Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym?

Forum prawneKategoria: KomornikJak wszcząć postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym?
Waldemar K. zapytał 3 lata temu

Witam, w jaki sposób wszczyna się postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym? Posiadam decyzję Wojewody o niezbędności wejścia na teren posesji sąsiada, a dokładnie rzecz ujmując na dach jego pomieszczenia gospodarczego, z którego jedynie mogę wykonać prace budowlane przy dociepleniu budynku, który stoi w granicy. Pomimo decyzji Wojewody, sąsiad nie zgadza się na udostępnienie dachu budynku.

W związku z powyższym zastanawiam się nad wyegzekwowaniem tej decyzji. Wydaje mi się, że postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym, w celu przymuszenia sąsiada do respektowania postanowienia jest w tym wypadku celowe. Od czego powinienem zacząć?

Waldemar K.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Panie Waldemarze,

jeśli jest Pan w posiadaniu odpowiedniej decyzji wojewody, to zasadnym wydaje się ustalenie daty czynności i powiadomienie o niej sąsiada poprzez doręczenie mu odpowiedniego pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście za pokwitowaniem odbioru.

Jeśli w ustalonej dacie, sąsiada nie zezwoli na wejście na jego posesję, zasadne będzie wezwanie Policji, by ta przygotowała notatkę z interwencji. Dopiero będąc w posiadaniu dokumentu potwierdzającego złą wolę sąsiada, będzie Pan mógł zwrócić się do właściwego organu o wyznaczenie nowej daty prac. We  wniosku będzie Pan mógł wnosić o interwencję podczas czynności.

Właściwy organ w tym przypadku wojewoda może wyznaczyć odpowiedniego pracownika, który uda się w teren, by asystować przy realizacji prawomocnej decyzji o niezbędności wejścia na posesję sąsiada.

Niemniej jednak uparty sąsiad, może nadal pozostawać przy swoim. Jeśli tak się zdarzy, to zadanym będą kolejne wnioski o ukaranie go grzywną. W dalszej kolejności może Pan złożyć wniosek o nadzór nad pracami remontowymi.

Te mogą być wykonane w nowym ustalonym przez organ terminie przy asyście Policji i osób wyznaczonych przez starostę, których zadaniem będzie czuwaniem nad egzekucją decyzji administracyjnym.

Na koniec dodam jeszcze, że aby usprawnić przebieg postępowania egzekucyjnego zasadnym będzie „złapanie” dobrego kontaktu z odpowiedzialnymi pracownikami starostwa powiatowego i urzędu wojewódzkiego, bo tylko przy ich wsparciu będzie miał Pan szansę zrealizować decyzję.