Pomoc w napisaniu ugody z wierzycielem

Forum prawneKategoria: DługiPomoc w napisaniu ugody z wierzycielem
AvatarAnia zapytał 8 miesięcy temu

Witam, chciałbym prosić o pomoc w napisaniu ugody z wierzycielem i rozłożeniem zadłużenia na raty. Dotyczy mBanku, gdzie dług przejęła Kancelaria RK Legal z Warszawy i czy jest możliwość umorzenia odsetek lub części zadłużenia?

Moja sytuacja wygląda tak, że wychowuję synka z niepełnosprawnością i mam świadczenia, dlatego zrezygnowałam z pracy. Proszę o pomoc, gdzie mogę pobrać wzór ugody z wierzycielem?

1 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witaj Aniu,

jeśli wierzyciel zlecił windykowanie długu Kancelarii RK Legal z Warszawy, to jak najbardziej masz prawo, by zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o ugodę na ratalną spłatę długu.

Inaczej windykowanie długu przez firmę windykacyjną sprowadzi na Ciebie dodatkowe koszty windykacyjne, dlatego jak najbardziej warto zwrócić się do wierzyciela z propozycją zawarcia ugody i prośbą o rozłożenie długu na raty, które umożliwią Ci spłatę zadłużenia nawet przy niskich dochodach.

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by w prośbie o ugodę wnioskować także o umorzenie odsetek, które narosły. Wiedz jeszcze, że jeśli uda Ci się zawrzeć ugodę z wierzycielem, to zyskasz ochronę przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i ponoszeniem z tego tytułu dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Ugodę między dłużnikiem a wierzycielem jasno formułuje art. 917 Kodeksu Cywilnego:

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Ugody nie można zawierać poprzez przymuszenie jednej ze stron (dłużnika lub wierzyciela) do tej czynności, ugoda między dłużnikiem a wierzycielem zawsze jest dobrowolna, ponieważ jest to próba polubownego przymierza między obiema stronami, między którymi istnieje spór wynikający z niespłaconego zobowiązania.

UWAGA:

Ugodę zawsze należy sporządzić na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Co więcej, przepisy prawa nie formułują dokładnie treści ugody, dlatego, aby nie narazić się konsekwencje nieprzemyślanych sformułowań w jej treści, pobierz poniższy, wielokrotnie sprawdzony wzór ugody dłużnik – wierzyciel:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Jeśli uda Ci się już podpisać ugodę z wierzycielem, starannie wywiązuj się z postanowień, które wspólnie ustaliliście, chodzi tu w szczególności o:

  • wysokość raty,
  • i termin jej wpłaty na konto wierzyciela.

Pamiętaj, że ugoda nie jest sposobem na pozbycie się firmy windykacyjnej czy komornika! ugoda to ostatnia szansa od wierzyciela na polubowną i bezkosztową spłatę zadłużenia.

Niestosowanie się przez dłużnika do warunków podpisanej przez niego ugody, grozi jej zerwaniem przez wierzyciela i wszczęciem ponownej windykacji, a w dalszej kolejności skierowaniem sprawy na drogę sądową, a później do komornika, co w konsekwencji oznacza dla dłużnika powiększenie ogólnej kwoty zadłużenia o:

  • koszty windykacji,
  • koszty rozprawy sądowej,
  • koszty prowadzenia egzekucji komorniczej.

Trzymam za Ciebie kciuki, aby porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia zakończyło się powodzeniem i spłatą długu.

Koniecznie przeczytaj:

Twoja odpowiedź