Komornicy zabierają mi za dużo z wynagrodzenia – co robić? [PORADA]

Witam, od paru miesięcy mam problem, mam kilku komorników, komornicy zabierają mi z wynagrodzenia więcej, niż powinni, raz zostawili mi 1520 zł, raz 300 zł, a teraz zablokowali całość. Nie jestem sam, jestem w związku konkubinackim z partnerką i mamy wspólnie córkę 1.5 roczną.

Jestem jedynym żywicielem rodziny, ponieważ partnerka na chwilę obecną nie może podjąć pracy z przyczyn zdrowotnych (astma, tachykardia zatokowa oraz dyskopatia). Mimo iż jest zarejestrowana w państwowym urzędzie pracy, siedzi z córką w domu. Nie stać nas nawet na wysłanie małej do żłobka.


Egzekucja komornicza – czego komornik zabrać nie może?

Sądowy organ egzekucyjny, jakim jest komornik, nie może działać na własną rękę ani tak jak chce, wiążą go bowiem przepisy prawa m.in. ustawa kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o komornikach i egzekucji.

Komornik nie może przede wszystkim zabrać dłużnikowi wszystkich pieniędzy, pozostawiając go i jego rodzinę całkowicie bez środków do życia.

To, co najbardziej interesuje dłużników, to kwoty, których komornik nie może ruszyć z ich wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, zajętego rachunku bankowego.

I tak zgodnie z normami, komornik, prowadząc postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia długu innego niż alimentacyjny, zobowiązany jest pozostawić w dyspozycji dłużnika:

 • 50 % uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie stosunku pracy nie mniej niż 1 530 zł netto miesięcznie,
 • 75 % wartości pobieranej renty lub emerytury niezależnie od jej wysokości,
 • taką samą kwotę, jak przy świadczeniu pracy na postawie umowy o pracę jeśli jedynym źródłem utrzymania dłużnika jest praca na umowie zlecenie.

Natomiast komornik, prowadząc egzekucję z rachunku bankowego, do dyspozycji dłużnika pozostać musi stała miesięczna kwota – 1 575 zł zwiększona o wpływy na rachunek, które nie podlegają egzekucji m.in. świadczenia społeczne, alimenty, 500 plus.

Kwota wolna o zajęcia przysługuje niezależnie o tego, z jakiego tytułu środki znajdują się na rachunku dłużnika.

Odnosząc powyższe na grunt twojej sprawy trudno mi zrozumieć, co się zadziało i dlaczego tak różne zajęcia w poszczególnych miesiącach miałeś. Postaram się jednak tak wyjaśnić procedurę, byś mógł przełożyć to, co napisałam na swoją sytuację – podjąć właściwe kroki.

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę, jak dłużnik może chronić swoje wynagrodzenie?

Tak, jak napisałam powyżej, komornik ma prawo zająć majątek dłużnika, musi jednak przestrzegać pewnych ram. O ograniczeniu egzekucji mówi m.in. art. 829 kpc. i następne.

Ty piszesz, że twoje długi egzekwuje kilku komorników, pozostawiając ci na życie kwoty niższe niż przewidziane przez przepisy. Nie piszesz jednak nic więcej o toku prowadzonych postępowań.

Nie mam zatem informacji, czy egzekucji podlega wynagrodzenie za pracę na etacie, czy pracę zleconą (umowa – zlecenie). Nie wiem również, czy pieniądze przekazuje na konto komornika twój pracodawca, czy bank, bo pensja wpływa na zajęty przez komornika rachunek bankowy.

Zwróć uwagę, jak może dziać się w twoim przypadku:

W sytuacji, kiedy komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę, na pracodawcy ciąży szereg obowiązków m.in. wyliczenie i przekazanie potrącenia komornikowi.

Jak wskazuje art. 881 kpc., do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Po czym komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone, oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Dalej komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

 1. przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
 2. przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.
  1. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania (sprawdź: obowiązki pracodawcy wobec komornika).
 3. ponadto, stosownie do okoliczności, komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

Jeżeli jest tak, jak piszesz i komornik zabiera ci zbyt dużo. Gdzieś po drodze od wyliczenia do przekazania ci należnego wynagrodzenia ktoś – albo komornik, albo pracodawca popełnia błąd.

Pamiętaj, że kwota wolna od zajęcia przysługuje ci ta sama zawsze – niezależnie od tego ilu komorników dokonało zajęcia.

Skarga na czynność komornika, kiedy ten zabiera za dużo

Jeżeli błąd wyliczenia kwoty zajęcia leży po stronie pracodawcy, to najłatwiej jest to sprawdzić, udając się do wydziału księgowości, a jeśli firma jest mała, wystarczy rozmowa z szefem. Zapytaj po prostu, w jaki sposób następuje wyliczenie i powołaj się na kwotę wolną od zajęcia.

Jeżeli błąd popełnił komornik i w ten sposób doszło do egzekucji również kwot wolnych od zajęcia, możesz złożyć skargę na czynność komornika. Przed złożeniem skargi, która nabiera oficjalnego biegu, możesz udać się jeszcze bezpośrednio do komornika i tam poprosić o wyliczenie. Zabierz, że sobą „pasek”, na którym widnieje pensja, jaką pobrałeś w ostatnich miesiącach.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Jeżeli rozmowa z komornikiem nic nie da, w myśl art. 767. § 1 kpc. na czynności komornika przysługuje ci skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone.

Skargę należy złożyć do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Twoja sytuacja materialna i życiowa nie jest łatwa, jednak wyjaśnienie sprawy z komornikiem nie musi być wcale trudne. Wystarczy, że podejmiesz odpowiednie kroki. Zrób tak, jak napisałam, a w niedługim czasie dostęp do kwot wolnych od zajęcia powinien zostać odblokowany. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego.

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

2 komentarzy w “Komornicy zabierają mi za dużo z wynagrodzenia – co robić? [PORADA]”
 1. Witam, chciałabym wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia. Jak dobrze uzasadnić taki wniosek? i jakimi argumentami się posłużyć, aby komornik przychylił się do mojej prośby? Wniosek zakupiłam z Pani strony. Nie wiem czy takie negocjacje mają sens, ale chcę spróbować ponieważ zajęcie wynagrodzenia strasznie utrudnia mi życie. Wiedzą to osoby, które borykają się z takim samym problem. Pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Jasne, zawsze można spróbować, to nic nie kosztuje, przede wszystkim we wniosku musisz podeprzeć się argumentami, które będziesz mogła udowodnić. Napisz o swoich wydatkach stałych, rachunki za prąd, mieszkanie, wyżywienie, dojazdy itd. Być może trafisz na komornika który zrozumie Twoją obecnie ciężką sytuacje finansową…

Comments are closed.