Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością?

Witam. Czy komornik może zająć samochód jak jest współwłaściciel? Jestem współwłaścicielem samochodu osobowego, który został zajęty przez komornika (dokonano wpisu). Ale to nie ja jestem dłużnikiem, tylko drugi współwłaściciel samochodu.

Jakie mam prawa odnośnie do tego zajęcia ruchomości? normalnie figuruję w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel auta… czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością? co mogę zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu?


Czy komornik może zająć samochód, jak jest współwłaściciel?

Witaj, zajęcie samochodu, którego jesteś współwłaścicielem, nastąpiło zgodnie z prawem.

Współwłasność samochodu a licytacja komornicza
Współwłaściciel auta a komornik

Jednak samo zajęcie przez komornika auta nie pozbawia cię prawa własności i nie oznacza również, że samochód na pewno zostanie sprzedany w toku wyznaczonych licytacji komorniczych.

Aby zadbać o swoją własność, musisz jednak być czujnym. Prawdopodobnie czeka cię mnóstwo formalności, które w konsekwencji pozwolą ci wyprowadzić całą sprawę z korzyścią dla siebie, a przede wszystkim zablokują przeniesienie prawa własności przedmiotowego auta na obcą osobą.

Poniżej napiszę, co możesz zrobić, by komornik nie zlicytował twojego samochodu.
Wyjaśnię również, jakie masz prawa i w jaki sposób możesz korzystać ze swojej współwłasności.

Egzekucja komornicza, a samochód we współwłasności z dłużnikiem

Komornik, który przyjął wniosek egzekucyjny skierowany przeciwko Twojemu współwłaścicielowi samochodu, może podjąć szereg czynności zmierzających do ściągnięcia należności.

Może zająć i zlicytować ruchomości należące do dłużnika, a także ułamkowe prawo własności, jakie mu do nich przysługuje.

Dłużnik zatem nie musi być jedynym właścicielem zajętych przedmiotów – ruchomości, czy też nieruchomości, by komornik skierował do nich egzekucję.

Egzekucja z ułamkowej części prawa własności

W przypadku egzekucji, z ułamkowej części prawa własności, tak jak to ma miejsce w twojej sprawie z udziału 1/2 części samochodu zastosowanie znajdują przepisy:

art. 846. Egzekucja z ułamkowej części wspólnej rzeczy ruchomej
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

“Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.”

Wobec tego już wiesz, że jeśli komornik wystawi wasz samochód na sprzedaż, to egzekucji będzie podlegać jedynie udział w aucie przysługujący twojemu wspólnikowi, czyli domyślnie 50/50.

W praktyce jednak licytacje udziału w prawie własności ruchomości nie są zbyt popularne. Bo pomyśl, jaka osoba obca chciałaby kupić używany samochód na współwłasność z osobą, której również nie zna i z którą będzie musiała dzielić prawo posiadania.

Sprawa zajętego przez komornika samochodu nie skończy się jednak wtedy, gdy nie znajdzie się zainteresowany zakupem udziału w prawie własności.

Sprzedaż samochodu przez komornika

Niestety, jeśli w toku wyznaczonej przez komornika licytacji nie znajdzie się żaden oferent i tak nie możesz spać spokojnie, ponieważ nie zamyka to jeszcze sprawy egzekucji komorniczej samochodu.

Zgodnie z art. 877 kpc., jeżeli druga licytacja udziału nie przyniesie skutku, to w przeciągu kolejnych dwóch tygodni wierzyciel twojego wspólnika będzie miał prawo przejąć jego udział w aucie za cenę nie niższą od ceny wywołania.

I dopiero, jeżeli wierzyciel nie skorzysta z możliwości wejścia we współposiadanie samochodu, komornik umorzy postępowanie w przedmiocie egzekucji z niesprzedanego samochodu.

Jak egzekucja samochodu potoczy się w waszej sprawie?

Zapewne tok sprawy zależeć będzie od tego, jaka jest wartość zajętego auta.

Bo jeśli jest to samochód nowy lub przedstawia dużą wartość, to można przyjąć, że znajdzie się oferent lub zainteresowanym w wejście w prawo własności będzie Twój wierzyciel.

Jeśli jest odwrotnie, czyli wasz samochód jest niewiele wart, być może egzekucja w tym zakresie zostanie umorzona, a komornik cofnie zajęcie samochodu.

Zniesienie współwłasności zajętych przez komornika ruchomości

Niemniej jednak niczego nie możesz być pewny i jeśli zależy ci na zatrzymaniu samochodu, możesz złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności.

Niestety sprawa sądowa związana jest zarówno z kosztami (300 zł – zgodny podział, 1000 zł – wniosek o zniesienie współwłasność, gdy pomiędzy udziałowcami nie ma zgody co do sposobu podziału) i oczywiście z czasem.

Sąd może wyznaczyć rozpoznanie sprawy nawet za kilka miesięcy.

Inną możliwością jest złożenie oferty zakupu zajętego przez komornika udziału. Jeśli masz potrzebne środki, możesz wziąć udział w licytacji komorniczej samochodu.

Masz również prawo zwrócenia się do komornika z żądaniem sprzedaży całego auta.

W takiej sytuacji, kiedy dojdzie do licytacji, komornik podzieli uzyskaną kwotę na części odpowiadające udziałom.

Ty dostaniesz kwotę proporcjonalną do wartości twojego udziału, druga część należąca do twojego wspólnika zostanie przeznaczona przez komornika na zaspokojenie wierzyciela.

Podsumowanie

Komornik, który zajął samochód stanowiący twoją współwłasność, nie może sprzedać całego samochodu, lecz jedynie udział w prawie własności należący do dłużnika.

Jako współwłaściciel auta w toku licytacji komorniczej masz również prawo nabyć udział w prawie własności samochodu należący do dłużnika.

Jednakże na twój wniosek komornik zlicytuje cały samochód, a uzyskaną ze sprzedaży kwotę podzieli stosownie do udziałów.

Do czasu sprzedaży samochodu lub umorzenia postępowania egzekucyjnego każdy ze współwłaścicieli ma prawo korzystać z samochodu na ustalonych między sobą zasadach.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

13 komentarzy w “Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością?”
 1. Dariusz D.

  Witam, mam u wierzyciela 5.000 zł długu, sprawa niestety trafiła do komornika. Problem polega na tym, że jestem współwłaścicielem auta wartości około 15 tys. zł. Komornik ma zamiar zająć to auto a w sumie to pół auta i wystawić je na komorniczą licytację. Co stanie się jeśli ktoś to auto na licytacji kupi? jak będzie wyglądać podział z możliwości korzystania tego auta jeśli właścicielami będę dwie różne nie znające się osoby? czy obecny współwłaściciel będzie musiał udostępniać auto na żądanie ewentualnego nowego współwłaściciela? jak to miało by wyglądać?

  1. Janina Gołębiecka

   Art. 206 K.c.

   “każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

   Warto też przytoczyć tu uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r.(sygn. akt III CZP 3/08), która mówi: „współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wykluczający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy”.

 2. Witam, jaki przepis daje wierzycielowi przejęcie samochodu jeśli nie zostanie on sprzedany w drodze licytacji komorniczej?

  1. Janina Gołębiecka

   Art. 877. Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela.

   Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania.

   § 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejętej na własność.

   Pozdrawiam!

 3. Witam serdecznie, właśnie szukałem info czy komornik moze zajac auto gdy jestem współwłaścicielem? sytuacja jest taka, że drugi współwłaściciel ma komornika i ten komornik chce mu zająć to auto, problem tylko taki, że pół samochodu należy do mnie, jestem współwłaścicielem tego samochodu. Jak to wszystko się potoczy? i jaki będzie finał? potrzebuję auta do dojeżdżania codziennie do pracy, ja żadnych długów nie mam.

 4. Jeśli chodzi o pytanie czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością, to odpowiedź brzmi: komornik może zająć tylko udziały dłużnika w przedmiotowym samochodzie, a więc komornik całego samochodu zająć nie może jest drugi współwłaściciel, domyślnie przy dwóch współwłaścicielach udziały wynoszą 50 na 50 więc organ egzekucyjny zajmie 50% udziałów w danym przedmiocie, cokolwiek by to nie było.

 5. witam czy komornik może zająć samochód gdzie współwłaścicielem jest bank a samochód jest w kredycie?

 6. Witam otrzymałam list od komornika o zajęciu wynagrodzenia jednak mam najniższą krajową, więc czy komornik zajmie mi to wynagrodzenie? Chce ode Mnie z ostatnich 3 miesięcy zestawienie wynagrodzenia, od stycznia do marca znajdowałam się na zwolnieniu lekarskim i czy komornik może mi zająć auto którego jestem współwłaścicielem?

 7. Witam serdecznie. chodzi o zajęcie współwłasności samochodu. Rok temu zakupiłem na raty używane auto. Przy zakupie ratalnym był dopisany mój syn. Tym samym jest współwłaścicielem auta. Grozi mi egzekucja komornicza z powodu zaciągniętych kredytów (pożyczek). Chciałbym wiedzieć czy to auto (jeszcze nie spłacone) będzie podlegać egzekucji komorniczej skoro jest dwóch współwłaścicieli?

 8. Zastanawia mnie, czy komornik może zająć współwłasność samochodu skoro drugi jego właściciel używa auta do pracy, jest taksówkarzem i chodzi tu o mojego ojca. Oprócz samochodu nie posiadam nic, nie pracuję, nie mam swojego mieszkania, mam tylko samochód na spółkę z ojcem, stąd moje pytanie: czy komornik może zająć auto współwłaściciela skoro ten używa go do pracy??

 9. Nikt jeszcze nie zadał chyba tego pytania, to ja je zadam, czy komornik moze zajac samochod ktorego wspolwlascicielem jest bank? wziąłem samochód na kredyt samochodowy, kredyt spłacam terminowo, ale mam inne długi za które ściga mnie komornik.

 10. Współwłaściciel

  Chcę zapytać o zajęcie auta ze współwłasnością. Posiadam pół auta, które jest zepsute i zajęte przez komornika. Nie stać nas na naprawę. Auto stare niestanowiące dużej wartości. Za 2 miesiące kończy się OC. Chcielibyśmy je sprzedać lub zezłomować i pieniądze przekazać do komornika, ale ona się nie zgadza.

  Tym samym prowadząc do zbędnych kosztów. Myślę, iż czynności komornika nie mogą prowadzić do kolejnych długów, a tym bardziej doprowadzić do poniesienia zbędnych kosztów współwłaściciela niebędącego dłużnikiem.

  Nadmienię, iż współwłaściciel jest gotów oddać swoją część dla komornika po to, by nie stracić pieniędzy, wykupując kolejne ubezpieczenie na auto, które prawdopodobnie już nigdy jeździć nie będzie. Co można zrobić, by móc auto zezłomować? bo że sprzedażą może być ciężko?

 11. Dostałam dzisiaj pismo od komornika za dług z klauzulą wykonalności z 2012 r. z sądu elektronicznego w Lublinie. Dług z firmy Kruk. W piśmie jest wskazana egzekucja za zwrot podatku do urzędu skarbowego, czy komornik może zająć samochód? Co można zrobić w tej sprawie? Czy jest możliwość, że dług jest przedawniony? Bardzo proszę o poradę

Comments are closed.