Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia [WZÓR]

Chcę zawrzeć porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, dostałem informację, że niebawem zostanie wobec mnie wszczęte postępowanie egzekucyjne i komornik zajmie mi wynagrodzenie, oraz rachunek bankowy. Z tego co wyczytałem, to niepotrzebnie poniosę wtedy koszty komornicze.

Żeby uniknąć zajęcia konta bankowego, chciałbym zaproponować wierzycielowi ugodę dłużnik – wierzyciel. Takie porozumienie z wierzycielem pozwoli zaoszczędzić mi ból głowy związany z egzekucją komorniczą, oraz kosztów egzekucyjnych, jakie poniosę, bo to dłużnik koszty egzekucji ponosi czy tak?

Proszę mi podpowiedzieć, czy umowa ugody z wierzycielem to dobry pomysł? jak sporządzić taką ugodę, abym był pewien, że po podpisaniu porozumienia z wierzycielem egzekucja komornicza nie zostanie mimo wszystko wszczęta?


Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia

Ugoda z wierzycielem to bardzo dobre posunięcie, bo tak jak sam pisałeś, unikniesz:

 • zajęcia wynagrodzenia,
 • zajęcia konta bankowego,
 • zajęcia innych składników Twojego majątku,
 • dużych kosztów komorniczych.

Ponadto, zdecydowana większość wierzycieli na pewno sama wolałaby uniknąć dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, bo z tego tytułu i oni sami poniosą pewne koszty. A więc podpisanie ugody w sprawie spłaty zadłużenia leży w interesie dłużnika, oraz wierzyciela!

Dla wierzyciela ugoda z dłużnikiem to polubowny sposób na odzyskanie swoich pieniędzy dlatego wierzyciele naprawdę chętnie decydują się na takie porozumienie.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed wszczęciem egzekucji komorniczej mimo podpisanego z wierzycielem porozumienia, to wystarczy w ugodzie zawrzeć zdanie:

“Podpisanie porozumienia z wierzycielem w sprawie spłaty zadłużenia, wyłącza możliwość prowadzenia przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego”

W jaki sposób zawrzeć ugodę między wierzycielem a dłużnikiem? na pewno zaoszczędzę Ci trudów z formułowaniem takiej ugody i zaproponuję Ci poniższy wielokrotnie sprawdzony wzór:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Instrukcja dalszego postępowania:

 1. Pobierz wzór ugody.
 2. Wydrukuj ją.
 3. Wypełnij danymi.
 4. Daj do podpisania.
 5. I skoncentruj się na spłacie zadłużenia.

Dlaczego warto podpisać ugodę?

Sądowe dochodzenie wierzytelności będzie wierzyciela kosztować nie tylko pieniądze, ale i czas, który będzie musiał on poświęcić na sprecyzowanie i sporządzenie pozwu o zapłatę, a później wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej i wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika.

Dzięki zawarciu ugody i odrobinie dobrej woli z Twojej strony i ze strony wierzyciela jesteś w stanie spłacić swój dług bez ingerencji sądu i organu egzekucyjnego, a więc spłata zadłużenia odbędzie się w bezstresowej atmosferze i przy minimum formalności.

Podsumowując: wierzycielowi powinno zależeć na ugodzie tak samo jak dłużnikowi! ponieważ wierzyciel w pierwszej kolejności poniesie opłatę za wytoczenie przeciwko dłużnikowi powództwa, którego opłata uzależniona będzie od wartości przedmiotu sporu (wysokość długu).

Jeśli wierzyciel dodatkowo będzie korzystał z pełnomocnika, to kolejnym jego kosztem będą koszty zastępstwa procesowego. A później przy egzekucji komorniczej, wierzyciel poniesie koszty w formie zaliczek na działania komornika, bez gwarancji, że te koszty dłużnik zwróci w przypadku bezskutecznej egzekucji.

Ustępstwa i negocjacje

Jeśli zdecydujesz się na ugodę z wierzycielem, to przy okazji możesz spróbować wynegocjować pewne ustępstwa, które wobec Ciebie może podjąć wierzyciel, mam tu na myśli:

 1. Odstąpienie od naliczania odsetek
 2. Częściowe umorzenie długu
 3. Rozłożenie zadłużenia w czasie
 4. Odroczenie terminu płatności
 5. Spłata długu w dogodnych ratach

Zawarcie ugody dłużnik wierzyciel oznacza, że Ty jako dłużnik, oraz Twój wierzyciel zgadzacie się na pewne ustępstwa, dzięki którym cała sprawa zostanie załatwiona szybko i bezboleśnie dla obu stron! bo na tym właśnie polega istota ugody między stronami…

Odmowa pójścia jednej czy drugiej strony na jakiekolwiek ustępstwa i kompromisy, często przekreśla możliwość zawarcia ugody dłużnik wierzyciel.

 Co powinna zawierać ugoda?

Ugoda, bądź porozumienie jest dokumentem, który wieńczy negocjacje pomiędzy stronami, dokument taki musi zawierać warunki spłaty długu, które ściśle zostały ustalone podczas negocjacji.

Przede wszystkim należy ustalić stosunek prawny wynikający z zadłużenia, a więc należy określić rodzaj długu, czy jest to pożyczka, faktura, rachunek, mandat, kredyt, czy inny rodzaj zobowiązania.

Należy również określić wysokość dochodzonego roszczenia i warunki spłaty, do tego celu świetnie nadaje się harmonogram spłat z rozbiciem na okresy i kwoty, ale może też być samo stwierdzenie comiesięcznych rat w wysokości np. 500 zł, aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

Można też podać jedynie datę, do której całe zadłużenie należy całkowicie spłacić, wtedy jako dłużnik będziesz mógł wpłacać dowolne kwoty na poczet spłaty długu, dbając jedynie o to, by dług spłacić przed końcem upływu terminu spłaty.

Bardzo często w ugodach i porozumieniach pojawia się zapis o uznaniu długu i dobrowolnemu zrzeczeniu się zarzutu przedawniania. Jeśli jako dłużnik zgodzisz się na taki zapis – to ok, wg. mnie lepiej jednak żeby takiego zapisu na porozumieniu nie było.

Podsumowanie

Sporządzając porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, należy pamiętać o bardzo wielu elementach, które muszą w  ugodzie się znaleźć. Sprawę znacznie ułatwi Ci i wierzycielowi pobranie wzoru ugody, który u góry zamieściłam. Ugodę należy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić… Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze