u komornika wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji komorniczej.

Czy dłużnik też ma jakieś pole manewru?

A więc podsumowując, wierzyciel po otrzymaniu dowodów na to, że dłużnik spłacił dług całkowicie, ma obowiązek BEZZWŁOCZNIE poinformować o tym komornika, składając do komornika wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji komorniczej.

Ile czasu ma komornik na umorzenie egzekucji?

Następnie, komornik po otrzymaniu takiego wniosku od wierzyciela, powinien NATYCHMIAST umorzyć postępowanie egzekucyjne komornicze.

Jeśli komornik wykazuje się przewlekłością, to dłużnik może złożyć skargę na komornika lub wytoczyć przeciwko niemu postępowanie przeciwegzekucyjne powołując się na pozbawienie wykonalności wyroku przez spełnienie świadczenia.

Poniżej zamieszczę wzór wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Niestety umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika nie jest możliwe, trzeba po prostu bardzo mocno pilnować, aby wierzyciel otrzymał dowód na spłatę zadłużenia, a następnie ponaglać komornika o umorzenie egzekucji komorniczej, jeśli ten nie wykazuje się szybkością działania, w ostateczności dłużnik do dyspozycji ma skargę na komornika lub powództwo przeciwegzekucyjne.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

 1. Umorzenie egzekucji komorniczej, jak długo to się będzie ciągnęło
 2. Umorzenie długu za mieszkanie komunalne – [PORADNIK]
 3. Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie długu
 4. Czy mogę złożyć wniosek o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego?
 5. Umorzenie toczącej się egzekucji komorniczej a przedawnienie długu
 6. WZORY PISM i WNIOSKÓW komorniczych – windykacyjnych
 7. Czy mimo zawieszenia – umorzenia egzekucji, odsetki nadal rosną?

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Umorzenie postępowania egzekucyjnego komorniczego po spłacie zadłużenia”
 1. Witam. Mam zajęcie komornicze, ale całość długu została zapłacona wierzycielowi. Nie występuje on jednak od 2 miesięcy z wnioskiem do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Co robić i jakie obowiązki ma wierzyciel w tej kwestii? Proszę o podanie aktów prawnych. Czy jest jakiś termin, do którego wierzyciel musi wysłać taki wniosek?

Comments are closed.