Ugoda dłużnik – wierzyciel [PLUSY i MINUSY] + [WZÓR ugody]

Ugoda dłużnik – wierzyciel na spłatę zadłużenia w ratach, może być obopólną szansą dla obu stron na polubowne załatwienie sporu. Nie tylko dłużnik, który chce uregulować swe zobowiązania może zyskać zawierając ugodę w przedmiocie rozłożenia spłaty długu na raty. Ugoda z dłużnikiem, to również korzyść dla wierzyciela, który dzięki porozumieniu z dłużnikiem zyskuje sposobność odzyskania swoich pieniędzy.

Ugoda z wierzycielem – plusy dla dłużnika

Uzyskanie zgody wierzyciela na spłatę zobowiązania w ratach daje dłużnikowi szansę na:

 • uniknięcia dodatkowych kosztów windykacyjnych i komorniczych,
 • rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym (uniknięcie kosztów sądowych),
 • umorzenie odsetek,
 • umorzenie części długu,
 • odroczenie płatności w czasie bez żadnych konsekwencji,
 • zwolnienia z długu po dokonaniu umówionych wpłat.

Ugoda z dłużnikiem – plusy dla wierzyciela

Zawarcie z dłużnikiem porozumienia, co do ratalnej spłaty długu pozwala wierzycielowi:

 • uniknąć sporu sądowego,
 • uzyskać zaspokojenie należności nawet od „trudnego” dłużnika (część spraw komorniczych jest umarzana na skutek bezskuteczności egzekucji),
 • uzyskać potwierdzenie uznania długu przez dłużnika (wierzytelność staje się bezsporna, a przedawnienie roszczenia zostaje przerwane).

Ugoda dłużnik wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Jak zawrzeć ugodę w przedmiocie rozłożenia długu na raty?

Z propozycją zawarcia ugody, co do spłaty długu w ratach może wystąpić każda ze stron. Wierzyciel może zaproponować spłatę długu w ratach wysyłając dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty długu.

Z propozycją ratalnej spłaty długu wierzyciel może wystąpić również na etapie przedezgekucyjnym, czyli kiedy w jego posiadaniu znajduje się nakaz zapłaty/wyrok sądu.

Taką propozycję warto złożyć również w sytuacji, kiedy prowadzone wcześniej przez komorników postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji (dłużnik nie posiadał majątku, z którego egzekucja mogła być prowadzona).

Z propozycją zawarcia ugody dłużnik – wierzyciel o ratalną spłatę długu może wystąpić także dłużnik. Nigdy nie jest za późno na dojście do porozumienia z wierzycielem.

Wierzyciel ma prawo przychylić się do wniosku dłużnika nawet wówczas, gdy w toku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego.

Na prośbę dłużnika wierzyciel może cofnąć wniosek egzekucyjny, a komornik zobowiązany będzie umorzyć postępowanie egzekucyjne.

Ugoda dłużnik – wierzyciel spłata długu w ratach, na co zwrócić uwagę?

Przed zawarciem ugody w przedmiocie rozłożenia starego długu na raty dłużnik powinien upewnić się w kwestii:

 • istnienia zobowiązania sprawdzając, czy należność nie uległa przedawnieniu,
 • zasadności dochodzonego roszczenia ( np. w sytuacji przejęcia dług min. w wyniku cesji wierzytelności),
 • wysokości należnego zobowiązania z rozbiciem na należność główną, odsetki i inne koszty.

Ugoda z wierzycielem, a umorzenie części długów

Wielokrotnie przy długach kilkuletnich, ale jeszcze nieprzedawnionych, których egzekucja przez długi czas była nieskuteczna, dłużnik ma szansę uzyskać od wierzyciela nie tylko zgodę na spłatę długu w ratach, ale także uzyskanie umorzenia odsetek, kosztów, a nawet części długu.

Bo mądry wierzyciel wie, że zawarcie porozumienia z dłużnikiem nawet przy częściowym umorzeniu długu, będzie dla niego szansą na odzyskanie pieniędzy.

Dlatego, przed podpisaniem właściwej ugody warto podjąć negocjacje. Dłużnik nie musi godzić się na pierwszą propozycję wierzyciela. Czasem warto wykazać determinację i zaproponować własne warunki spłaty.

Treść ugody w przedmiocie rozłożenia długu na raty

Aby uniknąć nieporozumień, przede wszystkim w sytuacji, gdy wierzyciel przekłada dłużnikowi gotowy formularz ugody, warto by ten skrupulatnie zapoznał się ze wszystkimi jej postanowieniami.

Ugoda między dłużnikiem a wierzycielem powinna być napisana prostym i zrozumiałym dla każdego językiem, bez kruczków prawnych i ukrytych klauzul.

Tu zwrócić uwagę należy na treści przygotowane drobnym maczkiem i propozycje wysuwane przez duże firmy windykacyjne, które w posiadanie wierzytelności weszły na skutek umowy cesji wierzytelności.

Jeśli poszczególne zapisy ugody dłużnik wierzyciel okażą się zbyt zawiłe i przez to niezrozumiałe w swej treści dla dłużnika, może on zwrócić się o poradę do prawnika.

Jednak bez względu na osobę dłużnika i wierzyciela, w treści umowy o rozłożenie długu na raty, strony zawrzeć powinny zapisy w przedmiocie:

 1. wysokości należności do uregulowania (całkowita kwota),
 2. wysokości należnych odsetek (z podaniem sposobu ich naliczania),
 3. wysokości należnych kosztów,
 4. ilości rat,
 5. terminów zapłaty poszczególnych rat,
 6. wysokości poszczególnych rat,
 7. sposobu zapłaty (np. wpłata na podany rachunek bankowy)
 8. innych postanowień ugody (np. umorzenie części długu, odsetek, kosztów, odpowiedzialności dłużnika w przypadku niewywiązania się z ugody, warunki wypowiedzenia ugody).

Podsumowanie

Dla celów dowodowych każda umowa/ugoda między dłużnikiem, a wierzycielem powinna być zawarta w formie pisemnej. Poddanie się ugodzie zaproponowanej przez wierzyciela telefonicznie może skutkować przykrymi dla dłużnika konsekwencjami prawnymi w przyszłości (np. przerwanie biegu przedawnienia).

Dlatego nie śpieszmy się składać oświadczeń nieznanej lub niezrozumiałej treści. Dłużnik na każdym etapie prowadzonych negocjacji musi czuć się bezpiecznie i być świadomym na co się godzi i co jest przedmiotem porozumienia z wierzycielem.

Dłużnik nie może by zastraszony przez wierzyciela, czy przyciśnięty przez niego do muru. Co więcej, ugoda/porozumienie powinna zawierać jedynie takie porozumienia, z których obie strony będą w stanie się wywiązać.

Jeśli określona przez wierzyciela rata przewyższa możliwości finansowe dłużnika, takie porozumienie nie powinno być podpisywane, bo z góry wiadomo, że dłużnik nie będzie w stanie wywiązać się z warunków ugody.

Tylko dobrze “dogadana” i skonstruowana ugoda dłużnik-wierzyciel o rozłożenie długu na raty daje szansę skutecznej jej realizacji przy “wygranej” obu stron.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Ugoda dłużnik – wierzyciel [PLUSY i MINUSY] + [WZÓR ugody]”
 1. Witam. Czy wierzyciel może rozwiązać umowę po ustalonym terminie nie czekając na zaksięgowanie? mam ustalony termin na zapłatę do 18 .01 na zaległość rat w Kruk-u. Zadzwoniłam do nich a doradca poinformował mnie, że dziś wysłali pismo z wypowiedzeniem umowy ugody, ale wpłaciłam popołudniu w piątek. Kruk nie poczekał na zaksięgowanie wpłaty, tylko wypowiedział umowę ugody, może KRUK tak zrobić jak ustalony jest termin spłaty?

Comments are closed.