Jestem współwłaścicielem konta z babcią, aby płacić jej rachunki. Kilka miesięcy temu na konto wszedł komornik i zabiera cześć emerytury babci. Ja nie mam żadnych dochodów i nie mieszkam w Polsce. Czy to jest zgodne z prawem, żeby potrącać wynagrodzenie, które nie jest moje? Ponieważ nie jestem w Polsce, nie mogę się dowiedzieć, co to za zadłużenie.


Współwłaściciel konta bankowego a komornik

komornik-zajął-wspólny-rachunek-bankowy

Co zrobić gdy komornik zajął wspólny rachunek bankowy? są dwa dające 100% pewność rozwiązania, zobacz jakie:

Musisz wiedzieć, że konto bankowe może być przedmiotem egzekucji komorniczej i podlega ono zajęciu przez komornika. Oczywiście nie ma w tym nic złego, że do jednego rachunku bankowego przynależy więcej niż jedna osoba, bo jest to zgodne z prawem

Art. 51. Prawo bankowe

Rachunek bankowy wspólny. Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardzo przykro, jeśli niewinna niczemu babcia, obciążana jest Twoimi długami :/. Szybkie doraźne rozwiązanie, to założenie przez babcię nowego konta bankowego i skierowanie tam swojej emerytury, wtedy komornik nie zabierze jej nawet grosza.

Przechodząc jednak do sedna sprawy, to zajęcie przez komornika Twojego konta bankowego, do którego przynależy również osoba trzecia, jest niestety częstym procederem.

Komornik po prostu poszukuje Twojego rachunku bankowego przez system OGNIVO, i gdy znajdzie taki rekord, wysyła do banku pismo o zajęcie wszystkich rachunków bankowych Pana „Jana Kowalskiego”, bez względu na to ilu jest przypisanych do tego rachunku współwłaścicieli.

system-ognivo

Tak działa system OGNIVO

Bank ma obowiązek wtedy zastosować się do wytycznych organu egzekucyjnego (komornika) i zajmuje środki zgromadzone na koncie jak i przyszłe środki, które dopiero wpłyną na to konto.

Sama procedura egzekucyjna, którą zresztą reguluje kodeks postępowania cywilnego na podstawie tytułu wykonawczego, który został wystawiony na dłużnika, może być prowadzona z rachunku wspólnego które prowadzi sam dłużnik oraz osoby trzecie.

Art. 891 [1] § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich.

W takim wypadku egzekucja z rachunku bankowego, prowadzona będzie z udziału dłużnika w rachunku wspólnym zgodnie z treścią umowy która reguluje prowadzenie takiego rachunku, którą dłużnik musi przedłożyć komornikowi w terminie do 7 dni od zajęcia tego rachunku.

Jeżeli przedłożona umowa nie określa udziału poszczególnych współposiadaczy konta bankowegolub gdy dłużnik w ogóle nie przedłoży takiej umowy komornikowi, to komornik domniemywa, że udziały w zajmowanym rachunku bankowym są równe.

Czyli jeśli jest dwóch współposiadaczy rachunku bankowego, to komornik przyjmie, że do każdego z nich należy 1/2 środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku bankowym, jeśli jest trzech współposiadaczy, to  1/3, jeśli jest czterech współposiadaczy, to 1/4 środków itd.

Gdy komornik ustali udziały współposiadacza, który jest dłużnikiem, komornik zwalnia udziały pozostałych współposiadaczy rachunku bankowego od egzekucji którą właśnie prowadzi na dłużniku.

Jeśli tak jak piszesz, jesteś poza Polską, to w takiej sytuacji poradziłabym Ci, abyś przekazał babci, że najszybszym a zarazem najprostszym rozwiązaniem ochrony jej emerytury, będzie założenie przez nią swojego własnego konta bankowego.

Wciąż przecież możesz płacić jej rachunki, jeśli babcia poda Ci dane dostępu do jej konta, nie musisz być przecież współwłaścicielem tego rachunku.

Co jeszcze można zrobić, gdy komornik zajmie wspólne konto bankowe?

Możesz ustanowić dłużnika jedynie pełnomocnikiem konta bankowego. Mając długi i komornika „na głowie”, to bardzo dobre rozwiązanie, bo komornik takiego rachunku bankowego zająć nie może.

Jeśli chodzi o ustanowienie pełnomocnictwa konta bankowego, to rozróżniamy:

  • Pełnomocnictwo ogólne – wtedy pełnomocnik ma niemal prawie takie same prawa jak sam właściciel rachunku bankowego.
  • Pełnomocnictwo szczegółowe (rodzajowe) – wtedy dla pełnomocnika określa się konkretne uprawnienia, np. limit wypłaty z bankomatu do kwoty 300 zł/msc.

Na koniec jeszcze zamieszczam art. 891, który jasno traktuje o zajęciu wspólnego konta bankowego.

Art. 891 Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich

§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia.

Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Wybrane specjalnie dla Ciebie: