Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć czy komornik postąpił zgodnie z prawem. Zostawiłem na koncie z poprzedniej wypłaty z tytułu umowy o pracę za miesiąc kwiecień kwotę 800 zł (kwota na 1 maja ). W kwietniu komornik zostawił mi zgodnie z zasadami 1575 zł.

Do 25 maja po wypłatach zostało mi na koncie 11 zł. Gdy wpłynęła teraz wyplata za maj 25-tego, to komornik pozostawił mi na koncie 650 zł. Dlaczego tak się stało i czy mógł komornik tak postąpić?

Czy oznacza to, że gdy wpływa wyplata za dany miesiąc, mam ją zaraz wypłacać żeby nic nie zostało na następny. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.


Zajmowanie przez komornika konta bankowego, to oprócz zajęcia pensji, świadczeń i zwrotu podatku, najczęstsze sposoby na egzekwowanie przez komornika należności, których odzyskanie od dłużnika zlecił wierzyciel.

komornik-zabrał-za-dużo-z-konta-bankowego

Co się stało, że komornik zabrał za dużo z konta bankowego? sprawdź któryś z trzech scenariuszy!

Zanim komornik dokona zajęcia konta bankowego dłużnika, musi to konto bankowe najpierw namierzyć, komornik wtedy najczęściej posługuje się dobrodziejstwem systemu OGNIVO, ale aby skorzystać z tego systemu, organ egzekucyjny musi najpierw wystąpić z wnioskiem do Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Komornik może od niedawna korzystać też z Centralnej informacji o rachunkach bankowych, jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu komornik namierzy rachunki bankowe założone w:

  • bankach komercyjnych,
  • bankach spółdzielczych,
  • Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK-i).

Znalezienie konta bankowego dłużnika, może też odbyć się poprzez wysłanie przez komornika zapytania do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, pracodawcy czy przez czynności terenowe. Prawo do tego daje mu:

Art. 761. § 1.  Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

… co dalej?

Komornik mając dane na temat prowadzonych przez dłużnika rachunkach, może przystąpić do zajęcia rachunku bankowego, tutaj w grę wchodzi: art 889 K.p.c:

§1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;

W tym momencie, jeśli prowadzisz rachunek bankowy wspólnie z małżonkiem, warto przeczytać teraz:

Ile komornik może zająć z konta bankowego w 2018 roku? wolne od zajęcia są środki w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na 2018 rok, skoro minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto, to komornik może z konta zabrać jedynie 1575 zł, co trzeba wiedzieć, limit ten odnawia się każdego miesiąca!

Jeśli jednak długi dłużnika mają charakter alimentacyjny, to komornik nie ma obowiązku stosować kwoty wolnej od zajęcia i może zająć całą kwotę jaka znajduje się na koncie bankowym alimentacyjnego dłużnika.

… dlaczego komornik zajął z Twojego konta bankowego aż tyle?

Istnieją wg mnie trzy scenariusze: pierwszy to taki, że być może do zajęcia Twojego konta bankowego dołączył drugi komornik i teraz Twoje konto bankowe uszczuplane jest przez dwóch komorników.

Aby wyjaśnić tą kwestię, należy udać się do banku i poprosić o wyciąg z konta i sprawdzić dane komornika i sygnatury akt, jeśli będą dwie różne sygnatury akt, to na pewno pojawił się drugi komornik, dochodzi wtedy do zbiegu egzekucji komorniczych.

Drugi scenariusz jaki domniemam, to zwykła pomyłka komornika, musisz wtedy złożyć wniosek o zwolnienie środków pieniężnych spod zajęcia komorniczego. Wzór wniosku o zwolnienie środków znajdziesz w dziale: wzory pism i wniosków komorniczych.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Trzeci scenariusz, to trudności i nieporozumienia związane z datą księgowania przez bank Twoich wydatków w obrębie miesięcznego limitu. Pamiętaj zatem, że wypłata gotówki z bankomatu i płatności kartą debetową to transakcje płatnicze, które wlicza się do wykorzystania kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym.

Być może stało się tak, że dokonałeś jakiejś transakcji pod koniec miesiąca i transakcja ta została zaksięgowana przez bank już na nowy miesiąc?

Należy zawsze pamiętać, że każda transakcja bezgotówkowa i gotówkowa, ma dwie daty: datę transakcji i datę rozliczenia. Czyli jeśli 31 maja zapłacisz kartą debetową za zakupy, to operację tą bank zaksięguje np. 3 czerwca :-) wtedy pomniejszasz kwotę wolną od zajęcia już na czerwiec…

Ponadto, jeśli nie zgadzasz się z zajęciem kwoty na koncie bankowym, którego dokonał komornik, to przysługuje Ci złożenie skargi na czynności komornika <– tutaj dowiesz się gdzie i jak złożyć skargę na komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie: