Ugoda alimentacyjna – WZÓR i 6 sposobów na jej zawarcie

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana, polubownie uzgadniają wysokość alimentów na dziecko/dzieci bez konieczności składania w sądzie pozwu o alimenty.

Umowa między rodzicami o alimenty zakłada, że rodzice, partnerzy bądź opiekunowie dziecka pójdą względem siebie na wzajemne ustępstwa, prowadzące do zawarcia ugody.

Ugoda alimentacyjna powinna być sporządzona tak, aby chronić obie strony sporu. Ponadto jeśli ugoda między rodzicami będzie zawierać treści niezgodne z prawem, to sąd taką ugodę może uznać za nieważną.

W ugodzie alimentacyjnej nie mogą znajdować się więc zapisy niezgodne z zasadami współżycia społecznego, oraz takie, dzięki którym dochodzi do obejścia prawa w dowolnym tego słowa znaczeniu.

Jak napisać porozumienie w sprawie alimentów?

Ugoda alimentacyjna może być zawarta między stronami na 6 sposobów:

  • ustnie,
  • u notariusza,
  • przed mediatorem,
  • w trakcie postępowania alimentacyjnego,
  • na posiedzeniu, które wyznaczył sąd na wniosek złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
  • pisemnie i prywatnie, bez angażowania sądu.

Sporządzenie ugody alimentacyjnej bez jakiegokolwiek doświadczenia w tej dziedzinie, jest raczej niemożliwe, ponieważ niemal pewne jest, że umowa zawierać będzie błędy i braki formalne uniemożliwiające później wyegzekwowanie alimentów.

Dlatego, aby ułatwić wam kwestię sporządzenia takiego pisma, zamieszczamy poniżej gotowy i sprawdzony wzór wniosku o ugodę alimentacyjną:

Ugoda alimentacyjna wzór

Umowa między rodzicami o alimenty gwarantuje dziecku finansowe bezpieczeństwo, dlatego musi być sporządzona z najwyższą starannością o każdy detal.

Jak obliczyć wysokość alimentów

Aby właściwie obliczyć wysokość alimentów, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby uprawnionego dziecka, a także możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica.

Powyższe jednak nie stanowią jedynych kryteriów, które powinno się brać pod uwagę, obliczając wysokość alimentów.

Bowiem wziąć pod uwagę należy także to, czy zobowiązany do płacenia rodzic przyczynia się do wychowania oraz utrzymania swojego dziecka.

Chodzi więc o to, czy zobowiązany zabiera dziecko/dzieci na wakacje, na wspólne weekendy, dobrowolnie kupuje dziecku zabawki, ubrania bądź materiały edukacyjne i czy w ogóle bierze czynny udział w życiu dziecka i jego wychowaniu.

Ugoda alimentacyjna a pozew o alimenty

Bardzo często osoba uprawniona do alimentów składa pozew o alimenty do sądu, jednak po kontakcie ze zobowiązanym, dochodzi między nimi do porozumienia odnośnie płacenia alimentów.

Co w takim przypadku dzieje się ze złożonym w sądzie pozwem o alimenty?

Jeśli doszło do porozumienia co do wysokości alimentów, postępowanie sądowe nie jest wtedy konieczne. Dlatego należałoby jak najszybciej cofnąć pozew o alimenty. Z pomocą przychodzi tu:

Art. 203. Cofnięcie pozwu Kpc.

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Podsumowanie

Sprawa o alimenty jest skomplikowana i stresująca, dlatego postarajcie się dojść do polubownego ustalenia kwoty alimentów, co doprowadzi was do zawarcia ugody.

Umowa alimentacyjna wzór tak naprawdę nie różni się zbytnio od każdego innego rodzaju porozumienia. Umowa między rodzicami o alimenty przede wszystkim powinna:

  • ściśle określać obowiązki stron,
  • precyzyjnie określać strony umowy,
  • zawierać konsekwencje niewywiązania się z ugody,
  • a także zawierać własnoręczne podpisy strony uprawnionej i strony zobowiązanej.

Co ważne:

Ugoda między rodzicami o alimenty, jeśli dotyczy więcej niż jednego dziecka, powinna zawierać kwotę alimentów określoną dla każdego dziecka z osobna, zamiast wpisywać kwotę łączną alimentów. Każde z dzieci ma inne potrzeby, a co za tym idzie, kwota alimentów może się różnić.

Ponadto należy pamiętać, że alimenty w czasie mogą zmieniać się, a więc przeważnie rosnąć. Warto więc zadbać o to, aby w ugodzie zamieścić klauzulę mówiącą o możliwości waloryzacji kwoty alimentów!

Kończąc już, umowa alimentacyjna jest świetną alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, co więcej: wniosek o alimenty polubowne przewiduje nawet kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO).

Jeśli obie strony, czyli strona uprawniona do alimentów i strona do nich zobowiązana same potrafią dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów, terminu i warunków płatności, to dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest ugoda alimentacyjna bez rozprawy!

Wzór ugody alimentacyjnej znajdziesz na początku artykułu i możesz zawrzeć ją w dowolnej formie.

Podstawa prawna:

Art. 917 i nast. Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 128 i nast. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Inne przydatne wzory pism:

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf
Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Pozew o uchylenie alimentów

Pozew-o-uchylenie-alimentów
Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze