KTO TO jest dłużnik zajętej wierzytelności? [PRZYKŁADY]

Często pytacie, kto to jest dłużnik zajętej wierzytelności, więc postanowiłam poświęcić temu tematowi osoby artykuł, w którym poruszę każdą kwestię dotyczącą dłużnika wierzytelności, a więc: oświadczenie, odpowiedzialność, obowiązki i kim jest dłużnik zajętej wierzytelności.

Zapraszam do przeczytania krótkiego treściwego poradnika:


Kto to jest dłużnik zajętej wierzytelności?

Dłużnik zajętej wierzytelności to któryś z podmiotów (czyli np.: osoba, firma czy dowolna instytucja), która jest dłużnikiem dłużnika, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, czyli zobowiązanego.

Najlepiej wyjaśnię to na przykładzie:

Dłużnik zajętej wierzytelności – przykłady

Organ egzekucyjny prowadzi egzekucję komorniczą na firmie zwanej: „Jan Kowalski”, firma: „Jan Kowalski” sprzedała firmie „Y” towar z terminem płatności 7 dni.

Powiedzmy, że termin płatności minął, a firma „Y” nie dokonała jeszcze płatności za towar. I teraz:

Jeśli organ egzekucyjny (komornik), prowadzi egzekucję komorniczą na firmie „Jan Kowalski” i komornik dowiedział się, że firma „Y” nie wywiązała się jeszcze z umowy i nie zapłaciła firmie „Jan Kowalski” należnych pieniędzy, to komornik może w takiej sytuacji zająć tę wierzytelność (pieniądze za towar), wysyłając do firmy „Y” zajęcie, w którym komornik wzywa firmę „Y” do zapłaty pieniędzy za towar nie do firmy „Jan Kowalski” a prosto na konto komornika.

… kolejny przykład z Urzędem Skarbowym (zajęcie zwrotu podatku).

Jeśli na dłużniku ciąży egzekucja komornicza, a dłużnikowi przysługuje wierzytelność z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, to komornik może wystąpić z pismem do Urzędu Skarbowego, aby ten nie wypłacał dłużnikowi wspomnianego zwrotu podatku, tylko przekazał go wprost na konto komornika. W tym konkretnym przypadku dłużnik zajętej wierzytelności to Urząd Skarbowy.

… następny przykład, to zajęcie konta bankowego dłużnika.

Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym dłużnika, to wierzytelności, które dłużnik ma w banku. Środki zgromadzone na koncie bankowym, należą do dłużnika i są cały czas dostępne do jego dyspozycji. Komornik próbujący wyegzekwować dług od dłużnika i przekazać go wierzycielowi, może zająć środki na koncie bankowym należącym do dłużnika. Bank w tym momencie także staje się dłużnikiem zajętej wierzytelności.

… ostatni przykład to zajęcie pensji przez komornika.

Pracodawca to także dłużnik zajętej wierzytelności. Zatrudniony np. na umowę o pracę dłużnik, też ma u pracodawcy „zarobioną” wypracowaną wierzytelność, ponieważ dłużnik świadczy na rzecz pracodawcy pewne usługi, za które pracodawca co miesiąc płaci pracownikowi dłużnikowi pensję.

W takiej sytuacji, jeśli na pracowniku dłużniku ciąży egzekucja z wynagrodzenia, to komornik zwraca się z wnioskiem do pracodawcy o zajęcie części pensji pracownika i przekazywanie jej na konto komornika. W tym przypadku dłużnik zajętej wierzytelności to pracodawca.

Trzeciodłużnik = dłużnik zajętej wierzytelności

Warto, abyście jeszcze wiedzieli, że dłużnik zajętej wierzytelności, także nazywany jest trzeciodłużnikiem.

Przydatne wzory pism:

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

Odpowiedz-na-zawiadomienie-o-zajeciu-innej-wierzytelnosci-pienieznej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

Więcej na temat, jak napisać odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej <– przeczytasz tutaj.

Artykuły, które także musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze