Co grozi PRACODAWCY za brak współpracy z komornikiem?

Witam, niestety posiadam zadłużenie komornicze na kwotę 3200 zł. Pracuję na umowę o pracę u swojego brata, moja wypłata wynosi 1750 zł, która nie zostaje przelewana na moje bankowe konto, tylko dostaje ją „do ręki”.

Do firmy nie przyszło żadne pismo od komornika, dlatego, że firma znajduję się w innej lokalizacji, niż jest podana w CEIDG, pisma przychodzą tylko na adres zameldowania.

Czy właściciel firmy (brat), jeśli nie otrzymał pisma od komornika i teoretycznie nie wie, iż takie pismo do niego nie trafiło, (czyli pracodawca nie płaci komornikowi) będzie miał z tego powodu konsekwencje? do tego dodając, iż od dwóch miesięcy jestem formalnie na zasiłku chorobowym.

Moje pytanie do Pani jest takie: jaką kwotę komornik potrąci mi z zasiłku chorobowego?


Pracodawca nie płaci komornikowi a zły adres

Zacznę od adresu, pod jakim działa firma a rozbieżności odnośnie adresu, pod jakim firma jest zarejestrowana. Musicie wiedzieć, że każdy przedsiębiorca ma prawny obowiązek aktualizować dane w CEIDG w terminie 7 dni od daty zmiany nazwy firmy czy adresu.

Aby zaktualizować adres firmy w CEIDG, trzeba wypełnić formularz CEIDG-1. Za niedokonanie aktualizacji zmian, może grozić kara, a nawet wezwanie od ministra gospodarki do zaktualizowania danych prowadzonej firmy. Tak więc przekaż bratu, że zaniechał obowiązku aktualizacji danych w CEIDG i grożą mu pewne konsekwencje.

Konsekwencje dla pracodawcy za brak współpracy z komornikiem

Zacznę od tego, że pracodawca ma prawny obowiązek współpracować z komornikiem, tak mówi kodeks postępowania cywilnego, dział: egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

Art. 881. K.p.c.

§1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.
§3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  1. przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  2. przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

§4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

Pracodawca, który nie przekaże wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi, bądź też nie powiadomi nowego pracodawcy dłużnika o toczącej się na dłużniku egzekucji komorniczej, może zostać ukarany grzywną, sięgającą nawet 2.000 zł.

Ponadto, do obowiązków pracodawcy w czasie prowadzonej egzekucji komorniczej na pracowniku-dłużniku, należy również:

  • poinformowanie komornika o wysokości wynagrodzenia, jakie dłużnik otrzymuje,
  • poinformowanie komornika o numerze rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, (komornik będzie chciał zająć konto bankowe)
  • poinformowanie komornika o wiadomych innych źródłach dochodu, jakie jego pracownik otrzymuje.

Warto też wspomnieć, że obowiązek udzielenia informacji komornikowi przez pracodawcę, nie ogranicza się jedynie do obecnie zatrudnionych pracowników! pracodawca na wezwanie komornika ma także obowiązek udzielić informacji na temat byłych pracowników.

Jeśli komornik chce przeprowadzić na dłużniku egzekucję z pensji, to komornik wzywa pracodawcę, aby ten w ciągu 7 dni:

  1. Przedstawił zestawienie periodyczne za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie i za każdy miesiąc oddzielnie.
  2. Wskazał kwotę i termin przekazywania do wierzyciela wynagrodzenia pracownika.
  3. Wskazał przeszkody (jeśli takie występują)  do wypłacenia wynagrodzenia wierzycielowi oraz argumenty za tym przemawiające.

Czyli pracodawcy (Twojemu bratu) na ogół grożą dwie sankcje, kara za brak aktualizacji adresu firmy w CEIDG, oraz druga grzywna za niewywiązanie się z obowiązków pracodawcy względem komornika.

Warto też wspomnieć, że organ prowadzący egzekucję administracyjną (komornik) może zgłosić się do innego podmiotu o udostępnienie danych dłużnika.

Komornik więc może np. zażądać udostępnienia Twoich danych o zatrudnieniu przez złożenie zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o miejsce zatrudnienia ubezpieczonego.

Jaką kwotę komornik potrąci mi z zasiłku chorobowego?

Zasiłek, który wypłacany jest z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłek chorobowy, podlega potrąceniu i egzekucji na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie dalej jak od 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego, które wypłacane jest z ubezpieczenia społecznego, (również w przypadku rent i emerytur) i wynosi ona 75% najniższej emerytury.

Więc jeśli na 2018 rok, najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł, to komornik musi pozostawić Ci na życie 75% tej kwoty, czyli: 772,35 zł.

Inne wzory pism, które mogą przydać się każdemu pracodawcy:

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Informacja do komornika o zwolnieniu pracownika

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze