Czy komornik może zająć firmowe konto?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć firmowe konto?
Beata zapytał 5 lat temu

Dzień dobry,

mąż ma firmę i mamy zajęcie komornicze, od razu mówię, że komornika spłacę, nie chce nic unikać długów, mam tylko pytanie: komornik zajął wszystkie konta firmowe i prywatne, chodzi mi o to, czy jest możliwość, aby komornik odblokował, chociaż to firmowe konto?

Muszę zrobić pracownikom wypłaty, a poza tym jestem bez środków do życia, bo nic z prywatnego konta nie mogę wybrać. Czy komornik może zająć firmowe konto?

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

czy komornik może zająć konto firmowe? niestety tak, komornik ma prawo dokonać zajęcia wszystkich rachunków bankowych należących do dłużnika, bez względu czy są to konta ROR, firmowe, czy te, dla których dłużnik jest jedynie współposiadaczem. Wyjątkiem jest  rachunek powierniczy.

We wszystkich rodzajach rachunków, prócz firmowego obowiązuje, jednak kwota wolna od zajęcia, wynosząca 75% miesięcznej płacy minimalnej brutto – obecnie 1 687,50 zł.

Z rachunku firmowego komornik, co do zasady ma prawo pobrać wszystkie zgromadzone na nim środki. Jednakże w myśl zasadzie wyrażonej w art. 889 § 2 kodeksu postępowania cywilnego wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi.

Aby komornik zwolnił potrzebne Wam środki na wypłatę pensji dla pracowników, należy zwrócić się do niego z odpowiednim wnioskiem, załączając kartę płac lub inne dokumenty kadrowe – księgowe wskazujące na potrzebę zwolnienie żądanej kwoty.

Należy pamiętać, że kwota wynagrodzenia, która powinna zostać zwolniona, dotyczy nie tylko płacy zasadniczej, ale również premii, dodatków, nagród i prowizji wynikających z umowy o pracę i innych umów np. umowy zlecenie.

Aby  uniknąć blokady na następne miesiące, we wniosku do komornika można wnieść o zwolnienie żądanej kwoty również na przyszłość.

Jeżeli komornik nie przychyli się do wniosku, dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje skarga na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Magdalena odpowiedział 4 lata temu

Witam. Mam pytanie dotyczące zajęcia komorniczego. Otóż. Czy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności i prowadzonym koncie formowym komornik może zabrać bez wyjątku 100% wpływów? co w przypadku konieczności opłacenia składek na ZUS?
pozdrawiam Magdalena

odpowiedział 4 lata temu

Witam, mam pytanie. Czy komornik ma prawo zabrać wszystkie pieniądze z konta firmowego? Mąż ma firmę jednoosobową, z zarobionych pieniędzy robi opłaty typu ZUS, podatki, oraz utrzymuje rodzinę 3-osobową. Obecnie ma komornika, który zajął konto w całości, nie zostawiając nic na koncie firmowym. Komornik wyzerował wszytko. Czy ma takie prawo? zostawiając rodzinę i męża bez środków do życia?

Norbert148 odpowiedział 4 lata temu

Witam,

zaciągnąłem kredyt w Banku Pocztowym na kwotę 20 000 zł, przez pierwszy rok spłacałem regularnie raty po 636 zł, niestety straciłem pracę i straciłem jednocześnie płynność finansową.

Zaciągnąłem jeszcze 2 chwilówki i kredyt pod zastaw samochodu, ten ostatni regularnie spłacam, jednocześnie spłacając jedno zobowiązanie, zaniedbałem to pierwsze z Banku Pocztowego. Od 02 października tego roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, posiadam konto firmowe, które parę dni temu zajął komornik na kwotę 24 000 zł.

Nie ukrywam, że martwi mnie ta sprawa, czy komornik nie zajmie mi samochodów? posiadam jeden osobowy, którego współwłaścicielem jest firma pożyczkowa i busa, bez którego nie będę mógł dalej prowadzić działalności gospodarczej.

Jednocześnie zajęcie konta firmowego, również utrudnia mi prowadzenie działalności. Przed zajęciem zacząłem spalać zadłużenie, wpłaciłem w sumie 400 zł, w dwóch ratach cotygodniowych, tyle bylem wstanie. Czy jest jakaś możliwość wyjścia z tej patowej sytuacji? czy można wstrzymać egzekucję komorniczą?

Proszę o radę, pozdrawiam.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam, niestety prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz aktywami firmy, również za swoje poprzednie zobowiązania, bowiem prawo nie odróżnia majątku prywatnego przedsiębiorcy i majątku, który wygenerowała jego firma.

Powyższe przekłada się na to, że komornik może w przyszłości dokonać zajęcia obu samochodów, które potrzebne Ci są do działania przedsiębiorstwa, które rozwinąłeś.

Aby uniknąć niepotrzebnych zajęć i związanych z nimi trudnościami, m.in. utraty samochodów w toku licytacji komorniczej, zasadnym będzie odnalezienie porozumienia z komornikiem, który prowadzi przedmiotową egzekucję.

Jesteś przedsiębiorcą, dlatego komornik nie jest w stanie oszacować, jaki majątek w pieniądzu będzie mógł zajmować w każdym nowym miesiącu, dlatego masz szansę wyjść z inicjatywą dokonywania dobrowolnych wpłat, na rzecz spłaty wierzyciela. Niestety, okoliczność, że nie da się przewidzieć postępowań egzekucji, powoduje, że majątek firmy, w tym samochody są zagrożone.

Musisz więc, nie tracąc czasu, podjąć kontakt z komornikiem, próbując wynegocjować odstąpienie od zajęcia rachunku oraz innych przedmiotów majątku,  zobowiązując się do comiesięcznych wpłat.

Musisz jednak wiedzieć, że główna decyzja należy do wierzyciela. Komornik natomiast działający jakby na jego wniosek, zobowiązany jest prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika, prócz tego, który od zajęcia egzekucyjnego został wyłączony mocą ustawy, dlatego o zawieszenie postępowania z rachunku bankowego musisz wystąpić również do wierzyciela.

Jeśli zaproponujesz wpłaty, w dobrej kwocie masz szansę zawrzeć porozumienie, czego Ci ogromnie życzę.

Jeżeli nie dojdzie do ugody, możesz rozważyć możliwość przekształcenia firmy w spółkę z o.o., do majątku, której komornik będzie mógł się dobrać, jednak jeśli będziesz dokonywać comiesięcznych wpłat, wydaje mi się, ani wierzyciel, ani komornik nie ruszy majątku spółki, który inaczej niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej jest odrębny od majątku wspólnika spółki.

Niemniej jednak nie rezygnuj z sukcesywnych wpłat na rzecz spłaty wierzytelności.

agn.n. odpowiedział 4 lata temu

Witam, mam komornika. Nie mam konta firmowego na siebie, a prywatne konto założone na tatę. trwa to już dłuższy czas. Od listopada jest wymóg płatności fv z mechanizmem podzielonej płatności za usługi, a co za tym idzie założenie konta firmowego. Czy jak będzie zajęcie komornicze na rachunku firmowym uda mi się opłacić fv za paliwo np.? czy komornik zajmie mi te pieniądze?