Ugoda alimentacyjna – WZÓR i 6 sposobów na jej zawarcie

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana do ich płacenia, polubownie uzgadniają wysokość alimentów na dziecko/dzieci bez konieczności składania w sądzie pozwu o alimenty i poświęcania sprawie nie tylko czasu i zaangażowania, ale i ponoszenia kosztów.

Umowa między rodzicami o alimenty zakłada, że rodzice, partnerzy bądź opiekunowie dziecka pójdą względem siebie na wzajemne ustępstwa, prowadzące do zawarcia ugody.

Ugoda dotycząca świadczeń alimentacyjnych powinna być sporządzona tak, aby chronić obie strony sporu. Ponadto jeśli ugoda między rodzicami będzie zawierać treści niezgodne z prawem, to sąd taką ugodę może uznać za nieważną.

W ugodzie alimentacyjnej nie mogą znajdować się więc zapisy niezgodne z zasadami współżycia społecznego, oraz takie, dzięki którym dochodzi do obejścia prawa w dowolnym tego słowa znaczeniu…

i co ważne: obowiązek alimentacyjny jest niezależny od tego czy rodzice dziecka byli w małżeństwie, czy byli jedynie partnerami.

Jak napisać porozumienie w sprawie alimentów?

Ugoda alimentacyjna może być zawarta między stronami na 6 sposobów:

 • ustnie,
 • u notariusza,
 • przed mediatorem,
 • w trakcie postępowania alimentacyjnego,
 • na posiedzeniu, które wyznaczył sąd na wniosek złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
 • pisemnie i prywatnie, bez angażowania sądu, prawników i notariusza.

Sporządzenie ugody alimentacyjnej bez jakiegokolwiek doświadczenia w tej dziedzinie, jest raczej niemożliwe, ponieważ niemal pewne jest, że umowa zawierać będzie błędy i braki formalne uniemożliwiające później wyegzekwowanie alimentów.

Dlatego, aby ułatwić wam kwestię sporządzenia takiego pisma, zamieszczamy poniżej gotowy i sprawdzony wzór ugody alimentacyjnej:

Ugoda alimentacyjna wzór

Umowa między rodzicami o alimenty gwarantuje dziecku finansowe bezpieczeństwo, dlatego musi być sporządzona z najwyższą starannością o każdy detal!

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Aby właściwie obliczyć wysokość alimentów, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby uprawnionego dziecka, a także możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica.

Powyższe jednak nie stanowią jedynych kryteriów, które powinno się brać pod uwagę, obliczając wysokość alimentów.

Bowiem wziąć pod uwagę należy także to, czy zobowiązany do płacenia rodzic przyczynia się do wychowania oraz utrzymania swojego dziecka.

Chodzi więc o to, czy zobowiązany zabiera dziecko/dzieci na wakacje, na wspólne weekendy, dobrowolnie kupuje dziecku zabawki, ubrania bądź materiały edukacyjne i czy w ogóle bierze czynny udział w życiu dziecka i jego wychowaniu.

Ugoda alimentacyjna a pozew o alimenty

Bardzo często osoba uprawniona do alimentów składa pozew o alimenty do sądu, jednak po kontakcie ze zobowiązanym, dochodzi między nimi do porozumienia odnośnie płacenia alimentów.

Co w takim przypadku dzieje się ze złożonym w sądzie pozwem o alimenty?

Jeśli doszło do porozumienia co do wysokości alimentów, postępowanie sądowe nie jest wtedy konieczne. Dlatego należałoby jak najszybciej cofnąć pozew o alimenty. Z pomocą przychodzi tu:

Art. 203. Cofnięcie pozwu Kpc.

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Cofnięcie pozwu o alimenty wzór pisma

Cofnięcie pozwu o alimenty – wzór pisma

Ugoda alimentacyjna u notariusza

Ugoda alimentacyjna u notariusza jest nie tak często stosowana, jak zwykła umowa ugoda w sprawie o alimenty, ponieważ dochodzą tu dodatkowe koszty w postaci opłaty notarialnej.

Z drugiej jednak strony ugoda jako akt notarialny dotyczący świadczeń alimentacyjnych daje osobie uprawnionej do alimentów możliwość szybkiego wejścia na drogę sądową i zlecenie komornikowi egzekwowania alimentów gdy zobowiązany do ich płacenia nie wywiązuje się ze swojego obowiązku.

Ugoda w formie aktu notarialnego zawsze będzie różnić się od innych ugód, ponieważ każde porozumienie zawiera inne zapisy, kwoty, ponadto w ugodzie może być więcej lub mniej zapisów, mam tu na myśli zapisy dotyczące takich kwestii, jak:

 • wraz z wiekiem dziecka wysokość alimentów będzie systematycznie rosła,
 • wraz ze zwiększaniem się zarobków zobowiązanego kwota alimentów będzie rosła,
 • oświadczenie zobowiązanego do alimentacji o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • itd.

Zanim zdecydujemy się na ugodę w formie aktu notarialnego, aby nie przerazić się kosztami, warto skorzystać z kalkulatora opłaty notarialnej, w którym określimy wartość przedmiotu sporu i okres obowiązku alimentacyjnego – i na tej podstawie dowiemy się jakie będą koszty notariusza.

Jeśli w ugodzie w formie aktu notarialnego znajdzie się oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, to gdy rodzic przestanie płacić alimenty, akt notarialny stanie się tytułem egzekucyjnym, który po otrzymaniu klauzuli wykonalności będzie stanowił przepustkę do wszczęcia egzekucji komorniczej z alimentów.

W celu otrzymania klauzuli wykonalności trzeba jednak złożyć w sądzie podpisaną niegdyś ugodę notarialną oraz wniosek o nadanie jej klauzuli wykonalności.

…a zatem: czy ugoda alimentacyjna u notariusza to dobry pomysł? nie zawsze, bo jeśli oboje rodziców rzetelnie podchodzi do wychowywania i łożenia na dziecko – wystarczy zwykła pisemna umowa, bez konieczności ponoszenia dodatkowych (niemałych) kwot.

Warto też pamiętać, że możliwość zawarcia ugody u notariusza zawsze istnieje jeśli nabierzemy wątpliwości co do rzetelności wykonywania obowiązku alimentacyjnego.

Podsumowanie

Sprawa o alimenty jest skomplikowana i stresująca, i często kosztowna, dlatego postarajcie się dojść do polubownego ustalenia kwoty alimentów, co doprowadzi was do zawarcia ugody, której zapisy muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Umowa alimentacyjna wzór tak naprawdę nie różni się zbytnio od każdego innego rodzaju porozumienia. Umowa między rodzicami o alimenty przede wszystkim powinna:

 • ściśle określać obowiązki stron,
 • precyzyjnie określać strony umowy,
 • zawierać konsekwencje niewywiązania się ze świadczeń alimentacyjnych,
 • a także zawierać własnoręczne podpisy strony uprawnionej i strony zobowiązanej.

Co ważne:

Ugoda między rodzicami o alimenty, jeśli dotyczy więcej niż jednego dziecka, powinna zawierać kwotę alimentów określoną dla każdego dziecka z osobna, zamiast wpisywać kwotę łączną alimentów. Każde z dzieci ma inne potrzeby, a co za tym idzie, kwota alimentów może się różnić.

Ponadto należy pamiętać, że alimenty w czasie mogą zmieniać się, a więc przeważnie rosnąć. Warto więc zadbać o to, aby w ugodzie zamieścić klauzulę mówiącą o możliwości waloryzacji kwoty alimentów!

Kończąc już, umowa alimentacyjna jest świetną alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, co więcej: wniosek o alimenty polubowne przewiduje nawet kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO).

Jeśli obie strony, czyli strona uprawniona do alimentów i strona do nich zobowiązana same potrafią dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów, terminu i warunków płatności, to dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest ugoda alimentacyjna bez rozprawy!

Wzór ugody alimentacyjnej znajdziesz na początku artykułu i możesz zawrzeć ją w dowolnej formie.

Podstawa prawna:

Art. 917 i nast. Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 128 i nast. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Inne przydatne wzory pism:

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze