Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika [WZÓR]

Dzień dobry, chciałbym teraz złożyć wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika, chodzi o wierzytelność w Urzędzie Skarbowym, przy poprzednim wniosku o wszczęcie egzekucji w ogóle zajęcia wierzytelności nie wymieniłem, bo nie byłem świadom, że je także zająć może komornik, to jak napisać taki wniosek?


Będąc wierzycielem, masz prawo złożyć u komornika wniosek o zajęcie różnych składników majątku dłużnika, możesz też wnioskować, aby komornik zajął dłużnikowi prawa, które mu przysługują, mowa tu o wierzytelnościach od kontrahentów dłużnika, czy choćby wierzytelności z urzędu skarbowego.

Czym jest zajęcie wierzytelności dłużnika?

Wierzytelność jest prawem dłużnika, dzięki któremu dłużnik może żądać od jakiegoś podmiotu spełnienia świadczenia. Świadczenie może mieć charakter pieniężny (wynagrodzenie za pracę), lub niepieniężny.

W tym momencie w grę wchodzi pojęcie trzeciodłużnik (zwany też jako dłużnik zajętej wierzytelności lub poddłużnik). Składając wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika, należy zwracać się właśnie do trzeciodłużnika, bo chodzi o to, abyś Ty jako wierzyciel otrzymał wierzytelność która pierwotnie przysługuje dłużnikowi.

Przykład:

To tak jakby odebrać od osoby trzeciej to, co osoba trzecia miałaby obowiązek przekazać dłużnikowi, a jeśli dłużnik ma wobec Ciebie długi, to Ty wchodzisz w miejsce dłużnika i niejako przejmujesz to co dłużnik miałby otrzymać.

Kolejne pojęcie jakie wchodzi do gry, to wierzyciel egzekwujący. A więc chodzi tu o Ciebie, czyli o wierzyciela, który ma prawo zająć dłużnikowi wierzytelność która mu przysługuje. Czyli jeśli chcesz zająć wierzytelność przysługującą dłużnikowi, to stajesz się wierzycielem egzekwującym!

Powszechnie znanym przykładem trzeciodłużnika jest oczywiście Urząd Skarbowy, dlatego masz prawo, aby wnioskować o zajęcie przysługującej dłużnikowi wierzytelności z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku. Skorzystaj z poniższego sprawdzonego wniosku:

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wniosek-o-zajęcie-wierzytelności-dłużnika-w-Urzędzie-Skarbowym

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Jakie jeszcze wierzytelności może zająć komornik?

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne ma prawo, aby zająć dłużnikowi:

 • Odszkodowanie
 • Papiery wartościowe, czeki.
 • Zasiłek dla bezrobotnych.
 • Wierzytelności wynikające z różnego rodzaju umów.
 • Wierzytelności wynikające z rozliczeń podatkowych (nadpłata podatku VAT).

A jakich wierzytelności komornik zajmować nie może?

Są to np:

 • Świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną (OPS).
 • Środki pochodzące z ubezpieczenia osobowego i ubezpieczenia majątkowego do 7% ich wysokości.
 • Prawa niezbywalne (zachowek, odszkodowanie).
 • Środki pieniężne na specjalne cele które przyznaje Skarb Państwa (stypendium, subwencje, świadczenia na dziecko znajdujące się w rodzinie zastępczej).

Egzekucja z wierzytelności krok po kroku

Aby wiedzieć z jakiej wierzytelności złożyć wniosek o zajęcie, musisz posiadać wiedzę o tejże wierzytelności. Jeśli nie posiadasz takiej informacji, to składasz wtedy prośbę do komornika o poszukiwanie majątku dłużnika, do tego celu świetnie nadaje się:

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Komornik ma bardzo szerokie uprawnienia i zlecenie mu poszukiwania majątku dłużnika, to tak naprawdę jedyne sensowne posunięcie. Komornik bez problemu uzyska cenne informacje od osób i instytucji z którymi dłużnik ma do czynienia do których Ty jako wierzyciel nie masz dostępu.

Jeśli komornik składa jakiekolwiek zapytanie do osoby czy instytucji, to podmioty te mają one obowiązek udzielenia komornikowi wyjaśnień, inaczej grozi im grzywna do 2 000 zł i taka grzywna może być nakładana przez komornika wielokrotnie, dopóki komornik nie uzyska interesujących go informacji.

Podstawa prawna

Art. 762. Kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych

§ 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

Egzekucja z wierzytelności krok po kroku:

 1. Składasz wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika (wzór wniosku u góry).
 2. Jeśli nie wiesz jakie wierzytelności może zająć komornik, to składasz do komornika wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika (wzór wniosku u góry).
 3. Po znalezieniu wierzytelności przysługującej dłużnikowi, komornik wzywa trzeciodłużnika do jej przekazania na konto komornika lub do depozytu sądowego.
 4. Komornik jednocześnie informuje dłużnika, że ten nie może odebrać wierzytelności od trzeciodłużnika, ponieważ powędruje ona na konto komornika na poczet spłaty długu.

Co jeśli znam wierzytelności dłużnika które można zająć?

Jeśli wiesz jakiego rodzaju zajęcie wierzytelność możesz komornikowi zlecić, to wydaje mi się, że i tak warto zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, bo tak jak pisałam, komornik ma szereg możliwości, oraz narzędzi dzięki którym jest w stanie odszukać majątek dłużnika, którego Ty odnaleźć nie jesteś w stanie…

We wniosku o zajęcie wierzytelności dłużnika powinieneś maksymalnie precyzyjnie wskazać zajmowaną wierzytelność, warto więc podać następujące dane wierzytelności:

 • Wskaż podstawę wierzytelności (faktura, umowa, itd.)
 • Określ dane trzeciodłużnika.
 • Podaj adres trzeciodłużnika.

Dlaczego tak ważne jest podanie maksymalnie trafnych danych trzeciodłużnika i samej wierzytelności?

Przytoczę tu stwierdzenie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 11 stycznia 2006 roku (sygnatura III CK 335/05):

Wezwanie adresowane do dłużnika konkretnej wierzytelności prowadzi zgodnie z art. 896 k.p.c. do zajęcia tej wierzytelności, tylko gdy indywidualizuje wierzytelność w sposób, który nie wywołuje wątpliwości.

Mogą Ci się przydać również poniższe wzory pism:

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Podsumowując:

Egzekucja z wierzytelności dłużnika to tylko jedna z wielu możliwości wyegzekwowania od dłużnika należności. Pamiętaj, że aby złożyć wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika musisz znać precyzyjne szczegóły tej wierzytelności.

Zawsze w takiej sytuacji możesz zwrócić się do komornika, by ten pomógł Ci w poszukiwaniu majątku dłużnika. Jeśli mimo wezwania komornika trzeciodłużnik postanowił wypłacić wierzytelność dłużnikowi, a nie komornikowi, to trzeciodłużnik ponosi wtedy odpowiedzialność odszkodowawczą której spełnienia możesz się domagać.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze