Jak długo komornik może zablokować KONTO? ile trwa odblokowanie?

Witam, po wszczęciu egzekucji komorniczej od razu nastąpiła blokada konta bankowego przez komornika. Teraz chciałabym zapytać, jak długo komornik może zablokować konto bankowe? i ile trwa odblokowanie konta przez komornika? Dług, który mam będę spłacać przez komornika jeszcze jeden miesiąc (jedna rata). Nie wiem właśnie tylko, jak to wszystko będzie wyglądać po spłacie zadłużenia…

Ile czasu ma bank na odblokowanie konta, gdy egzekucja zostanie zakończona? czy komornik poinformuje bank? co z wierzycielem? kto się będzie ze mną kontaktował? no i czy otrzymam jeszcze jakieś pismo od komornika podsumowujące wpłaty, których dokonałam na poczet długu?

Chciałbym jeszcze dopytać o koszty egzekucji komorniczej, czy one były uwzględnione w ratach, jakie płaciłam, czy dostanę do zapłaty jakąś jeszcze kwotę na koniec postępowania egzekucyjnego od komornika?

Nie ukrywam, że blokada środków na koncie bankowym to dla mnie spora niedogodność i chcę, żeby to konto komornik odblokował jak najszybciej, za dużo kosztuje mnie to nerwów… gdyby komornik się ociągał z odblokowaniem mojego rachunku, to mogę prosić o wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika? Pozdrawiam!


Jak długo komornik może zablokować konto?

Witaj, nic dziwnego, że blokada rachunku bankowego zaskoczyła cię. Obecnie, dzięki aplikacji OGNIVO komornicy posiadają sprawne narzędzia do pozyskania informacji, czy dłużnik, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja, jest posiadaczem rachunku/rachunków bankowych oraz w jakich bankach.

Dzięki takiemu, nowoczesnemu rozwiązaniu, bez potrzeby wykonywania czynności terenowych komornik otrzymujący wniosek egzekucyjny może sprawnie dokonać zajęcia rachunku bankowego dłużnika.

Zajęcie rachunku bankowego w toku egzekucji komorniczej

Zatem wystarczy elektronicznie przesłane do banku zawiadomienie o zajęciu rachunków dłużnika, by na tej podstawie bank jeszcze tego samego dnia zablokował saldo na rachunku do wysokości zajętej wierzytelności.

O powyższym mówi wprost art. 889 kpc.

W praktyce dzieje się tak, że zajęcie następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez bank informacji od komornika.

W myśl zapisom art. 889(2) kpc. realizacja egzekucji z rachunku bankowego przebiega w ten sposób, że bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu.

Zajęcie odbywa się zatem bardzo szybko i sprawnie, co pozwala na przeprowadzenie skutecznej egzekucji i ściągnięcie wierzytelności w krótkim czasie.

Zakończenie egzekucji z rachunku bankowego – cofnięcie zajęcia

Ty napisałaś, że w kolejnym miesiącu zajęta w toku egzekucji z rachunku bankowego kwota powinna wystarczyć na spłatę całej wierzytelności. Jeśli tak jest, to bank automatycznie powinien dokonać zwolnienia salda (zablokowanego konta bankowego).

Jeśli chcesz ustalić, jaka kwota widnieje na chwilę obecną do spłaty, możesz to sprawdzić, logując się w systemie bankowości internetowej swojego banku – jeżeli oczywiście posiadasz konto internetowe.

Pozostałą do spłaty, a więc zablokowaną przez bank kwotę powinnaś znaleźć, wchodząc w zakładkę dotyczącą szczegółów salda.

Jeżeli bank pobierze wskazaną kwotę w całości, pozostałe na rachunku bankowym środki powinny automatycznie zostać oddane do twojej dyspozycji.

Blokada rachunku bankowego, a umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zajęte przez bank środki zostają przekazane do rozliczenia komornikowi, który po stwierdzeniu, że pokryły one w całości świadczenie egzekwowane wraz z kosztami i opłatami wydaje postanowienie o umorzeniu postępowaniu egzekucyjnego, cofając dokonane w toku postępowania zajęcia.

Na przestrzeni kolejnych kilkunastu dni powinnaś zatem otrzymać pismo z kancelarii komorniczej z informacją o umorzeniu egzekucji, cofnięciu zajęcia rachunku bankowego oraz pobranej opłacie.

Nie otrzymasz jednak dokładnego wyliczenia zajętych w toku postępowania pieniążków. O takowe musisz zwrócić się do komornika ze stosownym wnioskiem, jest to wniosek o udzielenie informacji na temat wpłacanych przez dłużnika pieniędzy na poczet zadłużenia.

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Koszty komornicze w toku postępowania egzekucyjnego

Jeżeli chodzi natomiast o kolejne twoje pytanie, czyli koszty postępowania komorniczego, to muszę ci wyjaśnić, że w myśl obowiązujących zasad do wartości egzekwowanego świadczenia stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku, lub rozszerzenia egzekucji.

Zatem koszty egzekucji komorniczej zostaną pobrane wraz z należnością główną, w toku zajęcia rachunku bankowego.

Do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia nie wlicza się natomiast kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa przez adwokata, lub radcę prawnego w tym postępowaniu – mówi o tym art. 46 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Opłata stosunkowa przy egzekucji z rachunku bankowego

Zgodnie z przepisem art. 49 niniejszej ustawy przy egzekucji świadczeń pieniężnych z rachunku bankowego, komornik pobierze od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższą niż 1/20 i nie wyższą niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

I jak wskazuje dalszy zapis niniejszego przepisu, w celu pobrania tak naliczonej opłaty komornik wyda postanowienie, w którym wezwie dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Musisz zatem liczyć się z obowiązkiem uregulowania opłaty egzekucyjnej w wysokości 8% wyegzekwowanego świadczenia. Opłata ta wyniesie nie mniej niż 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli minimum 213,57 zł.

Aby zamknąć całe postępowanie egzekucyjne i uniknąć dalszych nieprzyjemnych rozwiązań po otrzymaniu postanowienia o naliczeniu opłaty egzekucyjnej przez komornika ureguluj ją w określonym terminie. Tylko w ten sposób pozbędziesz się długu, nerwów i frustracji, o których piszesz.

Podsumowując:

Jak długo komornik może blokować konto?

Organ egzekucyjny może blokować rachunek bankowy dłużnika tak długo, dopóty ten nie spłaci swojego zadłużenia wobec wierzyciela w całości, lub do momentu, aż wierzyciel zadecyduje o odwołaniu działań komornika poprzez złożenie wniosku o umorzenie lub zakończenie egzekucji komorniczej.

Ile Trwa odblokowanie konta bankowego?

Komornik musi zwolnić konto bankowe dłużnika spod zajęcia natychmiast po wydaniu przez komornika decyzji o zakończeniu lub umorzeniu toczącej się egzekucji komorniczej.

Następnie bank na wniosek komornika odblokowuje zajęte konto bankowe dłużnika.

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Jeśli komornik będzie ociągał się z wydaniem decyzji o odblokowaniu Twojego konta bankowego, to należy wtedy złożyć skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Wzór skargi znajduje się poniżej:

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Mam nadzieję, że zamieszczone w tym materiale informacje nieco Cię uspokoją. Jedyną dla Ciebie niespodzianką może być fakt, że oprócz spłaconego zadłużenia będziesz musiała jeszcze pokryć koszty komornicze w wysokości 8% wyegzekwowanej przez komornika kwoty.

Mam jednak nadzieję, że blokada konta bankowego przez komornika szybko zostanie zdjęta, a Ty w pełni odzyskasz dostęp do swoich pieniędzy!

Dodatkowo załączam wzór pisma, dzięki któremu ściągniesz blokadę komorniczą na swoim rachunku bankowym.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

5 komentarzy w “Jak długo komornik może zablokować KONTO? ile trwa odblokowanie?”
 1. Witam, Jak długo komornik może zajmować środki na koncie skoro egzekucja została umorzona? piszecie, że natychmiast komornik ma to zajęte konto odblokować, ale minął tydzień i wciąż nie mam dostępu do swoich pieniędzy… nie przysłowiowego “noża na gardle” jeśli chodzi o pieniądze, ale skoro komornik zobowiązuje mnie do przestrzegania terminów co do dnia! to chyba wypadałoby tego samego żądać od komornika, aby terminu odblokowania konta bankowego także przestrzegał prawda?

 2. Witam, z powodu zaległości komornik zajął mi konta bankowe, na jedno konto mam wpływy, a na drugim tylko dług wobec banku który spłacam. Teraz nie mam jak bo konto jest zablokowane. Czy mam szanse na odblokowanie jednego konta bankowego? tego na którym mam zaległość wobec banku i czy uda się to po piśmie wysłanym do komornika i jakie dać argumenty żeby to zadziałało?

  Mam jeszcze pytanie czy są jakieś ustawowe terminy ile komornik może ściągać dług z konta? Aż ściągnie cały dług czy po jakimś czasie nawet nie całej kwoty przechodzi do innych działań np. zajęcie mienia dłużnika?

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety nie widzę szansy na odblokowanie przez komornika jednego z kont bankowych. Komornik w takich sytuacjach ma pierwszeństwo ściągania swoich długów (tzn długów wierzyciela). Problem który opisujesz to bardzo częsty problem, kiedy egzekucja z rachunku bankowego blokuje możliwość spłaty debetu na koncie, czy innego zadłużenia wobec banku. Co do okresu w jakim komornik zajmuje konto dłużnika, to niestety nie ma żadnego czasowego limitu. Komornik będzie zajmował Twoje konto tak długo jak dług istnieć będzie zadłużenie u komornika.

 3. Mam problem, zostało mi zajęte konto przez komornika, komornik pobrał już kwotę jedną i drugą kwotę też mi zablokował, bo dostaje co tydzień pieniądze z umowy zlecenia, dzwoniłam do banku i dzwoniłam do komornika – pracownica wzięła moje dane firmy i wysłała dziś ok 9.00 pismo o odblokowanie z konta pieniędzy, ile czasu trzeba czekać na usunięcie blokady na koncie bankowym?

 4. Dziś przelałem do kancelarii komorniczej całość zadłużenia. Ile czasu od tego momentu trzeba czekać na zdjęcie komorniczej blokady z konta bankowego? Bardzo będę wdzięczny za udzieloną informację w tej sprawie. Czy ja będę zobowiązany teraz napisać prośby lub wnioski o odblokowanie mojego konta? Bardzo trudna sytuacja, ponieważ moje konto nadal jest wyzerowane. Dziękuję z góry i pozdrawiam

Comments are closed.