Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością?

Witam. Jestem współwłaścicielem samochodu osobowego, który został zajęty przez komornika (dokonano wpisu). Ale to nie ja jestem dłużnikiem, tylko drugi współwłaściciel samochodu. Jakie mam prawa odnośnie tego zajęcia ruchomości? normalnie figuruję w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel auta… czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością? co mogę zrobić żeby komornik nie zajął samochodu?


Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością?

Witaj, zajęcie samochodu, którego jesteś współwłaścicielem nastąpiło zgodnie z prawem.

Współwłasność samochodu a licytacja komornicza

Współwłasność samochodu a licytacja komornicza

Jednak samo zajęcie przez komornika auta nie pozbawia cię prawa własności i nie oznacza również, że samochód na pewno zostanie sprzedany w toku wyznaczonych licytacji komorniczych.

Aby zadbać o swoją własność musisz jednak być czujnym. Prawdopodobnie czeka cię mnóstwo formalności, które w konsekwencji pozwolą ci wyprowadzić całą sprawę z korzyścią dla siebie, a przede wszystkim zablokują przeniesienie prawa własności przedmiotowego auta na obcą osobą.

Poniżej napiszę, co możesz zrobić by komornik nie zlicytował twojego samochodu.
Wyjaśnię również, jakie masz prawa i w jaki sposób możesz korzystać ze swojej współwłasności.

Egzekucja komornicza, a samochód we współwłasności z dłużnikiem

Komornik, który przyjął wniosek egzekucyjny skierowany przeciwko Twojemu współwłaścicielowi samochodu może podjąć szereg czynności zmierzających do ściągnięcia należności.

Może zająć i zlicytować ruchomości należące do dłużnika, a także ułamkowe prawo własności jakie mu do nich przysługuje.

Dłużnik zatem nie musi być jedynym właścicielem zajętych przedmiotów – ruchomości, czy też nieruchomości, by komornik skierował do nich egzekucję.

Egzekucja z ułamkowej części prawa własności

W przypadku egzekucji z ułamkowej części prawa własności, tak jak to ma miejsce w twojej sprawie z udziału 1/2 części samochodu zastosowanie znajdują przepisy art. 846. Egzekucja z ułamkowej części wspólnej rzeczy ruchomej:

„Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.”

Wobec tego już wiesz, że jeśli komornik wystawi wasz samochód na sprzedaż, to egzekucji będzie podlegać jedynie udział w aucie przysługujący twojemu wspólnikowi, czyli domyślnie 50/50.

W praktyce jednak licytacje udziału w prawie własności ruchomości nie są zbyt popularne. Bo pomyśl, jaka osoba obca chciałaby kupić używany samochód na współwłasność z osobą, której również nie zna i z którą będzie musiała dzielić prawo posiadania.

Sprawa zajętego przez komornika samochodu nie skończy się jednak wtedy, gdy nie znajdzie się zainteresowany zakupem udziału w prawie własności.

Sprzedaż samochodu przez komornika

Niestety jeśli w toku wyznaczonej przez komornika licytacji nie znajdzie się żaden oferent i tak nie możesz spać spokojnie, bowiem nie zamyka to jeszcze sprawy egzekucji z samochodu.

Zgodnie z art. 877 kpc jeżeli druga licytacja udziału nie przyniesie skutku, to w przeciągu kolejnych dwóch tygodni wierzyciel twojego wspólnika będzie miał prawo przejąć jego udział w aucie za cenę nie niższą od ceny wywołania.

I dopiero jeżeli wierzyciel nie skorzysta z możliwości wejścia we współposiadanie samochodu, komornik umorzy postępowanie w przedmiocie egzekucji z niesprzedanego samochodu.

Jak egzekucja samochodu potoczy się w waszej sprawie?

Zapewne tok sprawy zależeć będzie od tego, jaka jest wartość zajętego auta.

Bo jeśli jest to samochód nowy lub przedstawia dużą wartość, to można przyjąć, że znajdzie się oferent lub zainteresowanym w wejście w prawo własności będzie wierzyciel.

Jeśli jest odwrotnie, czyli wasz samochód jest niewiele wart, być może egzekucja w tym zakresie zostanie umorzona, a komornik cofnie zajęcie samochodu.

Zniesienie współwłasności zajętych przez komornika ruchomości

Niemniej jednak niczego nie możesz być pewny i jeśli zależy ci na zatrzymaniu samochodu, możesz złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności.

Niestety sprawa sądowa związana jest zarówno z kosztami (300 zł – zgodny podział, 1000 zł – wniosek o zniesienie współwłasność, gdy pomiędzy udziałowcami nie ma zgody, co do sposobu podziału) i oczywiście z czasem.

Sąd może wyznaczyć rozpoznanie sprawy nawet za kilka miesięcy.

Inną możliwością jest złożenie oferty zakupu zajętego przez komornika udziału. Jeśli masz potrzebne środki możesz wziąć udział w licytacji komorniczej samochodu.

Masz również prawo zwrócenia się do komornika z żądaniem sprzedaży całego auta.

W takiej sytuacji, kiedy dojdzie do licytacji komornik podzieli uzyskaną kwotę na części odpowiadające udziałom.

Ty dostaniesz kwotę proporcjonalną do wartości twojego udziału, druga część należąca do twojego wspólnika zostanie przeznaczona przez komornika na zaspokojenie wierzyciela.

Podsumowując:

Komornik, który zajął samochód stanowiący twoją współwłasność nie może sprzedać całego samochodu, lecz jedynie udział w prawie własności należący do dłużnika.

Jako współwłaściciel auta w toku licytacji komorniczej masz również prawo nabyć udział w prawie własności samochodu należący do dłużnika.

Jednakże na twój wniosek komornik zlicytuje cały samochód a uzyskaną ze sprzedaży kwotę podzieli stosownie do udziałów.

Do czasu sprzedaży samochodu lub umorzenia postępowania egzekucyjnego każdy ze współwłaścicieli ma prawo korzystać z samochodu na ustalonych między sobą zasadach.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...


4 komentarzy

 1. Dariusz D.

  Witam, mam u wierzyciela 5.000 zł długu, sprawa niestety trafiła do komornika. Problem polega na tym, że jestem współwłaścicielem auta wartości około 15 tys. zł. Komornik ma zamiar zająć to auto a w sumie to pół auta i wystawić je na komorniczą licytację. Co stanie się jeśli ktoś to auto na licytacji kupi? jak będzie wyglądać podział z możliwości korzystania tego auta jeśli właścicielami będę dwie różne nie znające się osoby? czy obecny współwłaściciel będzie musiał udostępniać auto na żądanie ewentualnego nowego współwłaściciela? jak to miało by wyglądać?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Art. 206 K.c.

   „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

   Warto też przytoczyć tu uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r.(sygn. akt III CZP 3/08), która mówi: „współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wykluczający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy”.

 2. stylos

  Witam, jaki przepis daje wierzycielowi przejęcie samochodu jeśli nie zostanie on sprzedany w drodze licytacji komorniczej?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Art. 877. Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela.

   Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania.

   § 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejętej na własność.

   Pozdrawiam!

NAPISZ KOMENTARZ