Chciałam się dowiedzieć, czy jeśli kiedyś mieliśmy zajęcie komornicze w Urzędzie Skarbowym, a mąż teraz przez parę lat pracował na czarno i od roku ma umowę o pracę, to czy może wpłynąć pismo od komornika do skarbówki na zajęcie zwrotu podatku?


Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

Niestety, ale komornik wystarczy, że raz na rok wyśle do Urzędu Skarbowego wniosek o zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku, i zajmie go bez większych problemów.

Dla wielu komorników, okres zwrotów nadpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego, to czas żniw. Szczególnie, że weszły w życie nowe przepisy, które ułatwiają komornikom zajmowanie zwrotów podatku.

Kiedyś było tak, że komornik musiał się „wstrzelić” w okno czasowe, między złożeniem deklaracji PIT przez podatnika, a wypłaceniem zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy, bardzo często wtedy egzekucja zwrotu podatku była nieskuteczna, bo komornik nie mógł wiedzieć kiedy podatnik złoży deklarację.

Obecnie jest tak, że komornik sądowy, zgodnie z art. 896 &2 KPC, wzywa Urząd Skarbowy do złożenia oświadczenia, czy dłużnikowi należy się jakiś zwrot podatku, Urząd Skarbowy ma na odpowiedź 7 dni.

Na podstawie art. 902 § 1 KPC i art. 89a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zajęcie komornicze wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Czyli według kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma prawo zająć nadpłatę lub zwrot podatku PIT, bez względu na moment, w którym się po niego zgłosi.

Dokładniej mówiąc, jeżeli komornik wyśle pismo do Urzędu Skarbowego o zajęciu wierzytelności przed lub po złożeniu przez podatnika rozliczenia PIT, podatnik pieniędzy niestety nie ujrzy.

Jak komornik zajmuje zwrot podatku z US?

Komornik nie musi wiele zrobić, aby przejąć zwrot podatku, nowe przepisy prawa bardzo mu to ułatwiły, z naciskiem na „bardzo”. Wystarczy, że komornik prześle do Urzędu Skarbowego w którym dłużnik złożył deklarację PIT, wniosek o zajęcie przysługującej dłużnikowi wierzytelności (zwrot podatku).

Wtedy, wypłata zwrotu lub nadpłaconego podatku zostaje przez Fiskus wstrzymana. Teraz Fiskus sprawdza czy podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych względem Urzędu Skarbowego i gdy jest „zielone światło”, Fiskus przelewa pieniądze na konto bankowe komornika, lub do depozytu Ministra Finansów.

Podsumowując, jeśli macie komornika, to wielce prawdopodobne, że zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, zostanie zajęty przez komornika.

Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku? wystarczy, że mąż zadzwoni do Urzędu Skarbowego, do działu księgowości i zapyta co stało się z jego zwrotem podatku. Pani na infolinii udzieli Wam szczegółowej informacji.

Koniecznie przeczytaj jeszcze o: