Wzór pisma do komornika najniższa krajowa

Forum prawneKategoria: KomornikWzór pisma do komornika najniższa krajowa
AvatarKatarzyna D. zapytał 1 rok temu

Dzień dobry,

chodzi o odpowiedź do komornika, na zajęcie minimalnej krajowej. Otrzymaliśmy od komornika pismo o zajęciu pensji pracownika, jednak pracownik zarabia minimalną krajową, czy musimy powiadomić komornika o tym fakcie? skoro pracownikowi nie można nic potrącić z minimalnej krajowej?

Czy mamy wysłać pismo do komornika o odstąpienie od zajęcia minimalnej kwoty? długi nie mają charakteru alimentacyjnego.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry,

udzielenie komornikowi informacji o dochodach pracownika, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja, jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy, za brak wykonania, którego może zostać ukarany karą grzywny.

Art. 886 kpc. wskazuje, że pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracownika albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 zajęcie wynagrodzenia za pracę w razie zmiany pracodawcy § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Nie macie więc wyjścia. W terminie siedmiu dni od otrzymania informacji o zajęciu pensji pracownika należy przygotować i przesłać komornikowi informację o niemożności realizacji potrąceń z uwagi na okoliczność, że pracownik otrzymuje pensję w kwocie najniższej krajowej.

Dodatkowo należy przesłać komornikowi zestawienie dochodów pracownika, któremu komornik zajął pensję za okres ostatnich trzech miesięcy, za każdy miesiąc oddzielnie.

Powyższe wynika z regulacji art. 882 kpc., który w § 1 wskazuje, że dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów.

Pobierzcie poniższy wzór pisma:

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej pracownika

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej
Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Warto przeczytać także:

Twoja odpowiedź